Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Almedalen 2018

   Högskolan i Skövde var på plats i Visby under Almedalsveckan 2018, framförallt för att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

   Under 2018 års Almedalsvecka är Högskolan i Skövde medlem i den Västsvenska Arenan. Det innebär att Högskolans forskare får en unik möjlighet att berätta om sin forskning för de viktiga beslutsfattare som finns på plats i Visby.

   Högskolans seminarier

   Seminariet arrangerades 2 juli 2018

   Det är länge sedan arbetslösheten bland unga var på dagens låga nivå. Trots detta finns det unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar. En del av dessa ungdomar har ett starkt intresse för datorspel, spelteknik och spelkultur. Frågan är om vi kan nå fram till dessa ungdomar genom deras spelintresse.

   Vid seminariet diskuterar vi de generella utmaningar som finns när vi vill nå och förstå ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi belyser hur de motivations- och belöningsmekanismer som finns i dataspel kan användas för att öka interaktionen med och engagemanget hos spelintresserade ungdomar. Till sist frågar vi oss hur ”spelifiering” kan komplettera samhällsinsatser som dessa ungdomar redan möter.

   Seminariet utgår från Studio Ludum, ett metodkoncept skapat av spelintresserade ungdomar, forskare vid Högskolan i Skövde och kommuner i Skaraborg. I Studio Ludum används den positiva drivkraften i spel och spelkultur för att föra ungdomar närmare skolan eller ett arbete.

   Medverkande

   • Adam Palmquist, utvecklingsledare, Insert Coin
   • Isabel Eriksson, kulturstrateg, Skaraborgs kommunalförbund
   • Max Danielsson, teknik- och spelintresserad tonåring som jobbat för Arbetsförmedlingens innovationscenter
   • Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde
   • Rebecka Herdevall, handläggare för bidrag till insatser för unga som varken arbetar eller studerar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
   • Per Strömbäck, dataspelsbranschen, moderator

   Seminariet arrangerades 3 juli 2018

   Svensk tillverkningsindustri är avgörande för Sveriges långsiktiga utveckling. Traditionella arbetssätt utmanas dock och ensam är inte längre stark. Vilka strukturer krävs i det industriella ekosystemet för att olika aktörer effektivt ska kunna dela kunskap och samverka i utvecklingsfrågor?

   Svensk tillverkningsindustri är avgörande för Sveriges långsiktiga utveckling. Samtidigt står landets industriföretag inför stora utmaningar där bland annat digitaliseringen driver på förändringsbehovet och ökar utvecklingstakten. Alla företag påverkas men ett litet eller medelstort företag som vill hänga med i utvecklingen står inför betydligt större utmaningar än ett internationellt storföretag.

   Det kommer att krävas samarbeten för att möta de kommande utmaningarna. Företag och andra aktörer i det industriella ekosystemet behöver skapa arenor och strukturer där man kan samarbeta på ett mer genomgripande sätt än vad som traditionellt har varit fallet.

   Det här seminariet handlar om hur effektiva samverkansinsatser i relation till utbildning, forskning och innovation kan öka tillverknings- och teknikföretagens konkurrenskraft. Vi frågar oss också hur nyttan av de olika insatserna blir tillgänglig för fler aktörer. Fyller en arena som ASSAR det behov som våra industriföretag behöver?

   Medverkande

   • Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde
   • Jenny Bramell, chefsstrateg, IUC-syd
   • Johan Ottosson, Director Manufacturing Engineering Componen, Volvo Group Trucks Operations
   • Leif Pehrsson, Director Manufacturing Research and Concepts, Volvo Car Engine
   • Tobias Björck, koordinator, ASSAR – Industrial Innovation Arena
   • Ulf Hall, chef för externa relationer och kommunikation, KK-stiftelsen
   • Isobel Hadley-Kamptz, moderator

   Seminariet arrangerades 4 juli 2018

   Vi har åtagit oss att skydda och trygga vårt natur- och kulturarv och digitalisering förs ofta fram som en lösning. Men hur undviker vi att digitalisering inte bara blir ytterligare en form av magasinering eller dokumentation. Är berättande via dataspelsteknologi en möjlig lösning?

   Genom Sveriges anslutning till Agenda 2030 har vi åtagit oss att arbeta för hållbara städer och samhällen. I detta ligger att vi ska skydda och trygga vårt natur- och kulturarv.

   Att använda digital teknik för att nå målet kan vara en lösning. Men blir ett natur- eller kulturarv verkligen mer tillgängligt och tryggat bara för att kunskapen om det förmedlas digitalt? Riskerar inte en digitalisering bara att bli ytterligare en form av dokumentation där information om stenyxor och naturvärden förpackas i fackmannamässig men digital form.

   Vid det här seminariet diskuterar vi hur vi ska levandegöra vårt natur- och kulturarv och undvika att digitalisering bara blir ytterligare ett magasinerande eller dokumenterande. Samtidigt synar vi olika exempel på hur dataspelsteknologi kan användas i arbetet. Exemplen kommer från projekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg samt kommunikationsprojektet ”Här finns liv”, som är knutet till Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

   Medverkande

   • Conny Brännberg (kd), ordförande i kulturnämnden, Västra Götalandsregionen
   • Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde
   • Sofia Guldbrand, processledare för näringsliv, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
   • Johanna Nylander, dataspelsbranschen, moderator

   Seminariet arrangerades 6 juli 2018

   Demokratin behöver en förvaltning som har kontroll över samhällets data. Under det senaste året har dock flera myndigheters anskaffning av IT-system gått fel, vilket har granskats av media. Hur kan vi undvika riskfylld inlåsning i IT-system och därmed bristande kontroll över samhällets viktiga data?

   Demokratin behöver en digitaliserad förvaltning som har kontroll på samhällets data. Detta ställer stora krav på anskaffning av konkurrensneutrala och innovativa IT-system som möjliggör en hållbar förvaltning av data under lång tid. Stora krav ställs också på representation och långsiktig förvaltning av data, samt kontroll på de verktyg som krävs för att oförvanskat kunna tolka och återanvända data.

   Flera studier visar att organisationers agerande vid anskaffning av IT-system ofta leder till problematisk inlåsning och oönskade beroenden. Konsekvensen blir att många organisationer saknar kontroll på sin data och de IT-system som används. Frågan är om det idag finns företag och offentliga organisationer som bygger en verkligt hållbar digital förvaltning.

   Välkommen till ett rundabordssamtal där vi frågar oss hur organisationer kan arbeta med hållbar digitalisering och förvaltning av viktiga data. Vi utgår från forskning som bedrivs vid Högskolan i Skövde.

   Medverkande

   • Björn Lundell, professor i Datavetenskap, Högskolan i Skövde
   • Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun
   • Arman Borghem, it-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
   • Daniel Bäckström, riksdagsledamot, Centerpartiet
   • Ulf Nylén, moderator

   Högskolans övriga deltagande

   3 juli: Politik och forskning – går det ihop? (extern länk)

   Akademikvällen på den Västsvenska Arenan. Ett samarrangemang mellan Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

   3 juli: Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården? (extern länk)

   • Arrangör: Sveriges yngre läkares förening
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Hanife Rexhepi

   4 juli: Raseriet mot strejkrätten – vill regeringen öppna för avtalsshopping? (extern länk)

   • Arrangör: Stockholm-Gotlandsdistriktet av SAC Syndikalisterna
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Christer Thörnqvist

   5 juli: Hur skapas strategiska nyttoeffekter i öppna samverkansprojekt? (extern länk)

   • Arrangör: Open Source Sweden
   • Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell

   Kontakt

   Kommunikatör

   Publicerad: 2022-02-22
   Senast ändrad: 2023-07-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se