Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Jämställdhet

   Högskolan har under många år arbetat aktivt med området jämställdhet och sedan 2016 görs mycket av detta arbete under rubriken "Jämställdhetsintegrering". Allt enligt ett uppdrag från regeringen som startade 2016 och fortsätter till 2025.

   Vad är jämställdhetsintegrering?

   Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

   Arbetet med jämställdhetsintegrering kan till exempel resultera i en utveckling av styrsystem och kärnverksamhet som hindrar ojämställdhet och skapar en fördelning av resurser som är rättvis.

   I regeringens uppdrag för jämställdhetsintegrering finns följande prioriterade områden:

   • ojämställda karriärvägar i akademin
   • behovet av att motverka könsbundna studieval
   • förbättra kvinnors och mäns genomströmning i utbildning

   Bakgrund och syfte

   Regeringen har gett alla universitet och högskolor uppdraget att ta fram en plan för hur lärosätena ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet med uppdraget är att universitet och högskolor ska bidra i arbetet att nå de jämställdhetspolitiska mål som regeringen har satt upp. Högskolan i Skövde har under perioderna 2017-2019, 2020-2022 samt 2023-2025  handlingsplaner för detta arbete. Mer information finns på sidan för styrdokument.

   Nationella jämställdhetspolitiska mål

   1. En jämn fördelning av makt och inflytande
    Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
   2. Ekonomisk jämställdhet
    Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
   3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
    Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
   4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
    Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig identitet.

   Källa: Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning

   Publicerad: 2021-01-21
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se