Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Visselblåsning – intern rapporteringskanal

   En person som slår larm om oegentligheter i en verksamhet brukar kallas visselblåsare. Alla verksamheter av Högskolan i Skövdes storlek ska enligt lag ha en intern rapporteringskanal dit anställda och andra kan vända sig och slå larm om oegentligheter i verksamheten, eller visselblåsa som det också kallas. Här kan du läsa mer om Högskolan i Skövdes interna rapporteringskanal, vilka frågor som kan anmälas och hur en anmälan går till.

   Visselblåsarlagen (lag 2021:890, riksdagen.se) ska underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

   Missförhållanden av allmänintresse

   Visselblåsarlagen gäller när en arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i en arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Missförhållandet ska vara av en sådan art att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet blir känt.

   Allt är inte av allmänintresse

   Förhållanden som inte omfattas av visselblåsarlagen ska inte rapporteras genom den interna rapporteringskanalen. Hit hör till exempel konflikter mellan anmälaren och en annan arbetstagare/student, synpunkter på ledarskap, synpunkter på lönesättning och allmänna missnöjesyttringar. I de flesta fall når sådana frågor inte upp till kravet på allmänintresse men det kan ändå vara viktigt för Högskolan att få kännedom om situationen via andra rapporteringskanaler.

   Fler än anställda omfattas

   Visselblåsarlagen omfattar inte bara anställda. Studenter, inhyrd och inlånad personal samt praktikanter i verksamheten är exempel på andra som kan rapportera om missförhållanden med stöd och skydd av visselblåsarlagen. Vid anmälan kan man vara anonym.

   Anmälaren är skyddad mot repressalier

   Lagen förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmar om missförhållanden. Med repressalier menas till exempel avskedande, uppsägning, omplacering och utebliven löneökning. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om en anmälare utsätt för repressalier.

   Anmälan går till upphandlat företag

   Högskolan i Skövde har valt att upphandla en extern visselblåsartjänst. Företaget Human&heart HR AB tar därför emot och utreder visselblåsaranmälningar å Högskolans vägnar. På det sättet får Högskolan tillgång till en e-tjänst där visselblåsaranmälningar kan hanteras. Det ökar rättssäkerheten i handläggningen och skyddet för anmälaren.

   Så här gör du en anmälan

   En visselblåsaranmälan kan göras via e-tjänst, telefon, brev eller vid ett fysiskt möte. Nedan finns de länkar, adresser och telefonnummer som Högskolan i Skövdes rapporteringskanal använder. Högskolans rapporteringskanal administreras av företaget Human&heart HR AB.

   • Anmälan via e-tjänst (extern länk)
   • Anmälan per telefon på telefonnummer: 08-82 40 00
   • Anmälan per brev på adress:
    Human&heart HR AB
    Pelle Bergs backe 3c
    791 50 Falun
   • Anmälan vid besök hos Human&heart HR AB

   Vid bedömning och utredning av anmälningar via visselblåsartjänsten behandlar Högskolan i Skövdes samarbetspartner – Human&heart HR AB – personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Ta del av Human&hearts integritetspolicy.

   Falska anmälningar

   En anmälare som rapporterar om situationer som hen vet inte har inträffat eller som lämnar uppenbart vilseledande information skyddas inte av visselblåsarlagen. Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

   Meddelarfrihet

   Utöver det skydd som lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden ger en anmälare, finns även den så kallade meddelarfriheten. Denna ger  tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting en grundlagsskyddad rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan att riskera åtal, straff eller skadeståndsskyldighet. Till skydd för uppgiftslämnare finns också regler om efterforskningsförbud och repressalieförbud. Det finns dock även undantag från meddelarfriheten. 

   Publicerad: 2022-06-29
   Senast ändrad: 2023-04-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se