Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet

   Vid anställning ska avseende fästas endast vid saklig grund, såsom förtjänst och skicklighet, enligt kap. 12 § 5 regeringsformen. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat, enligt 4 § lag om offentlig anställning.

   Nedanstående aspekter ska beaktas.

   Pedagogisk skicklighet

   • Förmåga att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att handleda och examinera studenter på för anställningen relevanta utbildningsnivåer.
   • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär.
   • Förmåga att bidra till utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel.
   • Förmåga att samverka med aktörer inom och utom lärosätet i högskolepedagogiska sammanhang.
   • Förmåga att tillämpa aktuella ämnesdidaktiska principer inom sitt ämnesområde.
   • Visa ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

   Vetenskaplig skicklighet

   • Bredd, djup och kvalitet i forskningen.
   • Originalitet i forskningen.
   • Omfattning av vetenskapliga publikationer.
   • De vetenskapliga publikationernas relevans i förhållande till anställningens innehåll.
   • Bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället.
   • Synlighet och förankring inom vetenskapssamhället.
   • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.
   • Förmåga till samverkan med det omgivande samhället och vetenskapssamhället.
   • Förmåga att leda forskning och att bygga forskningsmiljöer.

   Konstnärlig skicklighet

   • Konstnärligt djup.
   • Konstnärlig originalitet.
   • Synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang.
   • Omfattning av konstnärlig produktion.
   • Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete.
   • Utmärkelser och stipendier, etc.
   • Samverkan med omgivande samhälle.
   • Förmåga att leda och utveckla konstnärlig verksamhet.
   Publicerad: 2020-03-25
   Senast ändrad: 2023-07-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se