Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Almedalen 2016

   Högskolan i Skövde var på plats i Visby under Almedalsveckan 2016 för att synliggöra lärosätets forskning och bidra till samhällsdebatten.

   Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. Idag är veckan Sveriges, kanske världens, största öppna politiska mötesplats.

   Under 2016 års Almedalsvecka är Högskolan i Skövde associerad medlem i Västsvenska arenan. Det innebär att Högskolan i Skövde får en ny och unik möjlighet att berätta om sin forskning för de viktiga beslutsfattare som finns på plats i Visby. Även Högskolans rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson finns på plats i Visby under Almedalsveckan för att medverka vid andra aktörers arrangemang.

   Högskolans seminarier

   Seminariet arrangerades 6 juli 2016

   På internet finns mycket nyttigt men där finns också människor som kontaktar barn i sexuella syften. Frågan är hur vi kan lära barn att undvika de risker som finns på nätet? Forskning visar att dataspel kan vara ett pedagogiskt verktyg, men hur används det på bästa sätt?

   Tiden då föräldrar kunde kontrollera sina barns agerande på internet genom att begränsa tillgången till familjens dator är förbi. Med en smartphone i fickan kan barn enkelt koppla upp sig mot internet dygnet runt. På internet finns mycket nyttigt men där finns också människor som kontaktar barn i sexuella syften. Frågan är hur vi kan lära barn att undvika de risker som finns på nätet? Genom att bland annat studera autentiska chatt-loggar från internet, där barn kontaktats i sexuella syften, har forskare vid Högskolan i Skövde skapat ett unikt spel för barn där dataspel och brädspel kombineras. I spelet finns spelhändelser som skapar ett diskussionsunderlag för uppföljande samtal som ska öka medvetenheten om risker på nätet. Dessa diskussioner kan ledas av till exempel en lärare. Spelet är ett konkret pedagogiskt verktyg, men hur kan vi arbeta med spel och andra verktyg för att öka barns riskmedvetenhet?

   Medverkande

   • Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde
   • Niklas Torstensson, lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde
   • Joanna Lundquist, ordförande i stiftelsen change attitude, Change Attitude
   • Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (c), Centerpartiets talesperson i utbildningspolitiska frågor, ledamot i utbildningsutskottet

   Seminariet arrangerades 6 juli 2016

   I dagens vård har utrymmet för samtalet mellan vårdtagare och den som ger vård ingen given plats. Men genom kraftgivande samtal har forskare på Högskolan i Skövde visat de positiva effekter samtal kan ha för äldre med svår smärta. Frågan är bara hur vi skapar tid och plats för samtalen.

   I dagens vård har utrymmet för samtal mellan vårdtagare och den som ger vård igen given plats. Personal inom hemtjänsten tvingas ofta följa scheman med minutprecision vilket gör att man varken har tid eller möjlighet att föra djupa samtal med vårdtagare. Detta får som konsekvens att många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade när de ensamma tvingas hantera den livsförändring som smärtan för med sig. Men genom projektet KRAFT-givande samtal har forskare på Högskolan i Skövde visat på de positiva effekter samtal kan ha för den äldres välbefinnande och möjligheter att påverka sitt liv. KRAFT-givande samtal handlar om att:

   • K – Konfrontera och konstatera.
   • R – Reflektera över möjligheter och val.
   • A – Ansvarstagande från "man" till "jag".
   • F – Få inre styrka och mod.
   • T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv.

   Frågan är bara hur vi skapar tid och plats för samtalen och hur de ska genomföras för att ge bästa effekt på vårdtagarens välbefinnande?

   Medverkande

   • Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
   • Mia Berglund, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
   • Helle Wijk, docent i omvårdnad, Göteborgs Universitet
   • Eva Zazzi, pensionär
   • Ulla-Britt Hagström, (l) ordförande Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

   Seminariet arrangerades 7 juli 2016

   Forskning visar att myndigheter blir inlåsta när de skaffar IT-system, vilket hämmar konkurrens och innovation. IT-ministern betonar vikten av att öppna standarder används för att undvika inlåsning, men utvecklingen går trögt. Hur gör vi för att bryta de bojor som dagens IT-lösningar skapar?

   Sveriges IT-minister har betonat betydelsen av att öppna standarder används för att undvika oönskade beroenden av enskilda leverantörer av IT-system. Samtidigt visar resultat från aktuell forskning att enskilda beslutsfattare hos myndigheter och kommuner, medvetet eller omedvetet, skaffar IT-system som leder till olika former av oönskade inlåsningseffekter. Detta för med sig en risk för att organisationer förlorar kontrollen över sina egna digitala handlingar samt hämmar konkurrens, innovationsförmåga och möjligheten till kompetensutveckling. Fler EU-länder ställer nu allt större krav på sina myndigheter att undvika inlåsning genom att upphandla och använda konkurrensneutrala IT-system som baseras på öppna standarder. Utifrån aktuell forskning och konkreta exempel belyser detta seminarium hur svenska organisationer hamnat i olika typer av inlåsning. Vid seminariet diskuterar vi också hur vi kan minimera risken för att förlora viktig digital information.

   Medverkande

   Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde

   Kontakt

   Kommunikatör

   Publicerad: 2022-03-23
   Senast ändrad: 2023-07-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se