Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Forskningsetiska rådet

   Forskningsetiska rådet ska öka kunskapen om forskningsetiska frågor genom information, seminarier och annan utbildning. Rådet ska också bedöma och utreda misstankar om avvikelser från god forskningssed. Forskningsetiska rådet är rådgivande till rektor.

   Rådets uppdrag är att:

   Proaktivt

   • öka den forskningsetiska medvetenheten vid Högskolan inom utbildning på alla nivåer.
   • ge råd och rekommendationer i frågor som berör forskningsetik, t.ex. relaterat till etikprövning eller andra forskningsetiska aspekter av ett forskningsprojekt.
   • anordna seminarier med forskningsetiskt perspektiv för att stimulera till etiskt förhållningssätt och debatter om etiska frågor.
   • ansvara för att information om sådana frågeställningar finns tillgängliga på Högskolans webb.
   • ansvara för att styrdokumenten inom dess uppdragsområde hålls uppdaterade.
   • ansvara för att nya styrdokument tas fram vid behov i relation till forskningsetiska frågor.

   Reaktivt

   • fungera som mottagande instans för en första dialog i de fall där misstanke om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed föreligger.
   • bistå rektor med beredning och inhämtning av underlag från forskare i de fall där oredlighet i forskning misstänks, inför ett överlämnande av handlingar till den nationella nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Rektor är formellt ansvarig att göra en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning samt att vidaresända underlag till Npof.
   • utreda ärenden som inte betecknas som oredlighet i forskning (och således inte prövas i Npof) men som misstänks avvika från god forskningssed.

   Rådets sammansättning

   • Börje Boers, docent i företagsekonomi; företrädare för fakultetsnämnden
   • Masood Fathi, biträdande professor i produktionsteknik, Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Simon Lidberg, industridoktorand i informationsteknologi, Institutionen för ingenjörsvetenskap; studentrepresentant för utbildning på forskarnivå
   • Oskar MacGregor, lektor i informationsteknologi, Institutionen för biovetenskap
   • Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, Institutionen för informationsteknologi; rådets ordförande
   • Homa Tajsharghi, professor i biomedicin, Institutionen för hälsovetenskaper
   • Christer Thörnqvist, lektor i företagsekonomi samt docent i arbetsvetenskap, Institutionen för handel och företagande.

   I rådet ska också ingå en studentrepresentant för utbildning på forskarnivå som utses av Studentkåren.

   Mandatperioden för ledamöterna är från 1 januari 2023 till 31 december 2025.

   Forskningsetiska rådet välkomnar alla frågor inom det forskningsetiska området.

   Kontakt

   Ordförande

   Handläggare

   Publicerad: 2021-11-22
   Senast ändrad: 2023-04-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se