Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Arbetet med HRS4R vid Högskolan

   Under 2019 började Högskolan förbereda sig för att ansluta sig till europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (HRS4R). Syftet med certifieringen är att öka Högskolans attraktivitet som utförare för internationellt konkurrenskraftig forskning. 12 maj 2021 skickades ansökan in och nu väntar vi på vår utvärdering.

   Under våren 2020 arbetades det med att planera en gapanalys utifrån HRS4R-principerna. Arbetet koordinerades av en intern arbetsgrupp (HR och AFSI) i samarbete med en styrgrupp där högskoledirektör, vicerektor för internationalisering, dekan, HR-chef och chef för AFSI ingår.

   Den 26 maj 2020 skrev rektor Lars Niklasson under ett ”Letter of Endorsement” som Högskolan skickade in till Europeiska Kommissionen. Detta betyder att Högskolan förbinder sig att följa stadgarna. Vi tog emot en bekräftelse, ”Notification of Commitment”, 28 maj 2020.

   Sex stycken fokusgrupper togs fram under april 2020 och bestod av aktiva forskare på olika nivåer av erfarenhet från samtliga institutioner samt HR och forskarutbildning. Under juni 2020 anordnade arbetsgruppen sex stycken workshops där man diskuterade frågor inom ett antal principer (nedan).

   I gapanalysen analyserades frågeställningar utifrån 40 principer i fyra grupper:

   • Etiska principer och professionellt ansvar
   • Rekrytering
   • Arbetsförhållanden
   • Utbildning

   Under hösten 2020 togs en gapanalys fram och förankrades med Högskolans forskarkår genom en enkätundersökning. Under våren 2021 färdigställdes gapanalysen och utifrån den satte arbetsgruppen och styrgruppen ihop en actionplan som gick ut på remiss som också stämdes av med Högskolans ledning under april månad. Dessa två dokument med tillhörande text om processen och implementering och en checklista för öppen transparant och meriterad rekrytering har lett till en komplett ansökan. Högskolan i Skövde skickade in ansökan den 12 maj 2021. Vår ansökan kommer att utvärderas och efter utvärderingen och eventuella justeringar kommer vi att erhålla HRS4R-utmärkelsen och rätten till att använda ”HR Excellence in Research”-logotypen. Arbetet med att implementera åtgärder utifrån handlingsplanen kommer att starta i början på 2022 och fortsätta framöver. Arbetet kommer att ingå som en del av det ordinarie utvecklings- och kvalitetsarbetet.

   Mer information om stadgan finns på EURAXESS hemsida, och genom SUHF som koordinerar det svenska arbetet med stadgan.

   Kontakt

   HR-specialist

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2021-06-08
   Sidansvarig: webmaster@his.se