Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Förbättringscykel inom verksamhets- och ledningsstöd

   Nedan beskrivs hur förbättringscykeln tillämpas inom verksamhets- och ledningsstöd.

   Verksamhets- och ledningsstödet arbetar enligt Högskolans modell med fyra tydliga och sammanlänkade faser i förbättringscykeln, nämligen planering, genomförande, uppföljning och utveckling.

   Planering

   Planering görs för genomförande av processer som till exempel kan röra rekrytering av studenter eller medarbetare, forskningskommunikation, student- och lärandestöd, infrastruktur för utbildning och forskning (som bibliotek, lokaler och informations-tekniska resurser), registratur, arkivariefunktion, budget eller årsredovisning.

   En viktig utgångspunkt för planeringen är det som framkommit under föregående förbättringscykel. Erfarenheter och resultat från denna ska tas till vara.

   Genomförande

   De olika processerna (se ovan) genomförs, enligt fastställda processer och rutiner.

   Uppföljning

   Processerna (se ovan) följs upp, såväl resultat som tillvägagångssätt. Reflektion som rör olika aspekter ingår, till exempel om förutsättningarna var tillräckliga, om arbetet skedde på ett sätt som var ändamålsenligt och effektivt etc. Återkoppling av uppföljningen ska ske till relevanta intressenter och deras upplevelse av resultatet ska beaktas.

   Utveckling

   I utvecklingsfasen bestäms vilka åtgärder som ska vidtas rörande processerna (se ovan), grundat på den uppföljning och reflektion som gjorts. Behov kan finnas av nya del¬processer eller avveckling av delprocesser. Förutsättningar och arbetssätt kan behöva förändras. Planerade åtgärder ska kommuniceras till relevanta intressenter.

   Utvecklingsfasen följs av en ny planeringsfas, se ovan.

   Publicerad: 2020-05-20
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se