Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd

   Vid Högskolan i Skövde bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd. Syftet med kvalitetsarbetet är att säkra och utveckla kvaliteten inom det stöd som ges.

   Verksamhets- och ledningsstödet omfattar, organisatoriskt, avdelningarna inom Högskolans verksamhetsstöd samt rektors kansli. Stödet som ges handlar till stor del om att skapa goda förutsättningar för Högskolans utbildning och forskning. Detta inkluderar, i vid bemärkelse, även förutsättningar som rör Högskolan som myndighet, arbetsgivare, avtalspartner och samhällsaktör.

   Du kan läsa mer om uppdraget för verksamhets- och ledningsstödet i

   Kvalitetsarbetet inom verksamhets- och ledningsstödet beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd (PDF). Där framgår att kvalitetsarbetet inom verksamhets- och ledningsstöd, liksom övrigt kvalitetsarbete vid Högskolan, utgår från förbättringscykeln. Här kan du läsa mer om hur förbättringscykeln tillämpas inom verksamhets- och ledningsstöd.

   Aktiviteter för att bibehålla och utveckla kvalitet

   Verksamhets- och ledningsstödet medverkar i ett antal aktiviteter som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av Högskolans verksamhet. I vissa fall har verksamhets- och ledningsstödet en styrande roll för aktiviteten och i andra fall en stödjande roll. Nedan listas några av de aktiviteter där verksamhets- och ledningsstödet har en styrande roll. Fördjupad information om aktiviteterna lämnas antingen på särskild sida eller i styrdokument:

   Sammanställning av årsredovisning

   Syftet med årsredovisningen är att göra en årlig uppföljning mot nationella och lokala mål för verksamheten. De nationella målen återfinns främst i högskolelagen och regleringsbreven medan de lokala målen ange i Högskolans utvecklingsplan. I årsredovisningen görs även en finansiell uppföljning mot rambudgeten. Läs mer om aktiviteten:

   Studentbarometer

   Syftet med aktiviteten är att följa upp studiemiljön, utifrån studenternas perspektiv. Läs mer om aktiviteten:

   Ingående och uppföljning av internationella samarbetsavtal

   Syftet med aktiviteten är att säkerställa att Högskolans samarbete med utländska lärosäten inom utbildning bedrivs enligt den strategiska inriktning som finns i utvecklingsplan och verksamhetsplan. Läs mer om aktiviteten:

   Externa granskningar

   Arbetet inom verksamhets- och ledningsstödet följs kontinuerligt upp av externa parter, främst myndigheter som Riksrevisionen. Uppföljning av vissa delar av verksamhets- och ledningsstödets arbete sker också inom ramen för Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskningar. UKÄ är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning.

   Kontakt

   Biträdande högskoledirektör

   Chef för rektors kansli

   Publicerad: 2020-04-28
   Senast ändrad: 2021-03-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se