Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Förbättringscykeln inom utbildning

   Nedan beskrivs hur förbättringscykeln tillämpas inom utbildning.

   Högskolans modell med fyra tydliga och sammanlänkade faser i förbättringscykeln, nämligen planering, genomförande, uppföljning och utveckling, tillämpas för kvalitetsarbetet inom utbildning. 

   Planering

   I denna fas görs en planering för genomförande av utbildning inom Högskolans ämnen på samtliga nivåer, utifrån gällande förutsättningar. En viktig utgångspunkt för planeringen är det som framkommit i genomförda uppföljningar. Erfarenheter och resultat från uppföljningarna ska tas till vara i form av förbättringar av utbildningen och/eller dess förutsättningar. I planeringen ingår även att fastställa Högskolans utbildningsutbud för det kommande läsåret.

   Genomförande

   I denna fas genomförs utbildningen som planerats. Genomförandet sker enligt fastställda processer och rutiner.

   Uppföljning

   I uppföljningsfasen följs utbildningen upp på olika sätt, såväl resultat som genomförande. Reflektion som rör olika aspekter ingår, till exempel om förutsättningarna var tillräckliga, om genomförandet skedde på ett sätt som var ändamålsenligt och effektivt etc. För uppföljning av ämnen och utbildningsprogram används de kvalitetskriterier som ligger till grund för deras inrättande. Återkoppling av uppföljningen ska ske till relevanta intressenter och deras upplevelse av resultatet ska beaktas. Resultaten av uppföljningarna ska utgöra underlag för utveckling av utbildningens förutsättningar, genomförande och kvalitet samt för verksamhetsplanering i berörda delar och nivåer inom Högskolan.

   Utveckling

   I utvecklingsfasen bestäms vilka åtgärder som ska vidtas, grundat på den uppföljning och reflektion som gjorts. Det kan innebära att nya ämnen, utbildningsprogram och kurser ska utvecklas och inrättas, att de befintliga ska vidareutvecklas eller att något ska avvecklas. Förändringar kan även behöva göras av förutsättningar och arbetssätt. Planerade åtgärder ska kommuniceras till relevanta intressenter.

   Utvecklingsfasen följs av en ny planeringsfas, se ovan.

   Publicerad: 2020-05-20
   Senast ändrad: 2020-05-20
   Sidansvarig: webmaster@his.se