Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Användande av personas

   Det här projektet använder personas för att identifiera internationella, interkulturella och globala färdigheter som Högskolans studenter behöver för sitt framtida yrkesliv.

   Kortfattat

   Projektnamn och projekttid

   Användande av personas för att definiera mål för studenters internationella och interkulturella kompetenser och färdigheter: 2021-10-01 – 2022-03-31

   Finansiering och samverkan

   Projektet finansieras i budgeten för Arena för högskolepedagogisk utveckling. Samverkan sker mellan Högskolans institutioner.

   Bakgrund och beskrivning

   Enligt högskoleförordningens examensmål ska studenter efter avslutad utbildning inte bara uppvisa kunskap och förståelse för sitt områdes vetenskapliga grund utan även en rad färdigheter, förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som inbegriper ett internationellt och interkulturellt perspektiv.

   Detta är eftersträvansvärt eftersom det bidrar till att öka kvaliteten i utbildningarna och gör studenterna bättre förberedda för ett alltmer mångkulturellt samhälle och en global arbetsmarknad. Ett internationellt och interkulturellt perspektiv kan fås genom internationellt studentutbyte men också genom olika former av internationalisering på hemmaplan.

   Personas är fiktiva karaktärer med mål, behov, erfarenheter och beteenden som kan nyttjas för en användarcentrerad målgruppsanalys. I detta projekt används metodiken för att identifiera internationella, interkulturella och globala färdigheter som våra studenter behöver för sitt framtida yrkesliv så att detta i sin tur kan avspeglas i utbildningarna. I projektet ingår deltagare, främst programansvariga, från tre av Högskolans institutioner men målsättningen med projektet är att arbetssättet och resultaten ska kunna användas på hela Högskolan.

   Projektledare

   Vicerektor för internationalisering/Bitr. professor i biovetenskap

   Publicerad: 2021-10-27
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se