Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Simulering i äldredräkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Simulering i äldredräkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   En utbildningsintervention med simulering i äldredräkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum för ökad insikt och förståelse för att åldras och leva med åldersrelaterade hälsoproblem

   Projekttid

   Februari 2022 – Augusti 2025

   Finansiering och samverkan

   Familjen Kamprads stiftelse

   Projektets övergripande syfte är att studera hur en utbildningsintervention med simulering i äldredräkt inverkar på insikt och förståelse för åldrandet, att vara äldre och att leva med åldersrelaterade hälsoproblem samt vård av äldre personer.

   I dagens samhälle finns en utmaning att stödja ett hälsosamt åldrande samtidigt som andelen arbetsföra personer minskar i förhållande till andelen äldre personer. Det finns en utsatthet i att åldras och olika dilemman kan uppstå vid vård av äldre personer i dagens omställning till nära vård med stöd av digitala lösningar. Det finns behov av innovativa lösningar för att skapa hållbar förståelse för åldrandet och därmed öka äldre personers hälsa och välbefinnande samt motverka ålderism.

   Interventionen, simulering i äldredräkt, är med dess genomförande i samverkansarenan och testbädden Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC) innovativ och originell till sin art.

   Projektets syfte

   Projektets övergripande syfte är att studera hur en utbildningsintervention med simulering i äldredräkt inverkar på insikt och förståelse för åldrandet, att vara äldre och att leva med åldersrelaterade hälsoproblem samt vård av äldre personer. Vidare är syftet att longitudinellt studera sjuksköterskestudenters syn på åldrandet, äldre och att vårda äldre personer.

   Erfarenhetsbaserat lärande är den pedagogiska grunden för utbildnings-interventionen. "Att gå i den äldre personens skor" innebär att lärandet blir en process där kunskapen "sätter sig i kroppen".

   Simulering i äldredräkt genomförs i SHC som ett utbildnings-moment i fjärde termin för alla sjuksköterskestudenter. SHC består av ett innovationsrum och en tillgänglighets-anpassad lägenhet utrustad med hälso- och välfärdsteknik och annan teknik.

   Simulering har lyfts fram som en framgångsrik väg att ändra studenters attityder avseende äldre. Det uttrycks behov av forskning där simulering i äldredräkt används avseende förståelse och attityder till åldrandet. Vidare lyfts behovet av att inkludera åldersrelaterade hälsoproblem samt genomförande av uppföljning för att undersöka interventionens effekt och hållbarhet. Denna bakgrund styrker det planerade projektets design med systematisk utvärdering av effekten och nyttan av pågående intervention.

   Datainsamling under sjuksköterskeutbildning

   Projektet består av fem delstudier med datainsamling under sjuksköterskeutbildningens tre år samt ett år efter avslutad utbildning. Interventionen förväntas ge hållbar ökad förståelse och ett intresse för åldrandet, äldre och vård av äldre personer samt motverka negativa attityder.

   Det förväntas att den nyvunna kunskapen och det förändrade synsättet praktiskt tillämpas och sätter avtryck, inspirerar och engagerar medarbetare på ett sätt som leder till ett förändrat arbetssätt med positiv inverkan på den äldre personens hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

   Mer om projektet

   Projektet drivs i form av ett doktorandprojekt med Björn Bouwmeester Stjernetun som doktorand. Han är doktorand i hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University. Huvudhandledare och projektledare är Catharina Gillsjö. Jenny Hallgren och Elzana Odzakovic är bihandledare.

   Medverkande forskare

   Elzana Odzakovic
   Jönköping University
   Publicerad: 2024-04-03
   Senast ändrad: 2024-04-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se