Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning

   Vid Högskolan i Skövde bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete relaterat till ledning och styrning av verksamheten.

   Riktlinjer för kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning (pdf) beskriver hur arbetet går till.

   Där framgår att allt kvalitetsarbete vid Högskolan utgår från förbättringscykeln med de fyra faserna planering, genomförande, uppföljning och utveckling.

   Läs mer om hur förbättringscykeln tillämpas inom högskoleövergripande ledning och styrning.

   Aktiviteter för att bibehålla och utveckla kvalitet

   Aktiviteter för kvalitetssäkring relaterat till de högskoleövergripande lednings- och styrprocesserna är sådana som i hög grad skapar ramar och ger förutsättningar för den operativa verksamheten. Aktiviteter för kvalitetsutveckling synliggörs i Högskolans utvecklingsplan och i enheternas verksamhetsplaner.

   Läs mer om aktiviteterna i förteckningen nedan. Fördjupad information om aktiviteterna lämnas antingen på särskild sida eller i styrdokument.

   Utformning av utvecklingsplan

   Baserat på Högskolans vision – att vara den självklara kunskapskällan för en digitaliserad och hållbar framtid – har mål och strategier formulerats i en utvecklingsplan. Planen anger de områden som bedöms mest väsentliga för att stärka och utveckla lärosätet under de kommande åren

   Årlig verksamhetsplanering och årlig budgetprocess

   Syftet med den årliga verksamhetsplaneringen är att bryta ned utvecklingsplanens högskolegemensamma och långsiktiga mål på enhetsnivå. I verksamhetsplanerna anges vilka prioriterade aktiviteter enheterna ska genomföra för att nå målen, när respektive aktivitet ska genomföras samt de effekter aktiviteten förväntas ge.

   Den årliga budgetprocessen är nära integrerad med processen för verksamhetsplanering. Budgetprocessen utgör ett viktigt redskap för att, utifrån de ekonomiska förutsättningarna, prioritera och ge resurser för aktiviteterna i verksamhetsplanerna. Läs mer om aktiviteterna:

   Rektors dialogmöten med institutioner, verksamhetsstöd och fakultetsnämnd

   Under året genomförs tre dialogmöten. Syftet med dialogmötena är att följa upp verksamheten, utbyta information och stämma av aktuella frågor med respektive enhet. På mötena sker uppföljning av enhetens utveckling i förhållande till aktuell verksamhetsplan.

   Årlig kvalitetsrapport

   Syftet med den årliga kvalitetsrapporten är att på ett övergripande plan sammanfatta kvalitetsarbetet och dess resultat. Kvalitetsrapporten lämnas av rektor till styrelsen en gång per år. Läs mer om aktiviteten:

   Framtagning av årsredovisning

   Syftet med årsredovisningen är att göra en årlig uppföljning mot nationella och lokala mål för verksamheten. De nationella målen återfinns främst i högskolelagen och regleringsbreven medan de lokala målen ange i Högskolans utvecklingsplan. I årsredovisningen görs även en finansiell uppföljning mot rambudgeten. Läs mer om aktiviteten:

   Inhämtande av synpunkter från studenter

   Syftet med aktiviteterna är att bidra till att säkerställa studenternas rätt att utöva inflytande i frågor som rör deras utbildning. Synpunkter från studenterna inhämtas på olika sätt. Läs mer om aktiviteterna:

   Kontakt

   Ledningskommunikatör

   Verksamhetscontroller

   Publicerad: 2020-01-28
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se