Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Högskolepedagogik

   Högskolepedagogisk utbildning och utveckling är en viktig del av Högskolans kontinuerliga utvecklings- och kvalitetsarbete. Högskolan driver flera högskolepedagogiska verksamheter såsom utbildning, meritering, utveckling, konferens och tekniskt stöd.

   Högskolepedagogisk utbildning

   Lärandet är individens egen process, men den kan stödjas och struktureras med pedagogik och didaktik och därmed öka utbildningens kvalitet. Utbildande personal erbjuds därför både grundkurser och mer riktade kurser inom högskolepedagogik.

   I Högskolans högskolepedagogiska utbildningar ingår bland annat kunskaper om lärande, undervisning, lärarrollen i högre utbildning, studenters villkor för lärande, kursdesign och bedömning, med de klassiska didaktiska frågorna: Vad, Hur och Varför?

   Det finns också kurser med inriktning mot specifika områden som undervisning på distans och internationalisering.

   Högskolepedagogisk meritering

   För att främja och lyfta fram vikten av den enskilda individens utveckling inom högskolepedagogik har anställda på Högskolan möjlighet att ansöka om högskolepedagogisk meritering. Målet med den pedagogiska karriärstegen är att kompetensutveckla och bedöma ämneskunniga lärares skicklighet i att bedriva pedagogisk verksamhet i praktiken.

   Modellen omfattar två nivåer med en tydlig progression mellan dem:

   • Meriterad lärare
   • Excellent lärare

   Behörighetskrav

   • Läraranställning, eller annan anställning med undervisningsuppdrag, vid Högskolan
   • Högskolepedagogik 15 högskolepoäng (hp) (eller motsvarande)
   • Undervisningserfarenhet vid högskola eller universitet under en period av minst fem år, där undervisningsmängden motsvarar minst två år på heltid. Undervisningserfarenheten ska innefatta planering, genomförande, examination, utvärdering och utveckling av undervisning.
   • Intyg från genomförd utbildning i utformande av pedagogisk portfölj.

   Lista över meriterade och excellenta lärare vid Högskolan i Skövde

   Arena för högskolepedagogisk utveckling

   För att stödja Högskolans pedagogiska utvecklingsarbete har en arbetsgrupp i uppdrag att, som ett pilotprojekt under perioden 2021-01-01–2022-12-31, genomföra aktiviteter relaterade till högskolepedagogisk utveckling.

   I slutet av perioden, senast 2022-10-01, ska ett förslag om en permanent organisation presenteras. För arbetet har en plattform bildats, Arena för högskolepedagogisk utveckling.

   Högskolepedagogisk konferens

   Med start 2021 arrangerar Högskolan den interna konferensen DAL, Det Akademiska Lärarskapet, inom högskolepedagogik. DAL genomförs vartannat år och vänder sig till all personal som undervisar eller är engagerad i olika frågor om högre utbildning.

   Syftet med den återkommande DAL-konferensen är att stimulera det gemensamma samtalet om undervisning och undervisningsrelaterade frågor. Konferensen bidrar till inspiration, erfarenhetsutbyte, debatt och dialog av det akademiska lärarskapet.

   Kontakt

   Högskolepedagogisk utvecklare

   Publicerad: 2021-08-19
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se