Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation: Torbjörn Svensson

   Datum 28 februari
   Tid 13:00 - 16:00
   Plats Högskolan i Skövde, Hus G, sal G110

   Torbjörn Svensson försvarar sin avhandling "From Games to News: Creating an Engagement Model for Digital Local News".

   Disputationen sker i sal G110 på Högskolan i Skövde. 

   Sammanfattning

   Lokala nyheters övergång från det analoga, tryckta formatet till ett digitalt format, anpassat för vårt allt mer digitaliserade mediesamhälle, har inte varit så okomplicerad som man kanske föreställde sig i World Wide Webs gryning. Tidningar, särskilt lokala tidningar, var ganska snabba med att försöka anpassa sig till den nya teknikplattformen och lägga ut sitt innehåll på webben. Användarupplevelsen för nyhetsläsare har utvecklats mycket sedan 1995, med introduktionen av till exempel smarta telefoner och specialutvecklade nyhetsappar. Det har dock inte gjorts så mycket arbete med att förstå mer specifikt hur det digitala formatet kan erbjuda ökad interaktivitet för användare och stödja nytt innehåll och nya sätt att engagera läsare.

   Det digitala nyhetsformatet möjliggör interaktion mellan läsare och journalister eller redaktörer, men även mellan användare i realtid. Dock är många funktioner för engagemang för närvarande underutforskade. Andra medier, till exempel datorspel, har fortlöpande utvecklat nya sätt att engagera sin publik, både när det gäller hur spel distribueras och även hur innehållet är personligt anpassat, till exempel till spelarens skicklighetsnivå, eller genom att erbjuda spelare handlingsfrihet att utforska innehåll och/eller genom att möjliggöra ökad kommunikation mellan spelare.

   Det huvudsakliga kunskapsbidraget från denna forskning är en ny modell för läsarengagemang i digitala lokala nyheter. Modellen är konstruerad genom att överföra funktioner för tillfredsställelse av användarbehov och engagemang i digitala spel till digitala lokala nyheter. Self Determination Theory, som påvisar sätt att beskriva användarens engagemang i allmänhet, och när den tillämpas på datorspel specifikt, utgör grunden för forskningen. Till detta tillkommer kunskap om användartyper för att kunna minska effekterna av ”broadcast”- logiken, som delar budskapet genom ’en till många’ kommunikation och genom det påvisa läsargruppens heterogenitet. Modellen definierar också den digitala mognaden för de olika funktionerna över ett spektrum, från substitution (ersätta/replikera) via modification (modifiera) till disruption (omvälva) (Su-Mo-Di). Vissa digitala funktioner är replikerande funktioner från den analoga tryckta versionen av tidningen (substitution), medan vissa skulle vara omöjliga att implementera i pappersformat (omvälvande).

   Syftet är att skapa en ny modell för engagemang och illustrera hur man kan tillämpa de olika och detaljerade funktionerna när de tillämpas på digitala lokala nyheter. Detta innefattar även en diskussion om vad engagemang egentligen mäter och problematiken med de gängse formerna av mer kvantitativa mätningarna av läsarengagemang. Denna användning av spelengagemang överfört till digitala nyhetssammanhang tillåter också alternativa sätt att tolka termen spelifiering. Klassiskt har spelifiering definierats som att använda speldesignelement i icke-spelsammanhang, där typiska spelfunktioner som poäng, topplistor och märken har introducerats i en mängs olika media och aktiviteter, ofta för att öka effektivitet eller resultat från processer. Denna forskning ifrågasätter det synsättet och föreslår att spelifiering istället ska ses som användning av processer och komponenter från speldesign på en högre eller mer abstrakt nivå än faktisk spelmekanik eller belöningssystem. Metoden för att överföra denna form av spelengagemang till digitalt lokalt nyhetsengagemang bygger på en process där de mer detaljerade strategierna för att göra datorspel engagerande abstraheras och tillämpas på området digitala lokala nyheter. Dessa strategier utgör grunden för den unika engagemangsmodell som konstrueras i avhandlingen. Engagemangsaspekterna hämtade från modellen utvecklas ytterligare och används för att undersöka specifika exempel och två prototyper fokuserade på digitala lokala nyheter.

   Slutsatserna visar att fokus på engagemang från ett flertal synvinklar kan erbjuda en metod för att öka och analysera användarupplevelser och för att designa nya funktioner som är bättre anpassade till det digitala lokala nyhetsformatet.

   Läs avhandlingen i DiVA

   Handledare

   Lissa Holloway-Attaway, biträdande professor, Högskolan i Skövde
   Stefan Ekman, lektor, Högskolan i Skövde
   Mikael Berndtsson, lektor, Högskolan i Skövde

   Opponent

   Pedro F. Campos, Associate Professor, with Habilitation, University of Madeira, Portugal

   Betygsnämnd

   Rui Prada, Associate Professor, University of Lisbon, Portugal
   Maria Engberg , universitetslektor, Malmö universitet
   Beatrice Alenjung, lektor, Högskolan i Skövde

   Kontakt

   Adjunkt i medier, estetik och berättande

   Publicerad: 2024-01-08
   Senast ändrad: 2024-01-08
   Sidansvarig: webmaster@his.se