Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Meddelarfrihet

   Meddelarfriheten ger tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting rätt att i de flesta fall berätta för massmedier om sådant som annars är hemligt utan att kunna straffas för det.

   Bestämmelserna om meddelarfrihet ingår i tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens reglering av tryck- och yttrandefrihet.

   För att meddelarfrihet ska gälla måste syftet med att lämna ut uppgifter vara att de ska publiceras. Det är tillräckligt att syftet är att uppgifterna ska publiceras, om publicering sedan faktiskt sker spelar ingen roll för att meddelaren ska omfattas av meddelarfrihet. Syftet med meddelarfriheten är bland annat att den ska utgöra en ventil genom vilken viktiga uppgifter kan komma till allmänhetens kännedom. Det finns dock inget krav på att uppgifterna i det enskilda fallet är av allmänt intresse.

   Undantag från meddelarfriheten

   Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller inte alltid. I följande fall görs undantag från denna rätt:

   • Det är inte tillåtet att meddela eller offentliggöra uppgifter om uppgiftslämnaren på det sättet gör sig skyldig till vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet, till exempel spioneri, eller vissa andra brott riktade mot staten.
   • Det är inte tillåtet att lämna ut en allmän handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter för publicering. Att lämna ut en sekretessbelagd uppgift ur en allmän handling för publicering i massmedia kan ändå vara möjligt. Observera dock punkten nedan om kvalificerad sekretess.
   • Det är inte tillåtet att bryta mot tystnadsplikt i de fall som särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen, så kallad kvalificerad sekretess. Vilka dessa fall är anges under rubriken ”Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter” i slutet av kapitel 15–43 i offentlighets- och sekretesslagen.

   Efterforskningsförbud

   En myndighet får inte göra några efterforskningar om vem som har lämnat ut uppgifter eller undersöka hur utlämnandet har gått till. En företrädare för en myndighet får inte fråga en journalist vem som lämnat uppgifter. Detta förbud avser att skydda sådana meddelare som inte trätt fram utan som velat vara anonyma.

   Repressalieförbud

   En myndighet får inte ingripa mot någon som lämnat ut uppgifter till media eller i övrigt uttalat sig i media. Repressalieförbudet omfattar varje åtgärd som medför negativa konsekvenser för en offentligt anställd person. Förbudet mot repressalier avser i första hand att skydda sådana meddelare som trätt fram offentligt och vars identitet därför är känd.

   Publicerad: 2022-11-21
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se