Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd

   Vid Högskolan i Skövde bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd. Syftet med kvalitetsarbetet är att säkra och utveckla kvaliteten inom det stöd som ges.

   Verksamhets- och ledningsstödet omfattar, organisatoriskt, avdelningarna inom Högskolans verksamhetsstöd. Stödet som ges handlar till stor del om att skapa goda förutsättningar för Högskolans utbildning och forskning. Detta inkluderar, i vid bemärkelse, även förutsättningar som rör Högskolan som myndighet, arbetsgivare, avtalspartner och samhällsaktör.

   Du kan läsa mer om uppdraget för verksamhets- och ledningsstödet i

   Kvalitetsarbetet inom verksamhets- och ledningsstödet beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd (PDF). Där framgår att kvalitetsarbetet inom verksamhets- och ledningsstöd, liksom övrigt kvalitetsarbete vid Högskolan, utgår från förbättringscykeln. Här kan du läsa mer om hur förbättringscykeln tillämpas inom verksamhets- och ledningsstöd.

   Aktiviteter för att bibehålla och utveckla kvalitet

   Verksamhets- och ledningsstödet medverkar i ett antal aktiviteter som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av Högskolans verksamhet. I vissa fall har verksamhets- och ledningsstödet en styrande roll för aktiviteten och i andra fall en stödjande roll. Nedan listas några av de aktiviteter där verksamhets- och ledningsstödet har en styrande roll. Fördjupad information om aktiviteterna lämnas antingen på särskild sida eller i styrdokument:

   Sammanställning av årsredovisning

   Syftet med årsredovisningen är att göra en årlig uppföljning mot nationella och lokala mål för verksamheten. De nationella målen återfinns främst i högskolelagen och regleringsbreven medan de lokala målen ange i Högskolans utvecklingsplan. I årsredovisningen görs även en finansiell uppföljning mot rambudgeten. Läs mer om aktiviteten:

   Studentbarometer

   Syftet med aktiviteten är att följa upp studiemiljön, utifrån studenternas perspektiv. Läs mer om aktiviteten:

   Ingående och uppföljning av internationella samarbetsavtal

   Syftet med aktiviteten är att säkerställa att Högskolans samarbete med utländska lärosäten inom utbildning bedrivs enligt den strategiska inriktning som finns i utvecklingsplan och verksamhetsplan. Läs mer om aktiviteten:

   Externa granskningar

   Arbetet inom verksamhets- och ledningsstödet följs kontinuerligt upp av externa parter, främst myndigheter som Riksrevisionen. Uppföljning av vissa delar av verksamhets- och ledningsstödets arbete sker också inom ramen för Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskningar. UKÄ är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning.

   Kontakt

   Högskoledirektör

   Publicerad: 2020-04-28
   Senast ändrad: 2024-01-18
   Sidansvarig: webmaster@his.se