Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kvalitetsarbete inom utbildning

   Vid Högskolan i Skövde bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete inom utbildning. Syftet med kvalitetsarbetet är att säkra och utveckla utbildningens kvalitet.

   Kvalitetsarbetet inom utbildning beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsarbete inom utbildning (PDF). Där framgår att kvalitetsarbetet inom utbildning, liksom övrigt kvalitetsarbete vid Högskolan, utgår från förbättringscykeln. Läs mer om hur förbättringscykeln tillämpas inom utbildning.

   Aktiviteter för att bibehålla och utveckla kvalitet

   Aktiviteterna för att bibehålla och utveckla kvalitet inom utbildning innebär särskild granskning eller uppföljning. I förteckningen nedan kan du läsa mer om aktiviteterna. Fördjupad information om aktiviteten lämnas antingen på särskild sida eller i styrdokument. 

   Årlig uppföljning av utbildningsprogram

   Uppföljningen syftar till att på ett systematiskt sätt ge underlag till den kontinuerliga utvecklingen av utbildningsprogrammet. Studenternas synpunkter på programmets upplägg och innehåll är en viktig del av denna process. Läs mer om aktiviteten:

   Sexårsuppföljning av utbildning

   Syftet med aktiviteten är att säkerställa att en samlad uppföljning regelbundet sker av all utbildning. Läs mer om aktiviteten:

   Inrättande av utbildning

   Syftet med aktiviteterna är att säkerställa att utbildningsutbudet vid Högskolan möter de krav som finns på hög kvalitet och forskningsanknytning samt att utbildningarna svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Läs mer om aktiviteterna:

   Avveckling av utbildning

   Avveckling av utbildning kan ske av strategiska skäl eller av kvalitetsskäl. Läs mer om aktiviteterna:

   Insamling av studenters, doktoranders och alumners synpunkter

   Syftet med aktiviteterna är att säkra studenters, doktoranders och alumners möjlighet att framföra sina erfarenheter av – och synpunkter på – utbildningen och lärmiljön. Läs mer om aktiviteterna:

   Ytterligare aktiviteter finns inom området vilket framgår av det samlade styrdokumentet för studentinflytande, Anvisningar för studentinflytande (PDF). 

   Uppföljningssamtal med doktorander

   Syftet med aktiviteten är att följa upp enskilda doktoranders progression, situation och lärmiljö. Progression och planering av doktorandens fortsatta utbildning dokumenteras i den individuella studieplanen. Läs mer om aktiviteten:

   Ingående och uppföljning av internationella samarbetsavtal

   Syftet med aktiviteten är att säkerställa att Högskolans samarbete med utländska lärosäten inom utbildning bedrivs enligt den strategiska inriktning som finns i utvecklingsplan och verksamhetsplan. Läs mer om aktiviteten:

   Externa granskningar

   Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning.

   Kontakt

   Prodekan

   Ledningssamordnare

   Publicerad: 2020-01-28
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se