Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Mikael Ejdebäck

   Vicerektor för internationalisering/Bitr. professor i biovetenskap
   Institutionen för biovetenskap
   Rum G2249

   Researchers Id H-5796-2012

   Ärenden

   Administration

   • Prefekt Institutionen för biovetenskap
   • Biträdande professor/docent i molekylärbiologi

   Forskning

   • NLRP3 inflammasomen

   Undervisning

   • Genteknik
   • Proteinteknik
   • Bioteknik
   • Immunologi
   • Examensarbete
   • med mera

   Övrigt

   ORCID
   Researcher ID
   ResearchGate
   SCOPUS Author ID

   Forskning

   2022

   Mikael Ejdebäck, Maria Algerin, Jan Sedenka, Enrique Ruiz Zúñiga, Kajsa Nalin, Jana Rambusch

   NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online

   2022. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract.

   Mikael Ejdebäck, Maria Wickenberg

   NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online

   2022. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract.

   Maria Wickenberg, Qiuhong Boers, Karolina Bruze, Mikael Ejdebäck, Anna-Karin Pernestig, Henrik Thilander, Eva Ångman

   Nätverksträff för Forskningsbibliotekens pedagogiska roll, Göteborg, 24-25 november, 2022

   2022. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract. Open Access

   2021

   Mikael Ejdebäck, Maria Wickenberg

   DAL-21 Det akademiska lärarskapet: Konferensbidrag

   2021. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract. Open Access

   2014

   Sarah Browall, Erik Backhaus, Pontus Naucler, Ilias Galanis, Karin Sjöström, Diana Karlsson, Stefan Berg, Joachim Luthander, Margareta Eriksson, Carl Spindler, Mikael Ejdebäck, Birger Trollfors, Jessica Darenberg, Mats Kalin, Åke Örtqvist et al.

   European Respiratory Journal

   2014. Artikel. https://doi.org/10.1183/09031936.00080814

   2012

   Linda Handlin, Anne Nilsson, Mikael Ejdebäck, Eva Hydbring-Sandberg, Kerstin Uvnäs-Moberg

   2011

   Linda Handlin, Eva Hydbring-Sandberg, Anne Nilsson, Mikael Ejdebäck, Anna Jansson, Kerstin Uvnäs-Moberg

   2010

   Deepti Verma, Per Eriksson, Berolla Sahdo, Alexander Persson, Mikael Ejdebäck, Eva Särndahl, Peter Söderkvist

   Arthritis and Rheumatism

   2010. Artikel. https://doi.org/10.1002/art.27489

   2009

   Linda Handlin, Wibke Jonas, Maria Petersson, Mikael Ejdebäck, Anna-Berit Ransjö-Arvidsson, Eva Nissen, Kerstin Uvnäs-Moberg

   Breastfeeding Medicine

   2009. Artikel. https://doi.org/10.1089/bfm.2009.0001

   Pågående projekt

   Sötvattensmusslors bevarandebiologi och användbarhet som bioindikatorer

   Stora sötvattensmusslor är goda indikatorer på vattenstatus. De inte bara filtrerar och renar vattnet, bäddar av musslor på bottnarna ger också struktur och skydd för många andra organismer, vilket leder till ökad biologisk mångfald. Vår forskning syftar till att studera de stora sötvattensmusslornas ekologi och använda dem som indikatorer för miljö- och naturvårdsarbete i sjöar och vattendrag.

   Maj 2007 - April 2027 Systembiologi

   INGENIUM - en europeisk lärosätesallians

   INGENIUM European University är en ambitiös allians som samlar 10 universitet från 10 EU-medlemsstater, med stöd av en stor grupp associerade organisationer, allt från regionala och lokala myndigheter till industri- och grupper inom civilsamhället.

   Januari 2023 - Januari 2026

   Boosting INGENIUM for Excellence (BI4E)

   Projektet BI4E (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05-01) speglar Europauniversitetet INGENIUMs ambition att stärka samarbetet inom alliansen.

   Oktober 2022 - September 2025

   Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar

   Inflammation är en del av kroppens naturliga respons på en infektion eller skada. Klassiska symptom på en inflammation är bland annat svullnad, rodnad, värme och ömhet.

   Januari 2017 - December 2024 Systembiologi

   Avslutade projekt

   WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten

   För att avgöra hur miljöfarligt ett industriellt avloppsvatten kan vara görs kemiska analyser och biologiska tester, så kallad KIU-metodik (Karakterisering av Industriella Utsläpp). Här ingår det bland annat att påvisa om det finns ämnen eller kombinationer av ämnen som är giftiga för organismer och som i sin tur kan påverka ekosystemen negativt. Med ny forskning och utveckling av olika biomarkörer kan metodiken kring analys av vattnens giftighet förbättras och analyser effektiviseras.

   April 2017 - Mars 2020 Systembiologi
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se