Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Joeri van Laere

   Professor i informationsteknologi
   Institutionen för informationsteknologi
   Rum PA410J

   Kort om mig

   Min forskning handlar om digitalisering och som informatikforskare är jag intresserat i hur individer och grupper använder digitala verktyg inom en organisationskontext. Vilken information ska delas med vem, hur och varför? De frågor har jag ställt mig inom krisberedskap, e-hälsa, business intelligence och i blåljussammanhang. Många av mina forskningsprojekt inkluderar någon form av rollspel där vi tillsammans med samhällsaktörerna i spelform analyserar hur framtida utmaningar konkret kan lösas. 

   Aktuella projekt

   Inom området Business Intelligence forskar vi just nu på hur Miljöåterkoppling i realtid kan hjälpa medborgare och medarbetare i Hjo kommun att skynda på energi- och klimatomställningen.

   Inom området Krisberedskap studerar vi i Förberedd att formulera målet hur samhällsaktörer snabbt kan hitta en gemensam inriktning vid påfrestande kriser så att alla förstår varandras roll och ingenting faller mellan stolarna. Vi har nyligen avslutat projekten Om betalsystemet kraschar där vi har studerat tvärsektoriell samverkan vid störningar i kritiska infrastrukturer och ELISA där vi tittat hur kontinuerliga lägesbilder kan hjälpa krishanterare att bevaka och påverka händelser över tid.

   Inom området digitalisering av hälso och sjukvård studerar vi just nu hur Lerum kommun och Sahlgrenska Universitetssjukhus tar sig an digitaliseringsprojekt, med fokus på vilka utmaningar som finns kring att standardisera arbetssätt och tillhörande IT stöd. Vi har även ett samarbete med räddningstjänsten där vi studerat hur Virtuell träning kan användas i deras övningsverksamhet.

   Nyckelpublikationer

   Lennerholt, C., Laere, J. van, & Söderström, E. (2022). Success Factors for Managing the SSBI Challenges of the AQUIRE Framework, Journal of Decision Systems. https://doi.org/10.1080/12460125.2022.2057006

   Laere, J. van, Lindblom, J & de Wijse-van Heeswijk, M. (2021). Complexifying facilitation by immersing in lived experiences of on-the-fly facilitation, Simulation & Gaming, 52(3), 346-363, https://doi.org/10.1177/10468781211006751

   Laere, J. van & Lindblom, J. (2019), Cultivating a longitudinal learning process through recurring crisis management training exercises in twelve Swedish municipalities, Journal of Contingencies and Crisis Management, 27(1), 38-49, https://doi.org/10.1111/1468-5973.12230

   Laere, J. van & Aggestam, L. (2016), Understanding champion behaviour in a health-care information system development project – how multiple champions and champion behaviours build a coherent whole, European Journal of Information Systems, 25(1), 47-63, https://doi.org/10.1057/ejis.2015.5

   Övriga engagemang

   I min undervisning bidrar jag som lärare till våra kandidatprogram Business Intelligence och Systemvetenskap, främst genom kursen IT i organisationer - introduktion och som examinator för examensarbeten.

   Utöver det är jag forskningsgruppledare för gruppen Informationssystem och är jag under 2023-2025 medlem i styrelsen för SISA (Svenska informationssystemakademin, den nationella föreningen för Informationssystem/Informatik i Sverige)

   Forskning

   2023

   Marieke de Wijse-van Heeswijk, Etiënne Rouwette, Joeri van Laere

   Simulation for Participatory Education: Virtual Exchange and Worldwide Collaboration

   2023. Kapitel i bok. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21011-2_5

   Christian Lennerholt, Joeri van Laere, Eva Söderström

   Journal of Decision Systems

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1080/12460125.2022.2057006 Open Access

   2022

   Ronnie Johansson, Alexander Karlsson, Sten F. Andler, Marcus Brohede, Joeri van Laere, Maria Klingegård (Nilsson), Tom Ziemke

   ISIF Perspectives on Information Fusion

   2022. Artikel. Open Access

   Aron Larsson, Osama Ibrahim, Joeri van Laere, Björn J. E. Johansson

   International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS)

   2022. Artikel. https://doi.org/10.4018/IJKSS.305479 Open Access

   Joeri van Laere, Kristens Gudfinnsson

   ISCRAM 2022 Conference Proceedings – 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management

   2022. Konferensbidrag. Open Access

   2021

   Björn J. E. Johansson, Joeri van Laere, Peter Berggren

   ECCE 2021: Proceedings of the 32nd European Conference on Cognitive Ergonomics: "Designing Virtual and Physical Interactive Systems"

   2021. Konferensbidrag. https://doi.org/10.1145/3452853.3452879

   Christian Lennerholt, Joeri van Laere, Eva Söderström

   Information systems management

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1814458 Open Access

   Joeri van Laere, Jessica Lindblom, Marieke de Wijse-van Heeswijk

   Simulation & Gaming

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1177/10468781211006751 Open Access

   2020

   Peter Berggren, Björn J. E. Johansson, Aron Larsson, Leif Olsson, Osama Ibrahim, Joeri van Laere

   Proceedings of the 2020 the 3rd International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2020) Session - Computer and Mobile Technology

   2020. Konferensbidrag. https://doi.org/10.1145/3383845.3383862

   Pågående projekt

   Förberedd att formulera målet

   När en kris inträffar uppstår ofta oväntade samarbeten mellan olika aktörer i samhället. Tillsammans ska de hantera de utmaningar som uppstår men det är inte alltid lätt att veta vem som ska göra vad eller vem som ska ansvara för vad.

   September 2022 - Augusti 2027 Informationsteknologi

   GPS-larm för ökad trygghet och frihet bland äldre

   Allra ensammaste är de äldre. Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Och efter ålderspensionen ökar den sociala isoleringen ännu mer. Idag görs många insatser för att förebygga och minska ensamhet hos äldre. En sådan insats är erbjudandet av digitala trygghetslarm. Ett stort problem med digitala trygghetslarm är att de ökar risken för isolering då den enbart fungerar i hemmet och några meter utanför bostaden. Ett alternativ till denna typ av larm är mobila trygghetslarm, även kallade GPS-larm.

   September 2023 - September 2026 Informationsteknologi

   Miljöåterkoppling i realtid

   Miljöåterkoppling i realtid kan enligt internationell forskning minska el- eller vattenförbrukning med upp till 50%. I detta projekt ska detta undersökas hur det kan användas i Hjo kommun.

   April 2023 - September 2025 Informationsteknologi

   Att vända strömmen

   Syftet med detta projekt är att skapa en plattform som kan möjliggöra en ökad förståelse för olika aktörers perspektiv på energisystem, samhälle, miljö och klimat.

   Oktober 2021 - December 2024 Informationsteknologi

   Att leda och organisera för standardisering i framtidens vårdinformationsmiljö

   Många organisationer utvecklar sina arbetssätt, verksamheter eller affärserbjudanden genom digitalisering, men få är del av en förändringsprocess som är så omfattande och komplex som införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Västra Götaland.

   November 2021 - Maj 2024 Informationsteknologi

   Avslutade projekt

   Virtuell simulering för träning av räddningstjänsten

   Räddningstjänstens beredskap ska löpande upprätthållas genom utbildning, fortbildning och examination. Träning sker idag primärt genom instruktörsledda praktiska moment på övningsfält. Räddningstjänsterna kan med virtuell simulering träna en större variation och komplexitet av händelser, samtidigt som personal kan delta från hemorten utan att behöva resa. Om fler kompetensutvecklar sig på ett mer flexibelt sätt, det vill säga med virtuell simulering, kan mängdträning realiseras genom att träna oftare i kortare pass. Forskningsprojektet fokuserar på hur instruktörer ska agera för att använda virtuell simulering framgångsrikt.

   Juli 2019 - December 2022 Informationsteknologi

   ELISA – bidrar till en ökad kommunal lägesbild

   För att upptäcka kriser i god tid behöver kommuner bevaka vad som händer runt om i världen. Idag finns ingen tydlig metod för det: alla gör på sitt eget sätt. I ELISA-projektet tar vi inspiration från en metod som används i kommuners brottsförebyggande arbete: Effektiv Samverkan för Trygghet (EST). I denna metod rapporterar olika organisationer varje vecka in vad som händer i samhället och bedömer tillsammans var trender uppstår och vad olika aktörer i samhället kan göra för att bemöta de händelserna. Tänk om kommuner på samma sätt, kontinuerligt och systematiskt, kan samla information för att upptäcka kriser?

   Januari 2020 - December 2021 Informationsteknologi

   Om betalsystemet kraschar

   Digitaliseringen går i en hisnande fart och medborgaren blir allt mer beroende av en fungerande infrastruktur. Vad händer i samhället när funktioner som tas förgivet, såsom vårt betalsystem, drabbas av en teknisk störning eller saboteras? Klarar Sverige en vecka utan kortbetalning? Hur kan samhällsaktörer i alla de sektorer som drabbas utveckla ett gemensamt agerande som dämpar eskalering och lindrar konsekvenser av ett långvarigt avbrott i betalsystemet?

   Oktober 2016 - September 2021 Informationsteknologi
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se