Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Margaretha Larsson

   Lektor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3717
   Margaretha Larsson är docent i omvårdnad, filosofie doktor i vårdvetenskap, legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning inom onkologisk vård samt distriktssköterska.

   Margaretha Larsson disputerade 2014 med avhandlingen Tonårsflickors hälsa – Att stödja och stärka.

   Därefter har hon arbetat som lektor vid Högskolan i Skövde med uppdrag som programansvarig lärare, under perioden 2016–2018 för skolsköterskeprogrammet och från 2018 för distriktssköterskeprogrammet.

   Dessutom har hon från 2018 uppdraget som forskningsgruppsledare för forskningsgruppen Familjecentrerad hälsa (FamCeH) och är från 2019 lärarledamot i högskolestyrelsen.

   Hon har stor undervisningserfarenhet främst från specialistutbildningar (distriktssköterska och skolsköterska). Margaretha är huvudhandledare för en doktorand inskriven i forskarutbildning Högskolan i Skövde och bihandledare för en doktorand inskriven vid BTH. Hon har handlett ett stort antal examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

   Utbildning

   Program
   75 hp
   Avancerad nivå

   Forskning

   Margarethas forskningsområde är barn och ungdomars hälsa samt familjens betydelse. Ytterligare forskningsområde är bedömning av vårdbehov via telefonrådgivning och lärande under professionsutbildning. Forskningen har bedrivits med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.

   Inom ramen för forskningsmiljön DHEAR pågår projekten:

   • I det digitala samhället, att stärka ungas psykiska hälsa med ett interaktivt program
   • Existentiell hälsa under transition till föräldraskap
   • Digitalt föräldrastöd, i samarbete med forskare från IIT/HS och HB
   • Ungdomars sexuella hälsa och våld i nära relationer

   2024

   Margaretha Larsson, Inger Ahlstrand, Ingrid Larsson, Qarin Lood, Isabelle Andersson Hammar, Annelie Johansson Sundler, Sandra Pennbrant, Aimée Ekman, Elenita Forsberg, Lena Hedén, Håkan Nunstedt, Anders Sterner, Jenny Hallgren

   2023

   Jenny Hallgren, Caroline A. Bäckström, Madelene Pettersson, Emelie Sternehov, Margaretha Larsson

   Nordic journal of nursing research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585221096548 Open Access

   Margaretha Larsson, Caroline Bäckström, Rebecca Larsson, Sara Gahm, Marie Wilhsson

   Primary Health Care Research and Development

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1017/S1463423623000336 Open Access

   Margaretha Larsson, Marie Wilhsson, Sabine Hagman Nielsen, Jenny Larsson, Irene Eriksson

   Nordic journal of nursing research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585221106078 Open Access

   Marie Wilhsson, Erika Hagström Santo da Silva, Susanna Loander Löf, Margaretha Larsson

   British Journal of Child Health

   2023. Artikel. https://doi.org/10.12968/chhe.2023.4.3.122 Open Access

   Marie Wilhsson, Lisen Törnqvist, Ida Söderquist, Margaretha Larsson

   British Journal of Child Health

   2023. Artikel. https://doi.org/10.12968/chhe.2023.4.4.196

   2022

   Inger Ahlstrand, Ingrid Larsson, Margaretha Larsson, Aimée Ekman, Lena Hedén, Katja Laakso, Ulrika Lindmark, Håkan Nunstedt, Lena Oxelmark, Sandra Pennbrant, Annelie Johansson Sundler, Jenny Hallgren

   BMC Public Health

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13690-z Open Access

   Pågående projekt

   Att stärka ungas psykisk hälsa

   Det övergripande syfte med forskningsprojektet är att utforska om ungas psykiska hälsa stärks av att delta i genomförandet av det interaktiva utbildningsprogrammet "Det syns inte". Programmet har som mål att lära ungdomar, och deras närstående vuxna, att regelbundet träna på strategier för att främja välbefinnande.

   Januari 2024 - December 2027 DHEAR

   Virtuell patient – en interaktiv utbildningsmodul rörande våld i nära relation

   Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera en utbildningsmodul med en virtuell patient, rörande våld i nära relation. Projektet genomförs i samverkan mellan Centrum för psykiatriforskning i Stockholm (Region Stockholm och Karolinska Institutet) och Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde.

   Mars 2024 - Mars 2026 DHEAR

   Barns och ungdomars livsstil i ett digitaliserat samhälle

   Barns och ungdomars hälsoprocesser påverkas av de diskurser som råder i samhället kring identitetsskapande, värderingar och digitalisering. Det är av betydelse att synliggöra sexuell mångfald och möjliggöra hälsosamma relationer samt förebygga våld i nära relationer. Med stöd av ett hälsofrämjande förhållningssätt och fokus på att identifiera resurser som bidrar och vidmakthåller hälsa kan digitalisering bli ändamålsenlig och leda till en jämlik och hållbar utveckling över tid i samhället.

   Augusti 2021 - Juni 2025 DHEAR

   Existentiell hälsa under transition till föräldraskap

   Högskolan i Skövde finansierar en doktorandtjänst i projektet som undersöker existentiell hälsa och hållbart vårdande bland mödrar och partners under transition till föräldraskap.

   Juni 2019 - December 2024 DHEAR

   Digitalt föräldrastöd

   Forskningsprojektet "’Digitalt föräldrastöd" påbörjades år 2019 och bedrivs som ett pilotprojekt i samverkan mellan forskare inom forskargruppen FamCeH vid Institutionen för hälsovetenskaper, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan Borås samt Västra Götalandsregionen (BB-Skövde, Skaraborgs sjukhus Skövde samt Barnmorskemottagningar Skövde).

   Januari 2019 - December 2024 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se