Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Benjamin Ulfenborg

   Lektor i bioinformatik
   Institutionen för biovetenskap
   Rum G2241B
   Benjamin Ulfenborg, lektor i bioinformatik. Undervisar på grund, avancerad och forskarnivå främst inom bioinformatik. Deltar i flera forskningsprojekt som bedrivs av forskargruppen TransBiG på Högskolan och i externa samarbeten.

   Utbildning

   Program
   60 hp
   Avancerad nivå
   Program
   120 hp
   Avancerad nivå

   Forskning

   Min Forskning

   Om min forskning

   Under min doktorandtid utvecklade jag nya bioinformatiska algoritmer och verktyg för att hitta biomarkörer för livmodercancer. Forskningen bedrevs i ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Örebro Universitet. Jag disputerade 2016 och påbörjade en post doc i forskargruppen TransBiG, där jag arbetade med algoritmutveckling och storskaliga dataanalyser för att öka mekanisk förståelse för stamcellsdifferentiering och stamcellsbaserade in vitro-modeller. Jag blev biträdande lektor i bioinformatik 2018 och har sedan dess varit involverade i flera forskningsprojekt inom och utanför Högskolan.

   Min forskning syftar till att utveckla kraftfulla bioinformatiska algoritmer och verktyg för at hitta biomarkörer och öka förståelsen för reglering av biologiska processer. Jag har ett särskilt stort intresse för integrering av olika typer av data och för maskininlärning. Exempel på verktyg jag publicerat är R-paketen Miodin för integrering av multi-omics data och MAsC för klustring av storskaliga data.

   2024

   Susanna Larsson, Sandra Holmgren, Lachmi Jenndahl, Benjamin Ulfenborg, Raimund Strehl, Jane Synnergren, Nidal Ghosheh

   ACS Omega

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c07098 Open Access

   A. Linder, S. Westbom-Fremer, C. Mateoiu, A. Olsson Widjaja, T. Österlund, S. Veerla, A. Ståhlberg, Benjamin Ulfenborg, I. Hedenfalk, K. Sundfeldt

   Human Reproduction

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1093/humrep/deae043 Open Access

   2023

   Katarzyna Marzec-Schmidt, Nidal Ghosheh, Sören Richard Stahlschmidt, Barbara Küppers-Munther, Jane Synnergren, Benjamin Ulfenborg

   Stem Cells

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1093/stmcls/sxad049 Open Access

   Sören Richard Stahlschmidt, Benjamin Ulfenborg, Jane Synnergren

   Bioinformatics and Biomedical Engineering: 10th International Work-Conference, IWBBIO 2023, Meloneras, Gran Canaria, Spain, July 12–14, 2023, Proceedings, Part I

   2023. Konferensbidrag. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34953-9_8

   2022

   Maria Araceli Diaz Cruz, Benjamin Ulfenborg, Peter Blomstrand, Maria Faresjö, Fredrik Ståhl, Sandra Karlsson

   Scientific Reports

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15924-x Open Access

   Shruti Jain, Nimrah Nadeem, Benjamin Ulfenborg, Maria Mäkelä, Shamima Afrin Ruma, Joonas Terävä, Kaisa Huhtinen, Janne Leivo, Björg Kristjansdottir, Kim Pettersson, Karin Sundfeldt, Kamlesh Gidwani

   International Journal of Cancer

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1002/ijc.34111 Open Access

   Markus Johansson, Benjamin Ulfenborg, Christian X. Andersson, Sepideh Heydarkhan-Hagvall, Anders Jeppsson, Peter Sartipy, Jane Synnergren

   Mikael Sandstedt, Kristina Vukusic, Benjamin Ulfenborg, Marianne Jonsson, Lillemor Mattsson Hultén, Göran Dellgren, Anders Jeppsson, Jane Synnergren, Joakim Sandstedt

   Sören Richard Stahlschmidt, Benjamin Ulfenborg, Jane Synnergren

   Briefings in Bioinformatics

   2022. Artikel, forskningsöversikt. https://doi.org/10.1093/bib/bbab569 Open Access

   2021

   Cláudia Correia, Qing-Dong Wang, Gunilla Linhardt, Leif G. Carlsson, Benjamin Ulfenborg, Anna Walentinsson, Katarina Rydén-Markinhutha, Margareta Behrendt, Johannes Wikström, Peter Sartipy, Karin Jennbacken, Jane Synnergren

   Frontiers in Cardiovascular Medicine

   2021. Artikel. https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.753470 Open Access

   Pågående projekt

   Sötvattensmusslors bevarandebiologi och användbarhet som bioindikatorer

   Stora sötvattensmusslor är goda indikatorer på vattenstatus. De inte bara filtrerar och renar vattnet, bäddar av musslor på bottnarna ger också struktur och skydd för många andra organismer, vilket leder till ökad biologisk mångfald. Vår forskning syftar till att studera de stora sötvattensmusslornas ekologi och använda dem som indikatorer för miljö- och naturvårdsarbete i sjöar och vattendrag.

   Maj 2007 - April 2027 Systembiologi

   BIO-AID - Biomedicinsk AI-driven dataanalys

   Artificiell intelligens (AI) är en viktig drivkraft som snabbt håller på att transformera sjukvård och läkemedelsindustrier på många sätt. Den stora mängden biomedicinsk data som idag finns tillgänglig erbjuder unika möjligheter att utveckla olika AI-baserade modeller. Det finns dock många utmaningar associerade med tillämpning av AI-metoder inom Life Science som ännu inte adresserats.

   Oktober 2020 - September 2024 Systembiologi

   Avslutade projekt

   Biomarkörer för toxicitetstestning

   Detta är ett av tre delprojekt inom synergiprojektet BioMine – Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer. Delprojektet undersöker storskalig biomolekylär data för att identifiera specifika markörer som kan användas för att påvisa toxiska effekter på humana celler. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, AstraZeneca Gothenburg och Takara Bio Europe.

   Oktober 2017 - Maj 2022 Systembiologi

   Biomarkörer för sjukdomsmodellering

   Detta är ett av tre delprojekt inom synergiprojektet BioMine - Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer. Delprojektet undersöker storskalig biomolekylär data för att identifiera specifika markörer som kan användas för att studera olika sjukdomar.

   Oktober 2017 - Maj 2022 Systembiologi

   Data-mining för identifiering, selektion och validering av biomarkörer

   Inom BioMine-projektet studerar vi möjligheterna att använda storskalig biologisk data för att identifiera och validera biomarkörer inom Life-Science-området. Biomarkörer blir allt viktigare inom det biomedicinska området, och det finns ett växande behov av att identifiera nya markörer för diagnostik av sjukdomar och sjukdomsprogression.

   Oktober 2017 - Maj 2022 Systembiologi

   Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat

   Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat (TransTissuE) är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, VERIGRAFT och XVIVO. Tillsammans vill vi utveckla metoder och strategier för att optimera tillverkningen av individanpassade kärltransplantat.

   April 2019 - September 2021 Systembiologi

   AlgorOmics - vi utvecklar nya algoritmer för biomarkörsidentifiering

   Inom AlgorOmics vill vi utveckla och implementera algoritmer för integration, visualisering och analys av storskaliga omics-data, med tillämpningar i stamcellsdifferentiering och läkemedelsutveckling.

   April 2017 - Mars 2020 Systembiologi

   Biomedical Big Data

   Detta projekt är ett delprojekt i ett större synergiprojekt (BISON) med fokus på dataanalys av Big data. Projektet syftar till att utveckla bioinformatiska metoder och algoritmer för analys och integrering av storskalig biomedicinsk data. De senaste åren har en massiv digitalisering av data och information genomförts i samhället och majoriteten av all världens information uppskattas numera vara digital.

   Oktober 2015 - September 2019 Systembiologi

   Human stamcellsbaserad in vitro modell av blod-hjärnbarriären

   Läkemedelsindustrin har ett omedelbart behov av in vitro-modeller med hög human relevans som kan användas för att modellera viktiga funktioner i olika organ. Projektet vill utveckla en human in vitro-modell baserad på humana pluripotenta stamceller som kan modellera viktiga aspekter av blod-hjärnbarriären.

   Oktober 2015 - September 2018 Systembiologi
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se