Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Utbildningskommittéer

   Utbildningskommittéerna har ansvar för att kvalitetssäkra utbildning vid Högskolan. Fakultetsnämnden har delegerat visst ansvar till utbildningskommittéer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

   Utbildningskommittéer, grund- och avancerad nivå

   I utbildningskommittéerna ingår ämnesansvariga lärare och studentrepresentanter.

   Läs mer om utbildningskommittéernas sammansättning och kontaktuppgifter på respektive utbildningskommittés webbsida.

   Uppdrag

   I utbildningskommittéernas uppdrag ingår följande uppgifter:

   • inrättande av kurser (inklusive kurser inom icke-poänggivande uppdragsutbildning)
   • fastställande av kursplaner
   • fastställande av kursbeskrivningar för icke-poänggivande uppdragsutbildning
   • avveckling av kurser samt ändringar av utbildningsplaner

   Fakultetsnämnden beslutar själv om fastställande av nya utbildningsplaner.

   Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå

   Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för informationsteknologi (IIT) och institutionen för ingenjörsvetenskap (ING).

   Utbildningskommittén leds av ämnesansvarig lärare (ordförande) och studierektor (vice ordförande), båda för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi.

   I utbildningskommitténs uppdrag ingår, på delegation från fakultetsnämnden, följande uppgifter: inrättande av kurser, fastställande av kursplaner, avveckling av kurser samt ändring av allmän studieplan. Övriga uppgifter som ingår i uppdraget är samverkan med eventuella forskarskolor vid Högskolan med anknytning till utbildningen, övergripande planeringen av gemensamma aktiviteter inom forskarutbildningen samt uppföljning av forskarstuderandes progression inom utbildningen.

   Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå, dess sammansättning och kontaktuppgifter

   Publicerad: 2020-04-30
   Senast ändrad: 2023-04-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se