Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kvalitetsarbete inom forskning

   Vid Högskolan i Skövde bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete inom forskning. Syftet med kvalitetsarbetet är att säkra och utveckla forskningens kvalitet.

   Kvalitetsarbetet inom forskning beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsarbete inom forskning (PDF). Där framgår att kvalitetsarbetet inom forskning, liksom övrigt kvalitetsarbete vid Högskolan, utgår från förbättringscykeln. Här kan du läsa mer om hur förbättringscykeln tillämpas inom forskning.

   Fokusområden

   Aktiviteterna som genomförs inom ramen för kvalitetsarbetet inom forskning utgår från fyra fokusområden:

   1. Kvalitetssäkring av forskningsansökningar och pågående projekt
   2. Forskningen bygger forsknings- och utbildningsmiljön
   3. Rekrytering av personal, karriärvägar och kompetensutveckling
   4. Forskningsetiska frågor och forskningens ansvar för samhällsutvecklingen

   Figur över de fyra fokusområden för kvalitetsarbete inom forskning.

   Aktiviteter för att behålla och utveckla kvalitet

   Aktiviteter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning sker dels på årlig basis, dels genom en uppföljning som görs vart sjätte år. Läs mer om aktiviteterna i förteckningen nedan. Fördjupad information om aktiviteterna lämnas antingen på särskild sida eller i styrdokument.

   Årlig uppföljning av forskningsprojekt

   Syftet med den här interna uppföljningsaktivitetet är att sammanfatta status i pågående forskningsprojekt och bidra till att definiera eventuellt behov av att justera i projektets genomförande. Läs mer om aktiviteten:

   Sexårsuppföljning av forskning, samverkan och nyttiggörande

   Syftet med aktiviteten är att visa på forskningsmiljöernas och forskningsgruppernas styrkor och utvecklingsmöjligheter i relation till forskning, samverkan och nyttiggörande i vid bemärkelse. All forskning vid Högskolan (forskningsmiljöer med tillhörande forskningsgrupper och forskning enbart kopplad till utbildning) följs upp ur ett nationellt och internationellt perspektiv, med stöd av extern kollegial granskning.

   Externa granskningar

   Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning.

   Kontakt

   Dekan

   Publicerad: 2020-01-28
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se