Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Anti-korruption och visselblåsning

   Vad är egentligen en muta, hur är reglerna om jäv och vad gäller vid representation? Högskolans medarbetare ska alltid sträva efter att agera korrekt, lagligt och med gott omdöme. I Högskolans anti-korruptionspolicy framgår vad som gäller och policyn syftar till att stödja arbetet mot korruption på Högskolan.

   Högskolan utgår, i enlighet med Statskontorets och regeringens anvisningar, från följande breda definition av korruption:

   "Korruption innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Definitionen omfattar brottsliga handlingar som att ta emot eller ge mutor eller att utnyttja sin förtroendeställning. Närliggande brottslighet är att genom hot eller våld påverka anställda vid en myndighet.

   Korruption omfattar också handlingar som är olämpliga även om de inte är olagliga. Det kan till exempel handla om att gynna en anbudsgivare vid upphandling, att ge en väns ärende förtur vid handläggning eller att använda bonuspoäng från tjänsteresor för privat bruk."

   Högskolans anti-korruptionspolicy, som främst riktar sig till Högskolans medarbetare, framgår tydligt vad som gäller när det handlar om jäv, mutor och otillåten påverkan. Även lagar och regler kring bisysslor, gåvor, resor, upphandling och inköp framgår tydligt i policyn. Här redogörs också för hur viktigt det är att handlingar hanteras korrekt enligt offentlighetsprincipen.

   Styrdokument och litteratur

   Styrdokument

   Litteratur

   Visselblåsning – Rapportera missförhållanden

   Personer som kommer i kontakt med verksamheten på olika sätt har möjlighet att rapportera missförhållanden och avvikelser. En anmälan kan göras via  e-post, vanlig post eller telefon till kontaktpersonen för visselblåsning vars uppgifter du hittar nedan. 

   Dilemman

   • Om källhänvisning: Medförfattare eller bollplank

    Var går gränsen mellan inspirationskälla – och faktisk medförfattare i forskningssammanhang?

    Dilemmat: Medförfattare eller bollplank?

    En doktorand har precis färdigställt en artikeltext som ska utgöra en del i dennes avhandling. Innan texten skickas till den valda journalen säger huvudhandledaren att samtliga handledares namn ska skrivas med bland författarna trots att enbart doktoranden har arbetat med texten från början till slut. Handledarna har dock varit delaktiga i arbetet och diskussionen som ligger till grund för doktorandens text.

    Är det rimligt att personer som inte haft någon del i författandet av texter i vetenskapliga sammanhang ändå står med som författare?

    Juristen svarar

    Frågan om författarskap är viktig av flera anledningar. En anledning är att författarna tar ansvaret för innehållit i artikeln och den forskning som redovisas. En annan anledning är att forskarna meriterar sig för framtida anställningar eller forskningsanslag genom sina publikationer.

    Ytterligare en anledning är att författarna kan ge auktoritet eller en kvalitetsstämpel till innehållet i en artikel. När det gäller doktorander ska man också beakta att artiklar ofta utgör ett underlag för doktorandens avhandling och examination. Det är därför viktigt att doktorandens insats kan urskiljs från övriga forskare. Vid examinationen ska doktoranden även visa att doktoranden enligt 1 kap. 9a § högskolelagen utvecklat de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

    Detta innebär att forskare inte godtyckligt kan bestämma vilka forskare som ska stå som författare till en publikation samt vilka forskare som ska ta ansvar och få meritering för publikationer. Denna fråga måste istället bestämmas i enlighet med god vetenskaplig sed.

    Läs juristens fullständiga svar (PDF)

   • Mutor och gåvor

    Är det egentligen okej att bli bjuden på mingelmat hos en leverantör? Och vad skulle du göra om du upptäckte att en student ”smugit” ner ett sedelkuvert bland dina tackblommor?

    Gratismingel – nytta och nöje?

    En leverantör bjuder in dig och ett par andra kollegor till ett mingel ihop med andra kunder. Arrangemanget är i leverantörens lokaler och det är kändiskockarna i staden som står bakom den buffé som bjuds. Av erfarenhet vet du att det brukar vara en trevlig tillställning och ett bra tillfälle för nätverkande. I samband med minglet ska leverantören presentera några nya produkter som är på väg in på marknaden. Du tycker att det är ett bra tillfälle att titta på de nya produkterna. Du har ju faktiskt sedan tidigare uttryckt ett intresse för produkterna. Får man nu en buffé och mingel i samband med detta är det ju faktiskt helt ok ... eller?

    En fin present – eller en gåva att säga nej till?

    En utbytesstudent ska avsluta sina studier på Högskolan. Ni har haft mycket kontakt under studentens studietid och givetvis har du hjälpt till på alla sätt du kunnat. I samband med terminsavslut kommer studenten upp till dig med en exklusive blombukett och en inhemsk souvenir som tack för all hjälp under terminen. Du blir lite fundersam men tar sedan emot den fina blombuketten och souveniren eftersom du inte vill göra studenten besviken. Du ställer ut souveniren i personalrummet men tar hem blommorna eftersom de känns mer personliga. När du öppnar blommorna hemma ser du att det finns ett kuvert instucket. Du öppnar och ser att det förutom ett tack även innehåller några sedlar. Vad gör du nu?

    Juristen svarar

    Gratismingel – nytta och nöje?

    För att det ska vara fråga om ett mutbrott är det tillräckligt att förmånen lämnas på grund av anställningen eller uppdraget. Det är inte nödvändigt att förmånen förändrar tjänstemannens handlande i en viss situation eller påverkar tjänsteutövningen. Högskolans anställda bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan uppfattats påverka tjänsteutövningen.
    I en skrift som regeringen som vägledning för statsanställda rekommenderas offentligt anställda som erbjuds något av en utomstående part ställa sig följande frågor:

    • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
    • Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
    • Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
    • Vilket inflytande har jag på̊ min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

    Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras är det bäst att tacka nej. Du kan också ta upp frågan med din chef för bedömning, men tänk på att en otillbörlig förmån inte bli tillåten genom att en chef godkänner den.

    En fin present - eller en gåva att säga nej till?

    Om du i ditt arbete blir erbjuden en otillbörlig gåva eller förmån, bör du genast meddela det till din chef eller annan lämplig funktion på högskolan. Även om förmånen i det enskilda fallet framstår som oskyldig eller ett misstag, kan det i efterhand framkomma omständigheter som förändrar denna bedömning.

    Läs juristens fullständiga svar (PDF)

   • Rätt och fel i sociala medier

    Hur social kan jag vara och vad är okej?

    Öppenhet och sociala medier

    En anställd skriver privat på Facebook nedsättande kommentarer om en kollega. Kollegan beskylls för att vara inkompetent och att inte vilja samarbeta. Dessutom går kollegan att identifiera.

    • Vad är okej att skriva om sina kollegor på sin privata sida?
    • Ska arbetsgivaren ingripa om informationen kommer fram?

    Hur social kan jag vara i sociala medier?

    Efter en konferens får du en fråga på Linkedin om att skapa kontakt med en representant för ett företag som ni har upphandlat på myndigheten. Samtidigt kommer en fråga från samma kontakt om att bli vän på Facebook.

    Du börjar fundera: Är det okej att skapa kontakt på Linkedin med en leverantör? Är det samma sak som att byta visitkort? Men Facebook då, där heter det ju att man är vänner – blir inte det en annan sak? Kan andra företag reagera? Kan representanten som har skickat förfrågan uppfatta ett nej som oproffsigt?

    • Hur skulle du resonera och agera i den här situationen?
    • Är det någon skillnad mellan att ha kontakt med någon på olika sociala medier som till exempel Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin?
    • Vad är ok att ägna sig åt på sociala medier?

    Juristen svarar

    Juristen Christian Olofsson har grundligt granskat dilemman och ger sitt utlåtande, som ger guidning i frågan:

    Om man får en kontaktförfrågan i ett privat nätverk som inte "känns bra", bör försiktighetsprincipen tillämpas, det vill säga att man avböjer frågan. Högskolans medarbetare har en grundlagsskyddad rätt till yttrandefrihet, det vill säga en rätt att meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Åsikter kan uttryckas i tal och skift, till exempel i e-post eller på sociala medier. Även uppgifter som Högskolan anser vara felaktiga omfattas av yttrandefriheten.

    Läs Christian Olofssons fullständiga svar (PDF)

   Anmälan till visselblåsarfunktionen

   Jurist

   Publicerad: 2020-02-11
   Senast ändrad: 2022-01-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se