Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Förklaringar av begrepp

   Här förklaras de begrepp och uppgifter som rör ämnen vid Högskolan i Skövde.

   Examensnivå
   En generell examen kan utfärdas på olika nivåer inom ett huvudområde: kandidatnivå, magisternivå eller masternivå. En generell examen kan också utfärdas på forskarnivå och då inom ett forskarutbildningsämne.

   Forskarutbildningsämne
   Utbildning på forskarnivå ges inom forskarutbildningsämnen. Licentiat- och doktorsexamen utfärdas inom dessa ämnen. 

   Huvudområde
   Ett huvudområde är den del av högskoleutbildningen som definierar inriktningen inom en generell examen på grundnivå och avancerad nivå, det vill säga det huvudsakliga området för utbildningen.

   Huvudområdesgrupp
   Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer grupperingar av huvudområden för beskrivning av generella och konstnärliga examina i den officiella statistiken, så kallade huvudområdesgrupper. Utgångspunkten för grupperingen är svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Den nationella klassificeringen består av både benämning och kod.

   Resursämne
   Vid sidan av de ämnen på grundnivå och avancerad nivå som utgör huvudområden finns det vid Högskolan i Skövde ett antal resursämnen där möjlighet finns till studier på grundläggande nivå (på fördjupningsnivåerna G1N och G1F). Någon examen i ämnet kan inte utfärdas.

   Utbildningsområde
   Utbildningsområde är en indelningsgrund för regeringens tilldelning av resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Totalt finns 21 utbildningsområden. Högskolan i Skövde har rätt att avräkna studenter inom tolv av dessa områden:

   • Design
   • Humaniora
   • Juridik
   • Medicin
   • Musik
   • Naturvetenskap
   • Samhällsvetenskap
   • Teknik
   • Undervisning
   • Verksamhetsförlagd utbildning
   • Vård
   • Övrigt

   I regleringsbrev avseende universitet och högskolor, bilaga 2, i den så kallade krysslistan, anges vilka utbildningsområden som tilldelats de olika lärosätena.

   Klassificeringen i utbildningsområde ska, enligt nationell reglering, ske utifrån ämnesinnehåll och inte utifrån resursåtgång, undervisningsmetod eller utbildningsprogram där kursen ingår. Vid Högskolan i Skövde tillhör samtliga kurser normalt ett och samma ämne. Undantag görs i de fall då begränsningar finns i regleringsbrevet.

   Ämnesansvarig lärare
   Vid Högskolan ska det finnas en ämnesansvarig lärare för varje ämne. I vissa fall finns även en biträdande ämnesansvarig lärare. Särskilda uppdragsbeskrivningar finns för uppdraget som ämnesansvarig lärare.

   Ämnesdefinition
   En ämnesdefinition ska finnas för varje ämne. Definitionen ska vara kortfattad (normalt inte mer än 100 ord) och den ska precisera ämnets kärna. Eventuell lokal profilering för ämnet vid Högskolan i Skövde ska framgå. Om möjligt ska definitionen vara utformad så att den kan förstås även av andra än specialister inom ämnet.

   Ämnesgrupp/forskningsämne
   Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer grupperingar av ämnen, så kallade ämnesgrupper, som används för klassificering av kurser i den officiella statistiken över utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

   Utbildning på forskarnivå klassificeras istället i nationella forskningsämnen av UKÄ och SCB. De nationella klassificeringarna består av både benämning och kod.

   Ämneskod
   Högskolan i Skövde bestämmer själv vilka ämneskoder som ska användas. Ämneskoden används i Högskolans interna studieadministrativa system.

   Publicerad: 2023-05-03
   Senast ändrad: 2023-05-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se