Informationshantering i kris

Ju mer förberedd du är desto bättre klarar du av en krissituation. Vår forskning har visat att långsiktig och regelbunden övning bygger upp krisberedskap i organisationer.

 

Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev träffar Joeri Van Laere för att få reda på mer om hans forskning.

En longitudinell studie av hur regelbunden krisövning påverkar krisberedskap

Forskare från Högskolan i Skövde har sedan 2005 forskat på hur kommuner och andra organisationer kan krisöva och vad de kan lära sig genom dessa övningar. Unikt för projektet är att vi under mer än 10 år har följt hur krisberedskap i lokala kommuner i Skaraborg har byggts upp genom regelbunden övning i olika former. Baserat på erfarenheter från över 140 krisövningar i 12 olika kommuner och analys av ett antal skarpa händelser har vi utvecklat riktlinjer för proaktivt agerande i en krissituation.

Att agera i kris: 11 tumregler

Insikterna från vår forskning är inte bara relevant för kommunens krisledning, utan kan vara lika användbar för både dig som enskild individ samt för familj och grupp som möter en krissituation.

En kris kan vara vad som helst (en naturkatastrof, ett teknisk avbrott eller angrepp av ett viktigt system såsom matförsörjning eller transporterna, en smittsam sjukdom, social oro, med mera). Oavsett vilken kris du möter, är det alltid viktigt att tänka på nedan följande 11 tumregler. Klicka gärna runt bland dem och försök komma ihåg några genom att memorera djuren kopplat till respektive tumregel. På så sätt är du bättre förberedd och gör rätt saker när krisen kommer.

Agera i kris Högskolan i Skövde Joeri Van Laere

 Klicka på bilden för större format

Vetenskapliga publikationer

Laere, J. van & Lindblom, J. (2018), Cultivating a longitudinal learning process through recurring crisis management training exercises in twelve Swedish municipalities, Journal of Contingencies and Crisis Management (ladda ner fulltext)

Laere, J. van (2013), Wandering Through Crisis and Everyday Organizing; Revealing the Subjective Nature of Interpretive, Temporal and Organizational Boundaries. Journal of Contingencies and Crisis Management, 21, 17-25 (kontakta oss för en kopia)

Laere J. van and Lindblom, J. (2012). Impact and outcomes of longitudinal resilience training in 4 Swedish municipalities. 19th Annual conference on multi-organisational partnerships, alliances and networks (MOPAN 2012),  Wageningen, the Netherlands. (kontakta oss för en kopia)

Laere, J., Lindblom, J. and Nordell, D. (2011). A framework for evaluating information processing, internal and external communication in crisis, Proceedings of the second International Conference on Crisis Communication, Århus, Danmark,  2011. (kontakta oss för en kopia)

Laere, J., Lindblom, J. and Susi, T. (2009) Kommunal krisövning i teori och praktik, Skövde University Studies in Informatics 2009:1, Skövde, Sweden. (ladda ner fulltext)

Laere, J. van, Lindblom, J., Susi, T. (2007). Requirements for emergency management training from a ‘passion for failures’ perspective, Proceedings of the 4th International ISCRAM Conference (B. Van de Walle, P. Burghardt and C. Nieuwenhuis, eds.), Delft, the Netherlands, May 2007.

 

Projektledare

Joeri van Laere
Lektor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
joeri.van.laere@his.se
Telefon: 070-5594895

Vi ska inte vara rädda - men förberedda

MSB har under våren 2018 skickat ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" och utmanar dig att vara förberedd. Vad gör du om det inte finns dricksvatten, om ditt värmesystem inte fungerar, eller om mat i butikerna tar slut? Har du ett alternativ? Kolla många bra tips på DIN SÄKERHET

Utforska även de 11 tumregler som har utvecklats i vår forskning - och som kan vara användbara när du hamnar i en oförutsedd situation!!

Agera som en krisledning!