Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten

   Projekttid

   April 2017 – Mars 2020

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen, Högskolan i Skövde, TATAA Biocenter, Toxicon

   För att avgöra hur miljöfarligt ett industriellt avloppsvatten kan vara görs kemiska analyser och biologiska tester, så kallad KIU-metodik (Karakterisering av Industriella Utsläpp). Här ingår det bland annat att påvisa om det finns ämnen eller kombinationer av ämnen som är giftiga för organismer och som i sin tur kan påverka ekosystemen negativt. Med ny forskning och utveckling av olika biomarkörer kan metodiken kring analys av vattnens giftighet förbättras och analyser effektiviseras.

   En biomarkör definieras här som en biologisk respons på en förändring orsakad av att individen utsatts för ett eller flera giftiga ämnen. Analyserna av avloppsvattnens miljöfarlighet hjälper industrier att miljöanpassa sin tillverkning och reningsanläggningar att optimera sina anläggningar.

   Vi vill mäta geners uttrycksnivåer

   Vårt projekt syftar till att med hjälp av qPCR-teknik mäta geners uttrycksnivåer, och baserat på detta utveckla kombinationer av biomarkörer som kan ge ett snabbare och mer utvecklat beslutsunderlag till riskbedömning av avloppsvatten.

   Som modellorganism kommer vi att använda sötvattensmusslor av gruppen stormusslor (Unionidae). Sötvattensmusslor ingår idag i det svenska miljöövervakningsprogrammet då dessa organismer är väl lämpade som indikatorer på god ekologisk status av sötvatten. Mer information om sötvattensmusslor kan du hitta i projektbeskrivningen om Sötvattensmusslors bevarandebiologi och användbarhet som bioindikatorer.

   Figur: Gifter i vattnet kan binda in till musslans receptorer på cellernas membran (1a) eller inuti cellerna (1b). Informationen processas (2). Receptorerna aktiverar transkription av DNA (3), RNA uttryck (4) och motsvarande protein uttryck (5). Dessa uttryck kan mätas och användas som biomarkörer.

   Projektledare

   Bitr. professor/Prodekan

   Medverkande forskare

   Anders Sjölin
   Bitr. Projektledare, Toxicon AB
   Anders Walstad
   PhD, Toxicon AB
   Gustaf Ugge
   Doktorand Högskolan i Skövde och Lunds Universitet, Toxicon AB
   Mikael Kubista
   Prof., TATAA Biocenter AB
   Robert Sjöback
   PhD, TATAA Biocenter AB
   Olof Berglund
   Doc., Lunds Universitet

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen
   TOXICON AB
   Tataabiocenter
   Publicerad: 2020-01-10
   Senast ändrad: 2020-01-10
   Sidansvarig: webmaster@his.se