Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Innovation och nyttiggörande

   Innovation och nyttiggörande

   På Högskolan i Skövde utvecklas kunskap som kan hjälpa till att lösa samhällets utmaningar. För att lyckas med det stödjer våra innovationsrådgivare forskarna under hela processen. Genom att redan på idéstadiet planera för att forskningen ska komma till nytta ökar chanserna för ett lyckat resultat.

   Målet är hållbar utveckling – Agenda 2030

   FN:s Agenda 2030 är en naturlig utgångspunkt när vi talar om hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde. Digitalisering för hållbar utveckling är ett övergripande tema och ett exempel bland flera där vi tydligt bidrar. Digitaliseringen innebär en transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati. För att få till stånd en förändring krävs innovation och nyttiggörande.

   I dialog mellan de parter som medverkar i forskningsprojekten säkerställs att de forskningsresultat som genereras tas tillvara och kommer till användning. Nyttiggörande och genomslag är ett bärande inslag för att nå målen. Det finns en rad verktyg för att närma oss målet.

   Innovationsrådgivarna kan till exempel stötta i utvecklingen av ett nytt verktyg, en idé på en ny tjänst/produkt eller undersöka hur ett forskningsresultat kan kommersialiseras. Forskningen kan även ligga till grund för exempelvis ny lagstiftning eller nya branschstandarder.

   Innovationsrådgivarna har den rätta kunskapen för att stötta i frågor kring patent, licensiering och kommersialisering, såväl som övrig rådgivning och support. Allt sker i dialog med forskaren och utgår från dennes behov och forskningsresultatens karaktär.

   Dra nytta av samverkan

   På vägen mot att forskningen ska göra nytta behövs feedback, samarbeten och testbäddar för pilotprojekt. Här finns stora möjligheter för företag och andra samhällsaktörer att bidra med sin expertis och befinna sig i framkant av utvecklingen. Det är vad som bland annat sker i de samverkansplattformar Högskolan engagerar sig i.

   Innovationsrådgivarna kopplar ihop forskare med samarbetspartners från samhälle och näringsliv. De kan därför vara en väg in till Högskolan för dig som vill medverka till att utveckla och/eller sprida innovationer.

   Samverkan – en nyckel i innovationsprocessen

   Samverkan är en viktig pusselbit i innovationsprocessen. När Högskolan och det omgivande samhället interagerar skapas relevanta frågeställningar med hög genomförbarhet. Aktörerna i processen stärker varandra utifrån sina roller och kompetenser. Samproduktionen skapar bättre forskning där forskningsresultat kan spridas och komma till nytta snabbare eftersom samverkan medför mer behovsdriven forskning och utveckling.

   Högskolans innovationsrådgivare kan bidra genom att coacha forskargrupper och forskningsmiljöer, ordna möten eller etablera arbetssätt. Innovationsrådgivarna har bred kunskap för att finnas med i hela innovationsprocessen för att tillsammans med andra aktörer möta frågor, utmaningar och idéer och matcha det mot lämpliga forskningsgruppers kompetensområden.

   Våra innovationsrådgivare är också en del i ett nätverk i västra Sverige tillsammans med Chalmers, högskolorna i Borås, Jönköping, Halmstad och Högskolan väst. Tillsammans utvecklar lärosätena innovationsstödet och innovationsarbetet där målet är att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.

   Högskolans innovationsrådgivare

   Innovationsrådgivare

   Publicerad: 2021-11-30
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se