Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Utbildningar med hållbar utveckling

   Utbildningar med hållbar utveckling

   Vi på Institutionen för informationsteknologi jobbar ständigt med digitalisering för hållbar utveckling. Vårt fokus är att utveckla och anpassa användningen av IT till behoven hos människor, organisationer och samhälle. Det gör vi genom att samtidigt koppla flera av FN:s globala hållbarhetsmål till vår verksamhet, både i vår utbildning och vår forskning. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra på något sätt.

   Agenda 2030

   2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030:

   1. Ingen fattigdom
   2. Ingen hunger
   3. God hälsa och välbefinnande
   4. God utbildning för alla
   5. Jämställdhet
   6. Rent vatten och sanitet för alla
   7. Hållbar energi för alla
   8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
   10. Minskad ojämlikhet
   11. Hållbara städer och samhällen
   12. Hållbar konsumtion och produktion
   13. Bekämpa klimatförändringarna
   14. Hav och marina resurser
   15. Ekosystem och biologisk mångfald
   16. Fredliga och inkluderande samhällen
   17. Genomförande och globalt partnerskap

   På FN:s hemsida beskrivs målen utförligt.

   Våra utbildningar och de globala målen

   De 17 globala mål som utgör Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom att använda oss av, och belysa flera av målen inom våra utbildningar, hoppas vi kunna bidra till en bättre värld.

   Dataspelsutveckling

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 10. Minskad ojämlikhet
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion
   • 13. Bekämpa klimatförändringarna
   • 16. Fredliga och inkluderande samhällen

   Digitalisering är det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik. Digitalisering är också kopplat till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, vilka balanseras på tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det finns många mål som vi kopplar till 2D-grafik. Bland de mest framträdande målen finner vi 5, 8 samt 12. Vi utmanar studenterna att skapa spel med temat "icke-våld", men även teman relaterade till rättvisa, och välbefinnande. Vi diskuterar och överväger även etiska perspektiv, köns- och samhällsnormer, fördomar och stereotyper.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – 2D-grafik

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 10. Minskad ojämlikhet
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion
   • 13. Bekämpa klimatförändringarna
   • 16. Fredliga och inkluderande samhällen

   Digitalisering är det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik. Digitalisering är också kopplat till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, vilka balanseras på tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det finns många mål som vi kopplar till 3D-grafik. Bland de mest framträdande målen finner vi 5, 8 samt 12. Hållbar konsumtion och produktion. Vi utmanar studenterna att skapa spel med temat "icke-våld", men även teman relaterade till rättvisa, och välbefinnande. Vi diskuterar och överväger även etiska perspektiv, köns- och samhällsnormer, fördomar och stereotyper.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – 3D-grafik

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 10. Minskad ojämlikhet
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion
   • 13. Bekämpa klimatförändringarna
   • 16. Fredliga och inkluderande samhällen

   Digitalisering är det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik. Digitalisering är också kopplat till FN:s 17 globala mål, vilka balanseras på tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det finns många mål som vi kopplar till animation. Bland de mest framträdande målen finner vi 5, 8 samt 12. Vi utmanar studenterna att skapa spel med temat "icke-våld", men även teman relaterade till rättvisa, och välbefinnande. Vi diskuterar och överväger även etiska perspektiv, köns- och samhällsnormer, fördomar och stereotyper.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – animation

   Integrerade mål:

   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 10. Minskad ojämlikhet
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion

   Systemförståelse, det vill säga hur en spelare interagerar med system på en digital plattform som en dator eller spelkonsol, relaterar till nästan alla FN:s 17 hållbarhetsmål, eftersom de påverkas av till exempel ekonomiska, politiska och ekologiska system. Studenter uppmuntras till att använda digitala verktyg som planerings- och organisationsverktyg. Detta relaterar till 8 och 12. Studenterna lär sig också att identifiera regler relaterade till rättvisa och dynamik som ger eller tar bort fördelar från de som interagerar med systemet, vilka kopplar till 5 och 10. Utbildningen inom speldesign lägger stor vikt på att skapa rättvisa och balanserade system.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – design

   Integrerade mål:

   Studenter som läser Game Writing utmanas till kritiskt tänkande, reflektion kring etiska aspekter inom dataspelsutveckling utifrån ett samhällsperspektiv. Dessa begrepp ligger också i linje med några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Framför allt berörs 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) samt 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Kopplingen är tydlig med fokus på genus- och jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor, samhällspåverkan och problematisering, knutet till en självständig spelmarknad. Det kan exempelvis handla om att på ett kritiskt och eftertänksamt vis skildra samhällsfrågor som kan bidra till att skapa positiva svallvågor i samhället.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – Game Writing

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 10. Minskad ojämlikhet
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion
   • 13. Bekämpa klimatförändringarna
   • 16. Fredliga och inkluderande samhällen

   Digitalisering är det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik. Digitalisering är också kopplat till FN:s 17 globala mål, vilka balanseras på tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det finns många mål som vi kopplar till dataspelsutveckling – ljud. Bland de mest framträdande målen finner vi 5, 8 samt 12. Vi utmanar studenterna att skapa spel med temat "icke-våld", men även teman relaterade till rättvisa, och välbefinnande. Vi diskuterar och överväger även etiska perspektiv, köns- och samhällsnormer, fördomar och stereotyper.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – ljud

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 10. Minskad ojämlikhet
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion
   • 13. Bekämpa klimatförändringarna
   • 16. Fredliga och inkluderande samhällen

   Digitalisering är det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik. Digitalisering är också kopplat till FN:s 17 globala mål, vilka balanseras på tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det finns många mål som vi kopplar till dataspelsutveckling – ljud. Bland de mest framträdande målen finner vi 5, 8 samt 12. Vi utmanar studenterna att skapa spel med temat "icke-våld", men även teman relaterade till rättvisa, och välbefinnande. Vi diskuterar och överväger även etiska perspektiv, köns- och samhällsnormer, fördomar och stereotyper.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – musik

   Integrerade mål:

   I programmering används digitala teknologier för att förstå världen och lösa problem. Hållbar utveckling är applicerbart i problemlösandet och i den kreativa processen som sker i programmering. Inom dataspelsprogrammen uppmanas studenterna att fokusera på samhälleliga, etiska och övriga hållbara aspekter som alla kopplar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Specifika identifierade mål är 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) samt 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Studenterna uppmanas att använda digitala verktyg för exempelvis planering och organisation. Vi utmanar även studenter att skapa spelkoncept som inte innehåller våldsaspekter samt att behandla ämnen som rättvisa, mångfald, klimat och välmående.

   Till programsidan för Dataspelsutveckling – programmering

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion

   Undervisningen i programmet har som mål att ge kunskaper och färdigheter som kan relateras till flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål som främst berörs är 5 och 12. Fokus ligger på hur mediernas former och uttryck produceras, distribueras och konsumeras, samt hur berättande och estetik ges uttryck i och påverkas av tekniken. Det digitala berättandet kan ta stöd av digital distribution, vilken utgör en möjlighet för hållbar konsumtion och produktion samt hur det görs tillgängligt med avseende på funktionsnedsättning och jämställdhet.

   Till programsidan för Digitalt berättande: spel och kulturarv – magisterprogram

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion

   Games user experience ligger nära framför allt tre av FN:s 17 globala mål. Spelbranschen utgör en stor del av underhållnings- och kulturkonsumtion, vilka behöver göras tillgängliga för alla. Högskolan i Skövde är involverad i ett arbete tillsammans med spelbranschen för ökad tillgänglighet med avseende på funktionsnedsättning och jämställdhet i branschen. Det berör 5. Dessutom är spelbranschen ung och har fortfarande, ur ett arbetslivsperspektiv, utmaningar inom arbetsförhållanden, vilket hör ihop med 8. Slutligen kopplar vi programmet med 12, att dataspelsbranschen är en global bransch som domineras av digital distribution vilket utgör en möjlighet för hållbar konsumtion och produktion.

   Till programsidan för Games user experience – magisterprogram

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion

   Dataspelsbranschen är en global bransch som domineras av digital distribution vilket utgör en möjlighet för hållbar konsumtion och produktion (12). I anknytning till arbetet med jämställdhet (5), finns kopplingar genom att spelbranschen utgör en stor del av underhållning och kulturkonsumtion vilken behöver göras tillgänglig för alla. Här är Högskolan i Skövde involverad i ett arbete tillsammans med spelbranschen för ökad tillgänglighet med avseende på funktionsnedsättning och jämställdhet i branschen. Dessutom är spelbranschen ung och har fortfarande, ur ett arbetslivsperspektiv, utmaningar inom arbetsförhållanden (8).

   Till programsidan för Serious Games – magisterprogram

   Integrerade mål:

   • 3. God hälsa och välbefinnande
   • 5. Jämställdhet
   • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion

   Frågor kring hållbar utveckling och som knyter an till FN:s 17 globala mål har flera gånger varit i fokus för olika projekt som genomförs inom programmet. De senaste tre åren har projekten som genomförts bland annat berört stadsbyggnad, hållbar byggproduktion, artrikedom, transport, klimatförändring, vilka kopplas till 8, 12 samt 13. Ett projekt som genomfördes i samarbete med SLU fokuserade på ett lärospel som lyfte komplexa frågor kring matproduktion och klimatpåverkan. Ett annat projekt som genomfördes i samarbete med WWF lyfte den hotade fågelarten Sillgrissla som lever i Östersjön.

   Till programsidan för Spelutveckling – masterprogram

   Data och IT

   Integrerade mål:

   Som systemutvecklare kommer du av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling att ha en tydlig kontakt med framför allt 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Kopplingen till utbildningsinnehållet ligger i att bygga förståelse för de centrala begreppen inom området, grundläggande studier inom programmering och en introduktion till utveckling av IT med användbarhet i fokus. Utmaningarna i framtiden i relation till hållbarhetsmålen kommer att kännetecknas av tekniska förutsättningar och krav på lösningar som ställs vid utveckling av olika typer av system.

   Till programsidan för Datavetenskap – inriktning systemutveckling

   Integrerade mål:

   Informationsteknologi – Business Intelligence kopplas främst samman med 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion) av FN:s 17 hållbarhetsmål. Båda målen berör konceptet om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att anpassa verksamheters och individers beteenden utifrån de tekniska förutsättningar som finns. Ytterligare en koppling till målen är att skapa funktionella IT-lösningar som ska vara väl anpassade till den aktuella användningssituationen. Det innefattar ett flertal centrala beröringspunkter såsom skalbarhet, långsiktighet, kapacitetsanpassning och effektiv resursanvändning.

   Till programsidan för Informationsteknologi – Business Intelligence

   Integrerade mål:

   • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
   • 12. Hållbar konsumtion och produktion

   Av FN:s 17 hållbarhetsmål kopplas programmet främst med målen 9 och 12. Mål 9 adresseras i ett flertal kurser som handlar om eller berör IT-säkerhet som bidrar till "hållbar infrastruktur" och i kurser som täcker grundläggande teknologier eller koncept inom området som antagligen kommer att bibehålla sin relevans under många år. Mål 12 täcks genom att alla våra kurser bygger på att IT-system ska designas för enklare underhåll. Därför bidrar programmet till målet genom att satsa på teknologier som saknar bäst-före-datum inbyggt på grund av tillverkarens ekonomiska intresse.

   Till programsidan för Nätverks- och systemadministration

   Integrerade mål:

   Av FN:s 17 hållbarhetsmål kopplas Systemvetenskap främst samman med 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Båda målen berör konceptet om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att anpassa verksamheters och individers beteenden utifrån de tekniska förutsättningar som finns. Ytterligare en koppling till målen är att skapa funktionella IT-lösningar som ska vara väl anpassade till den aktuella användningssituationen. Det innefattar ett flertal centrala beröringspunkter såsom skalbarhet, långsiktighet, kapacitetsanpassning och effektiv resursanvändning.

   Till programsidan för Systemvetenskap

   Integrerade mål:

   Av FN:s 17 hållbarhetsmål är de mest relevanta 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Båda målen berör konceptet om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att anpassa verksamheters och individers beteenden utifrån de tekniska förutsättningar som finns. Ytterligare en koppling till målen är att skapa funktionella IT-lösningar som ska vara väl anpassade till den aktuella användningssituationen. Mellan digitalisering och hållbar utveckling finns en rad olika kopplingar med exempel som tillgänglighet, resursförbrukning och etik. Här ser vi en rad olika möjligheter att uppmana studenterna till eftertanke, dels kring hur olika inlåsningseffekter kan uppstå och påverka miljön negativt, liksom behovet av att "onödigt ofta" byta ut hårdvara därför att uppdateringar som krävs inte kan göras med befintlig hårdvara.

   Till programsidan för User Experience Design

   Integrerade mål:

   Inom programmet diskuterar vi hur ekonomisk och miljömässig hållbarhet påverkas om nyutveckling av programvara ska ske så fort ny modernare teknik har uppfunnits. Vi berör även på vilket sätt Continuous Deployment (CD) kan ha en positiv inverkan på ekonomisk, och miljömässig hållbarhet vid integration av nya tekniker i befintlig mjukvara eller system. Av FN:s 17 hållbarhetsmål är därför de mest relevanta målen 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion). I relation till dessa två mål undersöker vi även hur IT-system kan utformas för att kunna vara i bruk under lång tid och att IT-system designas med fokus på att inte ha onödig kapacitet som inte kommer att behövas, men som samtidigt tillåter säkra samarbeten såväl nationellt som internationellt.

   Till programsidan för Webbutvecklare – programmering

   Integrerade mål:

   • 5. Jämställdhet
   • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
   • 10. Minskad ojämlikhet

   Gällande FN:s 17 globala mål kommer du som examineras från våra kurser och program vara väl bekant med utmaningar och tekniska lösningar kring 5, 9 samt 10. De målen är centrala för en data scientist, som i sitt dagliga arbete sannolikt arbetar med frågor såsom otillräcklig och ojämlik data samt hur metoder och tekniker bör användas och hur resultaten bör analyseras för att minimera eventuella negativa effekter. Ett exempel är hur "vänlig" kontra "diskriminerande" AI diskuteras där studenterna identifierar, analyserar och presenterar vetenskapliga publikationer. Ett annat exempel är att studenterna ska få lära sig att reflektera kring hur en data scientist kan medverka till en mer hållbar utveckling gällande industriella innovationer via den "verktygslåda" våra kurser erbjuder.

   Till programsidan för Data Science – magisterprogram

   Integrerade mål:

   • 5. Jämställdhet
   • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
   • 10. Minskad ojämlikhet

   Gällande FN:s 17 globala mål kommer du som examineras från våra kurser och program vara väl bekant med utmaningar och tekniska lösningar kring 5, 9 samt 10. Dessa mål är centrala för en data scientist som i sitt dagliga arbete sannolikt arbetar med frågor såsom otillräcklig och ojämlik data samt hur metoder och tekniker bör användas och hur resultaten bör analyseras för att minimera eventuella negativa effekter. Ett exempel är hur "vänlig" kontra "diskriminerande" AI diskuteras där studenterna identifierar, analyserar och presenterar vetenskapliga publikationer. Ett annat exempel är att studenterna ska få lära sig att reflektera kring hur en data scientist kan medverka till en mer hållbar utveckling gällande industriella innovationer via den "verktygslåda" våra kurser erbjuder.

   Till programsidan för Data Science – masterprogram

   Integrerade mål:

   • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

   Gällande FN:s 17 hållbarhetsmål kopplas programmet främst till mål 9, då det till stor del handlar om att bidra till ekonomisk och social hållbarhet på olika sätt. Målet behandlar bland annat säkerställande av tillförlitlig och motståndskraftig infrastruktur vilket rimmar med utbildningens huvudsyfte, vilket är att säkerställa att digitala system är och förblir tillgängliga för sina avsedda användare. Grundprincipen för säkerhetsarbete är just att säkerställa att digital infrastruktur är tillförlitlig och robust. En annan aspekt av samma mål berör att förbättra den vetenskapliga forskningen och på detta tema bidrar både utbildningen och relaterade forskningsmiljöer. Dessutom berörs mål 4 (God utbildning för alla) genom att säkerställa global tillgång till god utbildning till rimlig kostnad, att öka antalet personer med relevanta färdigheter och att bygga utbildningsmiljöer som tar hänsyn till personer med funktionsnedsättningar.

   Till programsidan för Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet – masterprogram

   Kontakt

   Bitr. avd. chef/Internationaliseringssamordnare

   Publicerad: 2021-09-22
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se