Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Data Access Unit

   Högskolans Data Access Unit (DAU) erbjuder stöd till forskare och doktorander i frågor som rör tillgängliggörandet och bevarandet av forskningsdata.

   Högskolans DAU

   DAU:en är ingen organisatoriskt separat enhet, utan ska ses som en funktion som arbetar med service och stöd för att forskningsdata producerade av lärosätets forskare görs sökbara, tillgängliga och möjliga att återanvända. I funktionen samlas olika kompetenser som är viktiga för forskare att rådgöra med i de fall där exempelvis finansiärer kräver speciella insatser kring forskningsdata för att forskare ska kunna erhålla finansiering.

   DAU:en kan exempelvis erbjuda utbildning och support i frågor gällande datahantering, dokumentation och datakurering och att ta emot dataset med tillhörande beskrivningar som behöver granskas för att se till att de håller tillräcklig kvalitet för att kunna tillgängliggöras och återanvändas. DAU:en har nära kontakter med Svensk Nationell Datatjänst.

   I samverkansavtalet med Svensk Nationell Datatjänst (SND), som undertecknades av rektor 2023-03-21, dnr HS 2023/264, förbinder sig Högskolan i Skövde att tillhandahålla en stödfunktion (Data Access Unit, DAU). Till DAU:en finns knutet en chefsgrupp som har fokus på de två områden som är lärosätets ansvar;

   • skapa förutsättningar för forskare och forskningsprojekt att leva upp till de krav som ställs från forskningsfinansiärer och andra intressenter rörande forskningsdata,
   • tillhandahålla infrastruktur för lagring och förvaltning av data och för delning av forskningsdata under projektets gång.

   Chefsgruppen består av cheferna för de avdelningar som har medarbetare i DAU:en. Till DAU:en finns även knutet en rådgivande referensgrupp, som består av chefsgruppens medlemmar samt en forskare från varje institution vid Högskolan.

   Kontakt

   Publicerad: 2022-07-21
   Senast ändrad: 2023-04-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se