Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS)

   Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg, CLAS är en plattform för samverkan mellan akademi och arbetsliv. Syftet med CLAS är att akademi och arbetsliv gemensamt ska bidra till utvecklingen av Skaraborg till en kunskapsregion.

   Målsättning

   • öka samverkan mellan Högskolan och omkringliggande samhälle
   • öka Skaraborgs attraktionskraft och stärka dagens och framtidens arbetsplatser
   • etablera CLAS för att stärka forskningen inom Framtidens företagande, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som studerar fenomen med anknytning till ett livskraftigt närings- och arbetsliv

   Verksamhet

   • öppna seminarier där de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv presenteras och diskuteras
   • slutna seminarier för mindre grupper med innehåll utefter de behov och önskemål som företaget/organisationen uttryckt
   • möjlighet att utveckla gemensamma forskningsprojekt

   CLAS-seminarium

   Missa inte att anmäla dig till nästa CLAS-seminarium. Den 3 oktober 2022 är du och dina kollegor välkomna till ett lunchseminarium om hur minoritetsfrågor hanteras i arbetsliv och högre utbildningar med fokus på nationella minoriteter.

   Seminarier och nyheter med mera

   • Seminarier/webbinarier

    Seminarierna är öppna för medarbetare från intresserade företag och organisationer. Samtliga seminarier kombineras med, frågestund och mingel. Utveckla ditt nätverk och din verksamhet för ett bättre arbetsliv i Skaraborg! Anmälan till varje seminarium. För lokal, se campuskarta.

    2022-06-02: CLAS-seminarium: Chefskap, ledarskap, medarbetarskap

    Den 2 juni är det dags för CLAS-seminarium på temat chefskap, ledarskap och medarbetarskap. För dig som vill utvecklas som chef, ledare eller medarbetare. Kort och gott något för alla!

    Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde talar om ledarskapets utmaningar.

    – Å ena sidan är ledarskap kanske det mest överskattade och mest floskelfyllda begreppet inom organisationsteorin, å andra sidan är ledarskapet i en organisation genuint viktigt. Hur kan vi förstå denna paradox?

    Thomas kommer beskriva hur de med sin bok Chefskap, ledarskap och medarbetarskap har velat ta tillbaka betydelsen av ledarskap - bortom floskler - genom att koppla ihop det med två närliggande begrepp, chefskap och medarbetarskap samt relatera det till i samtida utmaningar.

    Anmälan

    Anmäl dig till tony.pehrson@his.se. Seminariet är gratis och kombineras med frågestund och mingel. Utveckla ditt nätverk och din verksamhet för ett bättre arbetsliv i Skaraborg!

    Tid: 2 juni, kl. 13.00 – 14.30.
    Lokal: D201 och Zoom.

    2022-04-07: CLAS-seminarium: Elektrifiering av transportsystemet

    Transporter behövs för att flytta varor och människor mellan olika platser. Många av transporterna slukar dock massor av fossil energi. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. Men hur kan det gå till?

    I detta seminarium ger Tomas Müllern, professor i företagsekonomi och Sandor Ujvari, lektor i logistik, dig en inblick i forskningen som pågår för att klara omställningen. Tor Larsson, manufacturing technology manager på Volvo berättar om deras arbete på vägen mot nollutsläpp.

    Seminariet äger rum torsdag 7 april klockan 13:00-15:00 i sal D105, Hus D, Högskolan i Skövde.

    2021-10-07: CLAS-seminarium: Kompetensförsörjning i Skaraborg

    Under höstens första CLAS-seminarium presenteras två olika projekt som studerat kompetensförsörjningsfrågor i Skaraborg och en sammanfattning av de båda projekten ur ett forskarperspektiv.

    Talare: Louise Albansson, projektledare, Skaraborgs kommunalförbund; Hillevi Larsson, Utbildningsstrateg, Skaraborgs kommunalförbund och Mikael Wickelgren, forskare och lärare i företagsekonomi, Högskolan i Skövde 
    Datum: torsdagen den 7 oktober 2021, kl. 13:00-15:00
    Plats: G327, Hus G, Högskolan i Skövde 
    Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

    Modell för samverkan inom kompetensförsörjning
    Louise Albansson, projektledare, Skaraborgs kommunalförbund

    Kompetensförsörjning är en fråga som angår många, både inom privat och offentlig sektor. Vad innebär kompetensförsörjning egentligen och hur ska man som bransch ta sig an denna fråga? I redogörelsen för detta projekt på Skaraborgsnivå ges exempel på en modell för hur man kan arbeta för att stötta en organisation eller bransch med kompetensförsörjning på kort och längre sikt.

    Skaraborgsbyrån
    Hillevi Larsson, Utbildningsstrateg, Skaraborgs kommunalförbund

    Beskrivning av en satsning avsedd att bredda och fördjupa befintlig samverkan inom Vuxenutbildningen i Skaraborg. Hur kan vuxenutbildningen erbjuda ett brett utbud av utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov? Skaraborgs arbetsmarknadsområde omfattar 15 kommuner och en fördjupad samverkan omkring Yrkesvux och Yrkesvux med språkstöd ska öka möjlighet till kompetensförsörjning av arbetslivet i Skaraborg, ge förutsättningar för egenförsörjning för de som idag står utanför arbetsmarknaden samt bidra till Skaraborgs tillväxt.

    Kompetensförsörjningsfrågor - våra ständiga följeslagare
    Mikael Wickelgren, forskare och lärare i företagsekonomi med särskild inriktning på området organisation och ledarskap, Högskolan i Skövde

    Att få rätt personer till rätt uppgifter i arbetslivet tycker vi är besvärligt. Det har många orsaker. Frågorna om rekrytering och kompetensförsörjning står högt på dagordningarna i närmast alla organisationer, privata såväl som offentliga. På regional nivå kan vi uppleva tillkommande dimensioner till utmaningarna. Hur gör vi för at få personer med rätt kompetens till arbeten i Skaraborg? Om i övrigt lämpliga personer ännu inte har rätt kompetens - hur kan vi tillhandahålla utbildningar så att folk som kanske idag är utan arbete kan börja arbeta?

    Mikael Wickelgren har följt två kompetensförsörjningsprojekt i Skaraborg som följeforskare under flera år. Hans presentation kommer att vara en sammanfattning av vad projekten inneburit och vilka erfarenheter som gjorts av dem.

    2021-06-03: CLAS webbinarium: Det nya normala – effekter av hemarbete under coronapandemin?

    Är du intresserad av att veta mer kring medarbetares hälsa, arbetsmiljö, motivation, engagemang, balans med mera och eventuella effekter i samband med coronapandemin och mer eller mindre kravet på att arbeta hemifrån (för de som haft möjlighet)?

    Under vårens andra CLAS-webbinarium presenterar två grupper (fyra sistaårsstudenter) vid Institutionen för handel och företagande sina resultat från kandidatexamensarbeten där de ur olika utgångspunkter har studerat effekter av hemarbete under pandemin.

    Talare:

    Lina Heikkilä, läser sista året på Handelsekonomiprogrammet, Högskolan i Skövde
    Johanna Ferm, läser sista året på Handelsekonomiprogrammet, Högskolan i Skövde
    Jessica Racho, läser sista året på programmet Personal Organisation och Ledarskap, Högskolan i Skövde
    Tommy Borovac, läser sista året på Ekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap och verksamhetsutveckling, Högskolan i Skövde

    Lina Heikkilä och Johanna Ferm, Handelsekonomiprogrammet

    Lina Heikkilä och Johanna Ferm har i sitt examensarbete valt att studera det utökade distansarbete på grund av pandemin ur ett medarbetarperspektiv. De har studerat hur balansen mellan arbete och privatliv påverkats samt vilka variabler som influerat till det, vilket i sin tur kommer kunna påverka organisationen. De utvalda variablerna Heikkilä och Ferm har fokuserat på är miljöerna och hur de kan upprätthålla gränsen (med miljö menas arbetsliv kontra privatliv), produktivitet, tid, stress och trötthet. Eftersom variablerna kan påverkas både positivt och negativt har Heikkilä och Ferm valt att se på problemet väldigt neutralt, både från att variabeln hade kunnat vara en fördel och en nackdel i det ökade distansarbetet. Vilken variabel påverkar explicit balansen mellan arbete- och privatliv och hur påverkas det individuella arbetet i hemmiljön?

    Jessica Racho, Personal, organisation och ledarskap, och Tommy Borovac, Ekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap och verksamhetsutveckling

    Jessica Racho och Tommy Borovac har fokus på hur kontorsmedarbetare ser på det nya normala före och efter coronapandemin. Det nya normala inkluderar vetenskapliga teorier om hemarbete och nya arbetssätt genom teknikdrivna metoder (exempelvis digitala möten och digitala verktyg). De har undersökt hur organisationer har gått till väga för att ställa om och hur kontorsmedarbetare har påverkats av omställningen till följd av pandemin. Racho och Borovac tar upp olika faktorer som påverkar hur medarbetare upplever hemarbete, faktorer som påverkar trivsel, prestationsförmågan, förändrad ergonomisk miljö i hemmakontoret samt gränsdragningsproblematik. De lyfter fram kontroll-krav-stödmodellen som analyserar medarbetarnas arbetsrelaterade stress under omställningen. Slutligen kommer de presentera hur det nya normala kan komma att se ut efter att coronapandemin anses vara över. Vad innebär "Det Nya Normala" för kontorsmedarbetare i svenska organisationer under och efter coronapandemin?  

    Webbinariet riktar sig till dig som har intresse av att följa upp och/ eller förstå påföljder av pandemin inom organisation och arbetsplats.

    Datum: torsdag 3 juni 2021, kl. 13:00-15:00
    Plats: digitalt (Zoom webbinarium)
    Sista anmälningsdag: tisdagen den 1 juni 2021.

    2021-03-25: CLAS-webbinarium – Förändringar i den globala fordonsindustrin – konsekvenser och möjligheter för Skaraborg?

    Mikael Wickelgren, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde

    Fordonsindustrin är en sant global bransch med enorm social, kulturell och ekonomisk betydelse för regioner, nationer och miljontals människor. Nu står den globala fordonsindustrin inför en av de mest omvälvande förändringarna den någonsin befunnit sig i. Teknisk utveckling, skärpta miljökrav, globalisering, digitalisering, urbanisering och förändrad syn på bilen har skapat ett förändringstryck på fordonsindustrin som aldrig förr. Vad händer internationellt, nationellt och lokalt under sådana kraftiga förändringar? Hur kommer framtidens mobilitet att se ut? Hur påverkar detta fordonstillverkarna och alla de människor som arbetar i den?

    Per-Åke Szekeres, Industrial Strategy, Powertrain Engineering Sweden AB

    Flera decennier innan bilföretaget Volvo fanns tillverkades motorer i Skövde. I (nästan) alla bilar Volvo sålt har det tills helt nyligen funnits enbart förbränningsmotorer. Nu står hela fordonsindustrin inför ett viktigt skifte, bort ifrån den totala dominansen av vanliga motorer som använder bensin eller diesel. Volvo Cars har idag asiatiska ägare och har startat en utveckling där fordon med nollutsläpp står i förgrunden. Vad innebär branschens elektrifiering för verksamheten i Skövde? I fjol hette verksamheten Volvo Cars Engine och nu heter den Powertrain Engineering Sweden AB. Varför och vad kan denna förändring innebära?

    Talare: Mikael Wickelgren, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, och Per-Åke Szekeres, Industrial Strategy, Powertrain Engineering Sweden AB.
    Datum: Torsdagen den 25 mars 2021
    Plats: Digitalt (Webbinarium) Länken till eventet har skickats ut till alla anmälda. Har du trots allt inte fått länken? Kolla först din skräppost innan du kontaktar marie.lidblom@his.se.
    Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd.

    2020-11-05: CLAS-webbinarium – Pandemi och skadestånd, vad säger lagen?

    En global pandemi som den vi alla upplever är omvälvande för både samhälle och individer. Sannolikt är det inte heller den sista. I den amerikanska debatten förutspås pandemin ge upphov till en våg av skadestånd. Här handlar det som regel om anspråk riktade mot företag. Även i Sverige har enskilda och företag drabbats av skador och förluster. Det kan handla om personskador för dem som drabbats av covid19, men också om ekonomiska förluster till följd av åtgärder för att minska smittspridningen i samhället. Här riktas ansvaret ofta mot det allmänna.

    Föredraget belyser skadeståndsreglerna i ljuset av pandemin med fokus mot det allmännas ansvar. Även arbetsskadereglerna och svårigheterna att applicera dessa regler på anställda som drabbas av covid19 berörs. Föredraget avslutas med tankar kring framtida ersättningslösningar – som förhoppningsvis leder till en fortsatt diskussion.

    Talare: Mia Carlsson, docent i civilrätt med inriktning på skadeståndsrätt vid Stockholms Universitet och Högskolan i Skövde
    Datum: Torsdag 5 november kl 13–15
    Plats: 
    Digitalt (Webbinarium)
    Sista anmälningsdag:
    Tisdag 3 november

    2020-09-17: CLAS-webbinarium – Ledarskap under stress

    Hur är det att chef under pandemin och hur skapar man ett hållbart ledarskap i en stressig arbetsmiljö? 

    Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer workshops och gemensamma diskussioner.

    Talare: Gerry Larsson, Seniorprofessor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan.
    Datum: Torsdagen den 17 september kl 13–15
    Plats: Digitalt 
    Sista anmälningsdag: -

    Gerry Larsson, Seniorprofessor i ledarskapspsykologi, Försvarshögskolan

    Gerry Larsson har forskat och undervisat i många år om ledarskap under påfrestande förhållanden. Han har också egen erfarenhet av ledarskap, bland annat som prorektor och tillförordnande rektor vid Försvarshögskolan. Föreläsningen tar upp teori om ledarskap under stress, exemplifierad med bland annat Coronapandemin. Gerry presenterar också annan pågående egen forskning inom området ledarskap - stress - hälsa.

    2020-03-12: Butiken är död – läng leve butiken!

    I takt med att e-handeln expanderar väljer allt fler konsumenter att köpa varor och tjänster online. Det gör att utmaningarna för fysiska butiker ökar. Kom till ett seminarium där forskare och praktiker beskriver vad som händer just nu och hur fysiska butiker kommer att påverkas i framtiden. 

    Talare: Mikael Hernant, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och Micke Petersson, butiksansvarig för ICA maxi Skövde.
    Datum: Torsdagen den 12 mars kl 13–15
    Plats: Sal G109, Hus G, Högskolan i Skövde
    Sista anmälningsdag: Tisdagen den 10 mars

    Mikael Hernant, lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

    Vad händer med kundbeteende och försäljning när en butikskedja etablerar en online-butik parallellt med sina fysiska butiker? Ökar kundernas totala köp när det blir mer tillgängligt via en online-butik? Vad kommer e-handeln att innebära för detaljhandeln på 10–15 års sikt? Lyssna på hur Mikael Hernant ser på frågorna ur ett forskningsperspektiv.

    Micke Petersson, butiksansvarig för ICA Maxi Skövde

    För att möta konkurrensen från de globala jättarna och bli ledande digitalt inom den svenska matvaruhandeln har ICA ändrat arbetssätt. Micke Petersson berättar om ICA Maxi Skövdes resa de senaste fem åren där närmare 10 procent av butikens omsättning numer sker online.

    Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av digital handel och marknadsföring. Du kanske arbetar inom handeln, jobbar med frågor inom näringsliv och arbetsmarknad eller studerar ekonomi/marknadsföring.

   • Slutna grupper

    För mindre grupper, såsom personalchefer.

    Innehåll i de slutna grupperna kan till exempel vara att identifiera kompetensbehov och ta fram en plan för detta, se nedan. Samarbete med forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens (FORE) är också möjlig. 

    Forskningsträffar för förbättring

    Utvecklingsarbete baseras på interaktivt lärande. Med interaktivt arbete menas ett utbyte mellan forskare och praktiker. Baserat på deltagarnas drivkraft sker en fördjupning av kunskaper inom de områden som upplevs som angelägna. Initialt kommer parterna överens om vilka uppgifter som forskare respektive praktiker ansvarar för. Roller och ansvarsfördelning måste klargöras initialt.

    Poängen med metodiken är att när god kännedom om ett föredöme föreligger, förflyttas bevisbördan till bevararna, som istället måste bevisa varför något inte ska ändras.

    1. Organisationen identifierar ett förbättringsområde utifrån ett problem eller en frågeställning.
    2. Forskaren letar upp ett föredöme - Identifiera den bästa partnern att lära från – hög grad av jämförbarhet behövs.
    3. Ett seminarium anordnas där föredömet presenterar sitt arbete som ett inspirerande led i förankring av utvecklingsarbetet. Ledningen använder detta som en förberedelse för hela organisationen, på vad som kommer att ske.
    4. Forskare utför tillsammans med praktiker en kartläggning och beskrivning av den egna nivån, som en nulägesanalys. Informationsinsamling – dokumentation om den egna processen – dokumentation av föredömet.
    5. Lärande från förebilden genom att dess arbete kartläggs. Organisationen involverar många anställda i kunskapsprocessen. Förslag till nya lösningar arbetas fram. Informationsinsamling – dokumentation om den egna processen – dokumentation av föredömet.
    6. Organisationen identifierar fokusområden och startar en bearbetning av dessa i prioritetsordning. Utvecklingsprojekt sätts upp med nya mål.
    7. Organisationen genomför och följer upp förbättringsarbetet.
    Exempel 1
    1. Försäkringsbolaget X identifierar ett behov av att bygga upp en stark företagskultur för att skapa en attraktiv arbetsplats.
    2. Forskaren identifierar Dalarnas som en sådan organisation.
    3. Ett seminarium anordnas där en praktiker med lång erfarenhet berättar om hur organisationen arbetar med att upprätthålla en stark företagskultur.
    4. Forskaren arbetar interaktivt med försäkringsbolag X för att beskriva nuläget i den egna organisationen.
    5. Vilka tänkbara lärdomar som kan hämtas från Dalarnas kartläggs av forskaren.
    6. Ur den lista med fokusområden som forskaren har identifierat väljer försäkringsbolag X ut tre som prioriteras för utvecklingsarbete.
    7. Försäkringsbolag X genomför och följer upp.
    Exempel 2
    1. Kommunen Y har identifierat ett behov av att förbereda sig för ett skifte av chefer. Målet är att den nya generationen chefer ska kunna arbeta med att öka attraktiviteten på arbetsplatsen.
    2. Forskaren gör en förstudie för att kunna identifiera en organisation som arbetar professionellt med denna fråga. Ett föredöme väljs ut från vinnarlistan i “Randstad Award 2016” eller Universums lista “Sveriges bästa arbetsgivare 2016” vilket är sammanställningar av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare år 2016 (Randstad, 2016; Universum, 2016).
    3. Ett seminarium anordnas där en praktiker från föredömet berättar om hur organisationen arbetar med sina chefer för att skapa ett attraktivt företag.
    4. Forskaren arbetar interaktivt med kommun Y för att beskriva nuläget i den egna organisationen.
    5. Vilka tänkbara lärdomar som kan hämtas från föredömet kartläggs av forskaren.
    6. Ur den lista med fokusområden som forskaren har identifierat väljer kommun Y ut tre som prioriteras för utvecklingsarbete.
    7. Kommun Y genomför och följer upp.

    Kontakta någon av CLAS:s kontaktpersoner för ytterligare upplysningar.

   • Deltagande i CLAS

    För de företag och organisationer som önskar erbjuds speciellt deltagande i CLAS.

    Utöver de öppna seminarierna kan företaget eller organisationen delta i slutna grupper med reducerad avgift. Se mer under rubriken Slutna grupper.

    Deltagaravgifter CLAS

    Priser exklusive moms.

    Företag och organisationer

    0-25 anställda 5 000 kr/år
    26-100 anställda 25 000 kr/år
    101- anställda 35 000 kr/år

    Kommuner

    0-10 000 invånare 25 000 kr/år
    10001-30000 invånare 35 000 kr/år
    30001- invånare 50 000 kr/år

    Insats av CLAS

    vid större engagemang 150 000 kr

    Slutna grupper (10-12 deltagare)

    6 träffar på ett år. 

    Varje organisation eller företag som deltar i CLAS har en avgiftsfri plats i sluten grupp. För platser därutöver är kostnaden 20 000 SEK/person.

   • Styrgrupp

    I styrgruppen ingår representanter för näringslivet och akademin.

    Styrgruppen för CLAS

    • Sofia Myrman, Skövde kommun
    • Jonas Rosman, Länsförsäkringar Skaraborg 
    • Ulrika Wennerkull, Tibro kommun
    • Per Johansson, Mariestad kommun
    • Maria Ström, Falköping kommun
    • Claes Fahlgren, Skaraborgs kommunalförbund
    • Kicki Borhammar, Equality Development Center Skaraborg (EDCS)
    • Mikael Wickelgren, prefekt Institutionen för Handel och Företagande (IHF)
    • Nomie Eriksson, verksamhetsansvarig CLAS
    • Kirsi Minkkinen, verksamhetsansvarig CLAS

   Kontakt för CLAS

   Verksamhetsansvarig

   Verksamhetsansvarig

   Publicerad: 2020-01-08
   Senast ändrad: 2020-01-08
   Sidansvarig: webmaster@his.se