Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Maria Snögren

   Datum 26 april
   Tid 13:00 - 16:00
   Plats Högskolan i Skövde, Hus G, Sal G110
   Extra information Disputation

   Maria Snögren försvarar sin avhandling "Munhälsa - Äldre personers upplevelser och vårdpersonals attityder och kunskaper".

   Disputationen sker i sal G110 på Högskolan i Skövde men kommer också att sändas via Zoom.

   Titta på sändningen https://his-se.zoom.us/j/61066205966?pwd=clBqeGxMdkJlWFQ2SjFsM01Td2YwUT09

   Sammanfattning

   Nedsatt munhälsa bland äldre personer kan påverka allmänhälsan på olika sätt, till exempel genom smärta, nedsatt aptit och vara en bidragande orsak till infektioner lokalt i munnen men även i resten av kroppen. Att utföra munvård på någon annan är en komplex uppgift och prioriteras inte alltid i omvårdnadsarbetet inom svensk äldreomsorg. Vårdpersonal värdesätter kunskap om munhälsa, dock upplever de hinder i form av tidsbrist, relationella svårigheter och fel prioriteringar i vårdarbetet. Vårdpersonal efterfrågar utbildning om munhälsa och munvård. Möjligheter att öka vårdpersonals kunskap om munhälsa ses kunna ske genom digitala utbildningsinsatser där all vårdpersonal får samma kunskap.

   Det övergripande syftet var att studera äldre personers uppfattning om munhälsa och vårdpersonals attityder till och kunskaper om omvårdnad relaterat till munhälsa. Ytterligare ett syfte var att beskriva vårdpersonals attityder och kunskaper före och efter en digital utbildning i munhälsa samt användbarheten av denna.

   Resultaten visar att äldre personer värdesätter en god munhälsa och önskar hjälp med sin munhälsa när behov uppstår. Av resultaten framgår även att det är komplext att utföra munvård på någon annan och det kräver att tid ges till att lära känna den äldre personen. Detta skapar en trygg relation mellan vårdpersonalen och den äldre personen som får hjälp med munvård. Ett sätt att öka kunskapen om munhälsa bland vårdpersonalen är genom en digital utbildning. En kombination av teori med hjälp av digital utbildning och praktiska övningar ses kunna bidra till både teoretisk och praktisk kunskap i framtiden. Samarbetet kring munvård mellan sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden fungerade inte alltid optimalt, däremot fungerade samarbetet bra vid palliativ omvårdnad. Samarbete, tid och kunskap samt reflektion anses vara viktiga faktorer för vårdverksamheter att beakta i framtiden för att god munvård ska kunna utföras inom kommunal äldreomsorg.

   Läs avhandlingen i DiVA

   Handledare

   Kristina Ek, biträdande professor, Högskolan i Skövde
   Irene Eriksson, universitetslektor, Högskolan Väst
   Maria Giovinazzo Brovall, biträdande professor, Högskolan i Borås
   Ulrika Lindmark, professor, Karlstads universitet

   Opponent

   Anna Ehrenberg, professor, Högskolan Dalarna

   Betygskommitté

   Pernilla Bjerkeli, lektor Högskolan i Skövde
   Lena Nyholm, lektor, Uppsala universitet
   Lars Gahnberg, professor, Karolinska Institutet

   Kontakt

   Doktorand i omvårdnad

   Publicerad: 2024-03-05
   Senast ändrad: 2024-03-05
   Sidansvarig: webmaster@his.se