Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Almedalen 2019

   Högskolan i Skövdes deltagande i Almedalen 2019 sändes live Västsvenska Arenans Facebooksida.

   Högskolan i Skövde var på plats i Visby under Almedalsveckan 2019. Syftet var framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

   Under 2019 års Almedalsvecka är Högskolan i Skövde medlem i den Västsvenska Arenan. Det innebär att Högskolans forskare får en och unik möjlighet att berätta om sin forskning för de viktiga beslutsfattare som finns på plats i Visby.

   Högskolans seminarier

   Seminariet arrangerades 2 juli 2019

   Svensk sjukvård präglas av olika synsätt kring hur verksamheten ska bedrivas. För att möta dagens och framtidens utmaningar måste chefer och medarbetare hitta större förståelse för varandras perspektiv. Hur får vi de olika synsätten att mötas och samverka, med målet att ge bästa möjliga sjukvård?

   Allt fler sjukdomar diagnosticeras, behandlas och botas, samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Sverige är ett av de länder där sjukvården, i relation till BNP, kostar staten allra mest. Diskussionen om hur resurserna ska fördelas till sektorn är ständigt aktuell.

   Ansvariga politiker hänvisar ofta till att verksamheten måste hantera sina resurser på ett mer effektivt sätt. Vårdpersonalen själva menar dock att de då får fokusera på administration istället för att ägna sin tid åt patienten och ge vård av hög kvalitet.

   I den offentliga debatten förefaller ofta de två alternativen utesluta varandra. Samexistens diskuteras mer sällan. Det mest gynnsamma är dock troligen om båda styrningsideal får utrymme i vården. Organisatoriska dilemman hanteras oftast bäst genom kompromisser, inte genom en enstaka styrmodell.

   Det är nödvändigt att skapa en sjukvård som hanterar begränsade resurser på ett bra sätt, samtidigt som vårdpersonalens kunskap och erfarenhet tas tillvara i största möjliga mån.

   Medverkande

   • Christian Gadolin, Lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
   • Anna Krohwinkel, Forskningschef, biträdande generalsekreterare Leading Health Care
   • Thomas Schneider, Utvecklingschef, Bräcke diakoni
   • Michel Silvestri, Förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

   Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

   Seminariet arrangerades 3 juli 2019

   Digitalisering är ett nationellt prioriterat område och informationssamhället är här för att stanna. Ändå brister säkerheten kring hur information hanteras i organisationer. Skandalerna avlöser varandra. Varför är det så svårt att få till ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete?

   Vi ser gång på gång hur säkerheten kring hur information hanteras i organisationer brister. Informationssäkerhetsskandalerna avlöser varandra och då handlar det inte i första hand om bristande tekniska säkerhetsåtgärder, utan om bristande ledning och förståelse för att informationssäkerhet innebär mer än bara teknik.

   Varför är det så svårt att lyckas med ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationens verksamhet? Vad krävs mer förutom etablerade metoder, verktyg och standarder?

   Inom både politiken och på hög ledningsnivå finns en övergripande förståelse för att informationssäkerhetsarbetet behövs, men verkligheten visar på stora svårigheter. Istället prioriteras säkerheten ned för andra mer ”viktiga” områden. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det? Är det här specifikt för offentlig sektor, eller är det på samma sätt i den privata?

   Medverkande

   • Rose-Mharie Åhlfeldt, Bitr. professor inom informationsteknologi, Högskolan i Skövde
   • Anne-Marie Eklund Löwinder, Chief Information Security Officer, Internetstiftelsen
   • Daniel Forslund, Bitr. regionråd i Region Stockholm, Liberalerna
   • Margareta Palmqvist, Enhetschef för enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB
   • Jeanna Thorslund. Jurist och Samordnare informationssäkerhet, SKL

   Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

   Seminariet arrangerades 3 juli 2019

   Vårt samhälle blir mer och mer digitalt. I Sverige ska digitaliseringen av offentlig sektor snabbas på och vi är duktiga på att dra nytta av dess möjligheter. Samtidigt står hundratusentals svenska pensionärer utanför det digitala samhället. Vad kan vi göra för att öka de äldres innanförskap?

   Digitaliseringen är en stor möjlighet för samhället. Det innebär att Sveriges invånare har en större närhet till samhällsservice, jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. Men det krävs att människor förstår tekniken bakom, för att kunna ta till sig servicen till fullo.

   Genom utbildning kan det digitala utanförskapet bland äldre brytas – och det rejält. Det visar projektet "Mer Digital" – en satsning från början anordnad av Telia och Sunne kommun, där Högskolan i Skövde stod för forskningsinsatsen.

   Projektet går ut på att pensionärer, som är nyfikna på digital teknik och som frivilligt anmält sig till att delta, blir får gå en utbildning. Lärarna är högstadieelever som känner sig hemma i digitala miljöer. Pensionärerna var nyfikna på, och fick lära sig bland annat hur de ringer via Skype, lägger upp annonser på Blocket och hanterar bankers e-tjänster.

   Resultatet från Sunne visade att en övervägande majoritet blev mer digitala av utbildningen. Nu står flera kommuner i kö för att delta.

   Medverkande

   • Eva Söderström, Bitr. professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
   • Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
   • Mia Forsäng, Business Accelerator, Telia
   • Kristina Lundberg, Näringslivsutvecklare, Sunne kommun

   Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

   Seminariet arrangerades 3 juli 2019

   Medborgares förtroende för våra offentliga institutioner förutsätter att myndigheter har rådighet över sin egen information och kontroll på de IT-system som används för att förvalta viktiga data och handlingar. Hur ska myndigheter både kunna uppnå rådighet och undvika inlåsning?

   Myndigheter behöver ha rådighet över sin egen information för att långsiktigt kunna förvalta viktiga data och handlingar. Under senare år har många myndigheter anskaffat molntjänster som används för att upprätta, förvalta och återanvända information. Molntjänster kan dock innebära att myndigheter varken har rådighet över sin information eller har möjlighet att återanvända den. För att kunna återanvända sin information krävs att molntjänsten kan exportera all information samt använder öppna standarder. God förvaltning av en myndighets handlingar förutsätter oförvanskade handlingar som förvaltas med hjälp av lämpliga IT-system.

   Frågan är om myndigheter kan ha rådighet över sin egen information och undvika inlåsning då de använder molntjänster?

   Välkommen till ett samtal om rådighet och inlåsningseffekter där vi diskuterar hur myndigheter kan få kontroll över sin egen information.

   Medverkande

   • Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
   • Daniel Melin, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
   • Håkan Pettersson, IT-strateg, Migrationsverket

   Moderator: Ylva Carlqvist Warnborg, vetenskapsjournalist

   Högskolans övriga deltagande

   4 juli: Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer? (extern länk)

   • Arrangör: Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Stefan Tengblad

   30 juni: Hur skapar vi säker, kvalitativ och effektiv offentlig it-infrastruktur? (extern länk)

   • Arrangör: Piratpartiet
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell

   2 juli: Hur kan organisationer skapa strategiska nyttoeffekter genom engagemang med öppen programvara? (extern länk)

   • Arrangör: Open Source Sweden och imCode Partner AB
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell

   3 juli: Näringsliv och civilsamhälle tillsammans i kris (extern länk)

   • Arrangör: Röda korset
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Joeri van Laere

   Kontakt

   Kommunikatör

   Publicerad: 2022-02-15
   Senast ändrad: 2023-07-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se