Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Integrerat stöd för hållbara studier och akademiskt skickliga studenter

   I projektet PIS samarbetar Studentstödet, Högskolebiblioteket, Studieverkstan, högskolepedagogisk koordinator och IT-pedagog med programansvariga och undervisande lärare på program i syfte att utveckla och integrera riktade stödinsatser till studenter.

   Kortfattat

   Projektnamn och projekttid

   PIS – Projekt Integrerat stöd för hållbara studier och akademiskt skickliga studenter
   2019-01-01 – 2023-12-31

   Finansiering och samverkan

   Projektet finansieras av Högskolan och samverkan sker mellan Högskolans verksamhetsstöd och institutioner.

   Bakgrund

   Högskolan i Skövde genomförde en Studentbarometer hösten 2018 som visade att studenter efterfrågade olika typer av stöd, till exempel introduktion till högskolestudier, akademiskt skrivande, studieplanering/studieteknik, referenshantering till stresshantering och stöd kring uppskjutandebeteende. Stödet som efterfrågades erbjöds redan men studenterna deltog inte på aktiviteterna som låg utanför ordinarie schema.

   Projektet PIS påbörjades där Studentstödet, Högskolebiblioteket, Studieverkstan, högskolepedagogisk koordinator och IT-pedagog samarbetar med programansvariga och undervisande lärare på program i syfte att utveckla och integrera riktade stödinsatser.

   Fem pilotprogram

   Fem pilotprogram på kandidatnivå valdes ut, ett per institution varav ett program var internationellt och ett program på distans. En kartläggning gjordes av pilotprogrammen, och därefter togs en matris fram för att identifiera om, när och hur olika aktiviteter skulle kunna integreras i programmen.

   PIS har utgått från Model for Student Engagement [1] som beskriver en modell för att dels öka kvarvaron och dels få studenter engagerade i sina studier. Insatser under första året är av särskild betydelse. Enligt modellen samspelar studentens individuella process till att bli akademiskt skicklig med en kollegial process där programmet bjuder in till delaktighet och tillhörighet.

   Studentstödet [2] har fokuserat främst på studenternas första år där tre områden har prioriterats. Det första i samband med programintroduktionen för att bidra till studenternas trygghet och delaktighet. Det andra ett koncept om grupputveckling mot student via lärare i syfte att förebygga konflikter i grupparbeten. Det tredje innefattar reflektionspass där exempelvis studentansvar och identitetsutveckling diskuteras.

   Ökad vi-känsla

   Biblioteket har i samarbete med programansvariga och kursansvariga fördjupat sitt integrerade stöd om informationssökning, värdering av källor och referenshantering genom att utforma uppgifter och undervisningsmaterial så det bättre passar in med examinationsmoment i kurser. Samarbetet inkluderar även progression och anpassning till respektive ämne och dess kontext. Studieverkstan har nya inslag i utbildningarna om akademiskt skrivande.

   En positiv effekt av PIS är en ökad vi-känsla hos inblandade och en ökad diskussion om studenters lärande och progression av generiska kompetenser.

   Under projektets gång har vi erfarit att integrerat stöd lättare utvecklas i kurser där moment finns beskrivna som en del av kursen, exempelvis grupparbete, informationssökning och akademiskt skrivande. I andra moment såsom exempelvis identitetsutveckling, akademiskt ansvar, stresshantering och motivation finns inget konkret stöd i kursplanerna. Däremot finns stöd i högskoleförordning och till viss del i lokala utbildningsplaner.

   Fler digitala former behövs

   Under projektets gång har vi även sett behov av att nya mer digitala former behöver utvecklas där så är möjligt. Detta för att dels nå ut till fler studenter, dels underlätta för lärare att lyfta in moment i kurser. Därför avser PIS att utveckla moduler i Canvas i syfte att läraren ska kunna hämta material till kurser där det passar. Vissa moment behöver ske i möte med studenter, till exempel reflektionspass gällande studentens akademiska ansvar.

   [1] Model for Student Engagement, Korhonen V, Mattsson M, Inkinen M, Toom A (2019). Understanding the Multidimensional Nature of Student Engagement during the First Year of Higher Education. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01056

   [2] Studentstödet består av Studie- och karriärvägledare, Studentkuratorer, Internationell koordinator och Samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

   Publikationer

   2023

   Maria Wickenberg

   DAL-23, Det akademiska lärarskapet, Högre utbildning i en föränderlig värld, Högskolan i Skövde den 21 april 2023

   2023. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract.

   2022

   Mikael Ejdebäck, Maria Wickenberg

   NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online

   2022. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract.

   Maria Wickenberg, Qiuhong Boers, Karolina Bruze, Mikael Ejdebäck, Anna-Karin Pernestig, Henrik Thilander, Eva Ångman

   Nätverksträff för Forskningsbibliotekens pedagogiska roll, Göteborg, 24-25 november, 2022

   2022. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract. Open Access

   Cecilia Vikenstrand, Elisabeth Berglund Kristiansson

   NU2022, Nätverk och Utveckling, Att synliggöra lärande, SUHF, 15-17 juni 2022, Stockholm och online

   2022. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract.

   Kontakt

   Studie- och karriärvägledare

   Studie- och karriärvägledare

   Bitr. Chef

   Publicerad: 2021-12-23
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se