Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Anna Syberfeldt

   Professor i produktionsteknik
   Institutionen för ingenjörsvetenskap
   Rum PA220R

   Forskning

   2024

   Martin Birtic, Pablo Morilla Cabello, Ángel Muñoz Rocha, Anna Syberfeldt

   Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning: Proceedings of the 11th Swedish Production Symposium (SPS2024)

   2024. Konferensbidrag. https://doi.org/10.3233/ATDE240164 Open Access

   Martin Birtic, Richard Senington, Anna Syberfeldt

   Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning: Proceedings of the 11th Swedish Production Symposium (SPS2024)

   2024. Konferensbidrag. https://doi.org/10.3233/ATDE240171 Open Access

   Oscar Danielsson, Melina Ettehad, Anna Syberfeldt

   Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning: Proceedings of the 11th Swedish Production Symposium (SPS2024)

   2024. Konferensbidrag. https://doi.org/10.3233/ATDE240173 Open Access

   Andreas Lind, Aitor Iriondo Pascual, Lars Hanson, Dan Högberg, Dan Lämkull, Anna Syberfeldt

   Production & Manufacturing Research

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1080/21693277.2024.2323484 Open Access

   Peter Thorvald, Jenny Bäckstrand, Lennart Malmsköld, Mattias O'Nils, Bengt Göran Rosén, Anna Syberfeldt

   Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning: Proceedings of the 11th Swedish Production Symposium (SPS2024)

   2024. Konferensbidrag. https://doi.org/10.3233/ATDE240212 Open Access

   2023

   Oscar Danielsson, Anna Syberfeldt, Magnus Holm, Peter Thorvald

   International Journal of Manufacturing Research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1504/IJMR.2023.131583

   Patrik Gustavsson, Anna Syberfeldt, Magnus Holm

   International Journal of Manufacturing Research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1504/IJMR.2023.129303

   Magnus Holm, Amos H. C. Ng, Dan Högberg, Anna Syberfeldt

   2023. Redaktörskap (samlingsverk). Open Access

   Pågående projekt

   Vi formar framtidens virtuella fabriker

   Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering (VF-KDO) är en åttaårig forskningsprofil som koordineras av Högskolan i Skövde. Forskningen inom profilen ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft.

   Oktober 2018 - September 2026 Virtual Engineering

   ShiftLabs - tjänster för digital transformation

   ShiftLabs stödjer små och medelstora tillverkningsföretag i deras arbete för att tillgodogöra sig ny digital teknik. Initiativet syftar till att stärka svensk tillverkningsindustri och kraftsamlar resurser och kompetenser inom regionala teknikcenter för att öka och förbättra tjänster till tillverkningsindustrin.

   Januari 2023 - December 2025 Virtual Engineering

   Digitala modeller ska utveckla framtidens energisystem

   För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser behöver samhället ställa om till förnybar el. För att omställningen ska vara möjlig behöver befintliga energisystem utvecklas. Det är ett komplext arbete som involverar flertal aktörer. I projektet SUES-DIGIT kommer arbetssätt från industrin att användas för att skapa beslutsunderlag som gör det möjligt att utveckla energisystem tillsammans med annan utveckling i samhället som till exempel bostäder, laddinfrastruktur, sol-/vindparker samt industri.

   Juni 2022 - November 2024 Virtual Engineering

   Cyberfysiskt ramverk ska möjliggöra flexibel produktion

   För att tillverkande företag ska förbli konkurrenskraftiga, motståndskraftiga och hållbara i en ständigt föränderlig värld krävs extrem flexibilitet i produktionsprocesserna. Det här projektet ska utveckla ett nytt cyberfysiskt ramverk för att realisera extremt flexibel produktion.

   November 2021 - Oktober 2024 Virtual Engineering

   Avslutade projekt

   REWIND - för cirkularitet och hållbar produktion

   REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet ( återanvända, åter-producera, återvinna, etc.).

   Mars 2019 - Februari 2022 Virtual Engineering

   MOSIM

   Visionen för MOSIM-projektet är ett öppet modulärt ramverk för effektiv och interaktiv simulering och analys av realistiska mänskliga rörelser för professionella tillämpningar. Verksamheter inom digital modellering, i synnerhet simulering av mänskliga rörelser, har under de senaste årtiondena trätt fram inom olika sektorer av den europeiska ekonomin, alltifrån bilar och lastbilar, hälso- och sjukvård, byggindustri och simulering av gångtrafikanter till spelindustrin.

   September 2018 - December 2021 Virtual Engineering

   Autoinspect – vi automatiserar kontrollprocessen på metallkomponenter

   De flesta kvalitetskontroller som utförs på metallkomponenter tillverkade av pressgjuterier och varmpressningsföretag hanteras idag manuellt. Vi tror att en ökad automatisering av detta moment kraftigt skulle gynna företagens konkurrensförmåga. Projektet avser därför utveckla, testa och utvärdera kamerasystem för automatiserad kvalitetskontroll av pressgjutna och varmpressade metallkomponenter.

   November 2018 - November 2020 Virtual Engineering

   VISION - Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning

   Det har länge funnits visuella system för kvalitetsinspektioner inom tillverkningsprocesser, men de används för närvarande endast i begränsad omfattning och huvudsakligen inom manuella monteringslinjer. Inom VISION-projektet försöker vi utveckla ett högpresterande visuellt system, till låg kostnad, för automatisk kvalitetsgranskning inom monteringslinjer, baserat på billig hårdvara och på de senaste maskininlärningsalgoritmerna för bildbehandling i realtid.

   April 2018 - November 2020 Virtual Engineering

   Simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter

   Syftet med detta projekt är att undersöka hur simulering och optimering, samt simuleringsbaserad optimering som kombinerar dessa två, kan vara till stöd vid konstruktion och förbättring av fabrikslayouter.

   Oktober 2015 - Oktober 2020 Institutionen för ingenjörsvetenskap

   Förbättrad produktion genom optimerad logistik

   Logistikoptimering har nyligen börjat möta ett allt större intresse från forskare och industriföretag. Detta beror på att nuvarande strategier för produktions- och distributionslogistik inte är särskilt effektiva.

   Juni 2018 - Maj 2020 Virtual Engineering

   Virtuell miljö ger säkrare test av samarbetet mellan människa och robot

   Robotar kan innebära en säkerhetsrisk för människor. Detta projekt handlar om att göra det säkrare att testa interaktionen mellan människa och robot genom att förlägga testerna till en virtuell miljö.

   April 2015 - Mars 2020 Institutionen för informationsteknologi

   IIntegrering av en simulerad tvilling

   Industri 4.0 innebär en teknisk utveckling i riktning mot cyber-fysiska system och ett paradigmskifte från centraliserad till decentraliserad tillverkning. Detta paradigmskifte kommer att förändra tillverkningen. Vårt mål med TWIN-projektet är att utveckla en helhetslösning för att integrera en simulerad tvilling till ett automationssystem som omfattar systemets hela livscykel. En sådan lösning kommer att hjälpa företagen bibehålla sin konkurrenskraft på en global och snabbt föränderlig marknad och att möta de utmaningar som följer med den fjärde industriella revolutionen, till exempel individualiserat massproduktion och korta produktlivscykler.

   April 2017 - Mars 2020 Virtual Engineering

   SYMBIO-TIC – människa-robot samarbete

   Forskningsprojektet syftar till att utveckla en lösning för en ny arbetsmiljö där samarbetet mellan människa arbetare och robotar kan ske och innebära betydande fördelar för robot ovilliga industrier.

   April 2015 - Mars 2019 Virtual Engineering

   SIM2020 - Virtual Engineering

   Skaraborgs innovativa miljöer är ett treårigt strukturfondsprojekt med två tematiska miljöer, Virtual Engineering och Virtual Health. Inom den tematiska miljön Virtual Engineering byggs demonstratorer för en industriell målgrupp med syftet att få fler industriföretag intresserade av att använda högskolans forskningsresultat. En demonstrator är en fysisk eller virtuell prototyp som visar det praktiska värdet av ett forskningsresultat. Projektet har ett särskilt fokus på små- och medelstora tillverkande bolag.

   Januari 2016 - December 2018 Virtual Engineering

   MMC²

   MMC² är ett samverkansprojekt mellan tre institutioner på Högskolan i Skövde, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi och Institutionen för Handel och företagande, samt fyra medelstora tillverkande företag i Västsverige.

   Januari 2015 - December 2017 Virtual Engineering

   YOU2

   YOU2 är ett treårigt forskningsprojekt som fokuserar på utveckling av IT-verktyg för framtidens industriella operatörer. De centrala forskningsfrågor i projektet berör insamling av stora datamängder, intelligent bearbetning av data, automatiska optimeringar i real-tid och utformning av användargränssnitt för nya teknologier så som smarta glasögon. Arbetet i projektet bedrivs i nära samverkan med industriella partners och kännetecknas av prototyputveckling med sikte på de högre TRL-nivåerna.

   April 2014 - September 2017 Virtual Engineering
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se