Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Helkroppseffekten av en ketogenisk diet

   Forskningsgrupp Translationell medicin TRIM
   Forskningsmiljö DHEAR

   Helkroppseffekten av en ketogenisk diet

   Forskningsgrupp Translationell medicin TRIM
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Food – Gut – Brain – Mind – Health, helkroppseffekten av en ketogenisk diet

   Projekttid

   September 2020 – December 2025

   Finansiering och samverkan

   Ekhagastiftelsen, Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet

   Studien är en humanstudie för friska frivilliga som under tre veckor byter ut sin vanliga kost mot en ketogen kost. Före och efter studien mäts metabola, mikrobiotiska, neurobiologiska och kliniska parametrar. Detta medför att ett helkroppsperspektiv beaktas när det gäller hälsan men även den mentala biten samt hur man mår psykiskt kopplas till kostförändringen.

   Många av kroppens processer styrs av vad vi äter. Vad som nyligen visats är att en ketogen diet kan reversera både obesitet och diabetes typ 2 och även påverka cancer. En kost bestående av ketoner, nedbrutna fettsyror, har visat sig ha en mängd positiva fördelar jämfört med traditionell kolhydratrik kost. Även mikrobiotan (tarmfloran) har visat sig fylla en avgörande roll för välbefinnande och hälsostatus.

   Metabolt

   Blodprov kommer analyseras med inriktning på följande områden: inflammation, metabolism, blodfetter och stress.

   Mikrobiotiskt

   Kostens inverkan på mikrobiotan i tarmen kommer undersökas hos varje försöksdeltagare, analys kommer att utföras före och efter genomgången studie. Sammansättningen av bakteriefloran i tarmen fastställs av med hjälp av sekvensering av bakteriellt DNA från avföringsprov. Förekomsten av mer än 300 bakteriearter analyseras med hjälp av 54 olika DNA prober.

   Genom identifiering av sammansättningen av tarmflora före och efter diet-interventionen kan vi studera hur mikrobiotan förändras av en ketogen diet. Dessutom kan vi studera om förändring av mikrobiotan kan kopplas till metabola effekter av diet-interventionen genom att jämföra mikrobiotan hos försöksdeltagare som svarar respektive inte svarar på interventionen. Denna kunskap kan också utgöra en grund för att identifiera prognostiska fekala biomarkörer som visar vilka individer som kan antas svara positivt på en ketogen diet.

   Neurobiologiskt

   Kostens inverkan på dels stress men även inverkan på upplevt välbefinnande och KaSam (känsla av sammanhang) kommer att undersökas. KaSam är en betraktelse av hälsa och sjukdom som en mångdimensionell företeelse, hälsa är inte ett antingen-eller tillstånd. KaSam är ett instrument/frågeformulär för att mäta livshållning som kan öka motståndskraften vid stress och på sätt vara hälsofrämjande. Även Hälsoenkät SF-36, gastro-, mag/tarm-, PID-5-, och psykologiskt välbefinnande-enkäter kommer att användas. Formulären kommer användas före och efter diet-interventionen och på så sätt mäta effekten kostinterventionen rent neurobiologiskt men även psykiskt/perceptionellt.

   Kliniskt

   Följande kliniska parametrar kommer att mätas före och efter genomgången studie: Heart Rate Variability (HRV), blodtryck, fettprocent, vikt, blodketoner, blodglukos, midjemått, stussmått, samt att ett blodprov för biokemisk analys tas. Ultraljudsundersökning av hjärta och kärl mäter eventuella kardiovaskulära förändringar.

   Projektledare

   Lektor i biomedicin

   Medverkande forskare

   Cinikka Arthursson
   Adjunkt i biomedicin
   Publicerad: 2020-01-27
   Senast ändrad: 2020-01-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se