Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Varför samverkan med högskolan?

   Varför samverkan med högskolan?

   Högskolan i Skövde erbjuder en rad möjligheter där du som är verksam inom näringsliv, offentlig sektor eller annan organisation kan ta hjälp av våra forskare eller studenter för att lösa problem och bygga förutsättningar för hållbar utveckling. Tillsammans kan vi stärka banden till varandra och dra nytta av varandras styrkor.

   Syftet med samverkan är att skapa gemensamt mervärde för deltagande parter, samhället och Högskolan. Det kan bidra till konkurrensfördelar och gynnar en hållbar utveckling i så väl våra respektive verksamheter som i samhället. För Högskolan innebär samverkan ökad kvalitet och verklighetsanknytning i vår forskning och utbildning. Du som samverkanspartner kan dra nytta av forskningsbaserad kunskap.

   Innovation

   För att samhälle och näringsliv ska utvecklas måste vi stimulera hållbara innovationer och utveckla idéer. Genom Högskolans innovationsrådgivare får våra forskare stöd i att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till verklighet och ta hand om de värden som skapas. I dialog med de parter som medverkar i forskningsprojekten säkerställs att forskningsresultat tas tillvara och kommer till användning i er verksamhet.

   Forskning och utveckling

   Det finns flera sätt att samarbeta kring forskning och utveckling. Det kan till exempel ske genom våra samverkansplattformar och i forskningsprojekt, genom uppdragsforskning, kompetensutveckling, uppdragsutbildning, adjungerade forskare och industridoktorander.

   Kunskapsöversyn, kunskapsutveckling och kunskapsspridning

   En kunskapsöversyn ger er en insyn om vad den senaste forskningen säger om det område ni verkar inom. Genom att kombinera branschkunskap med den senaste forskningen finns goda möjligheter till att ta nästa steg i er utveckling.

   Vi kan också bistå i din organisations kunskapsutveckling. Ibland kan det vara en fördel att få ett par nya glasögon in i verksamheten. Ett par glasögon som med vetenskaplig skärpa kan bidra med ämneskompetens och systematisk metodik.

   Vi är vana utbildare och kan skräddarsy både kortare och längre utbildningsinsatser. Eller varför inte en spännande föreläsning på Kick-offen? Vi kan även samarrangera konferenser där exempel från praktiken varvas med senaste rön från forskning. Vi är vana moderatorer och paneldeltagare i diskussionssammanhang. Låt oss slå våra kloka huvuden ihop och skapa värdefullt innehåll tillsammans.

   Samverkan i utbildning

   Vi vill ge våra studenter de bästa förutsättningarna för att ta till sig utbildningen och förbereda dem på sitt kommande yrkesliv. Genom arbetslivsanknytning där studenterna får koppla teori till praktiska tillämpningar skapar vi yrkesrelevans i våra kurser. Det kan till exempel ske genom gästföreläsningar eller examensarbete. Som företag eller organisation kan ni dra nytta av en högskoleutbildad students kunskap för att lösa ett existerande problem och ta chansen att visa upp er som en attraktiv arbetsgivare för dagens studenter. Läs mer om samverkan i utbildning.

   Kontakta oss

   Kontakta oss så kan vi tillsammans ta reda på hur vi kan stärka varandra och hur våra forskare och studenter kan bidra till din organisations fortsatta utveckling. 

   Kontakt

   Tehessen Aslam, University

   Vicerektor för näringslivssamverkan

   Tehseen Aslam
   Tel: 0500-448578
   E-post: tehseen.aslam@his.se

   Prorektor med ansvar för samverkan med offentlig sektor

   Lena Mårtensson
   Tel: 0500-448450
   E-post: lena.martensson@his.se

   Publicerad: 2022-02-11
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se