Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Förbättringscykeln

   Förbättringscykeln i kvalitetssystemet vid Högskolan i Skövde.

   Högskolan arbetar enligt en modell med fyra tydliga och sammanlänkade faser i förbättringscykeln. Faserna är planering, genomförande, uppföljning och utveckling:

   Planering

   Det här ska vi göra. Det här ska vi uppnå. Så här ska vi göra det.
   I planeringsfasen definieras vad som ska göras och hur det ska göras, utifrån gällande förutsättningar. En viktig utgångspunkt för planeringen är det som framkommit under föregående förbättringscykel. Erfarenheter och resultat från denna ska tas till vara.

   Genomförande

   Vi gör arbetet.
   I genomförandefasen genomförs det som planerats.

   Uppföljning

   Blev det som vi ville? Nådde vi målet? Varför blev det som det blev?
   I uppföljningsfasen följs genomförandet upp, såväl resultat som tillvägagångssätt. Reflektion som rör olika aspekter ingår, till exempel om förutsättningarna var tillräckliga, om arbetet skedde på ett sätt som var ändamålsenligt och effektivt. Återkoppling av uppföljningen ska ske till relevanta intressenter och deras upplevelse av resultatet ska beaktas.

   Utveckling

   Nu ska vi göra så här. Vi gör så här i stället. Så här kan vi förbättra.
   I utvecklingsfasen bestäms vilka åtgärder som ska vidtas, grundat på den uppföljning och reflektion som gjorts. Det kan innebära att ny verksamhet ska utvecklas, att befintlig verksamhet ska vidareutvecklas eller att verksamhet ska avvecklas. Förändringar kan även behöva göras av förutsättningar och arbetssätt. Planerade åtgärder ska kommuniceras till relevanta intressenter.

   Publicerad: 2020-01-28
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se