Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Sonja Leidenberger

   Lektor i biovetenskap
   Institutionen för biovetenskap
   Rum G2306

   Forskning

   2024

   Mats Niklasson, Emil Svensson, Sonja Leidenberger, Niclas Norrström, Elizabeth Crawford

   Bitidningen

   2024. Artikel.

   2023

   Sarah J. Bourlat, Georg F. Tschan, Sebastian Martin, Muhammad Iqram, Sonja Leidenberger

   Biological Conservation

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110247 Open Access

   Mats Niklasson, Emil Svensson, Sonja Leidenberger, Niclas Norrström, Elizabeth Crawford

   Journal of Insect Conservation

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1007/s10841-023-00541-4 Open Access

   Ludmila Sromek, Eeva Ylinen, Mervi Kunnasranta, Simo N. Maduna, Tuula Sinisalo, Craig T. Michell, Kit M. Kovacs, Christian Lydersen, Evgeny Ieshko, Elena Andrievskaya, Vyacheslav Alexeev, Sonja Leidenberger, Snorre B. Hagen, Tommi Nyman

   Ecology and Evolution

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1002/ece3.10608 Open Access

   2022

   Elizabeth Crawford, Sonja Leidenberger, Niclas Norrström, Mats Niklasson

   Sonja Leidenberger, Niclas Norrström, Mats Niklasson, Åslög Dahl

   Fauna och flora

   2022. Artikel.

   2021

   Kamil Hupało, Markus Majaneva, Molly Victoria Czachur, Lucas Sire, Daniel Marquina, Darío A. Lijtmaer, Vladislav Ivanov, Sonja Leidenberger, Fedor, Jr Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Izabela S. Mendes, Andrea Desiderato, Lasse Topstad, Kenny Meganck, Danial Hariz Z. A. et al.

   Environmental DNA

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1002/edn3.152 Open Access

   Sonja Leidenberger, Andrea Kilströmer, Matthew Herring, Eric Bergwall

   2021. Rapport.

   Sonja Leidenberger, Iqram Muhammed, Sarah J. Bourlat

   1st DNAQUA International Conference 2021

   2021. Konferensbidrag, muntlig presentation med abstract. Open Access

   Pågående projekt

   Förbättrad livsmiljö för småkryp i sötvattensystem genom övervakning av främmande arter

   CLANCY-projektet kommer att öka Nordsjöregionens kapacitet att bevara klimatanpassade, ekosystem med biologisk mångfald genom att hitta ett sätt att hantera den kinesiska ullhandskrabban.

   Maj 2023 - April 2028 Systembiologi

   Avslutade projekt

   Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater

   Den pågående förlusten av biodiversitet gör att det finns ett stort behov av en bättre övervakning av terrestriska och akvatiska arter i deras naturliga habitat, särskilt av hotade, invasiva eller svårtillgängliga arter. I projektet kommer man genomföra studier för att utveckla nya metoder vars resultat ska integreras i löpande miljöövervaknings- och åtgärdsprogram.

   April 2019 - Mars 2024 Systembiologi

   Biologisk mångfald i det marina algbältet

   Det marina algbältet är en av de mest aktiva primärproducerande miljöerna i havet. Det har en stor mångfald av djur inklusive manteldjur, bärgardjur, slem-/kalkrörs- och rygghuvudsmaskar samt spöke räkor. Globalt finns det över 7000 arter med cirka 250 arter från Norge. Kunskapen om deras taxonomi och utbredning är dålig. Exemplar i museums samlingar är ofta ganska gamla och felaktigt bestämda. Många av dessa taxa inkluderar invasiva främmande arter som orsakar höga ekonomiska skador vid akvakulturer och skeppstransport. Det är därför vi snarast behöver en fältinventering för att samla in arter från Skagerrak upp till 70°N i Norge. Med morfologiska och molekylära metoder kommer vi bestämma arter och lär oss mer om deras utbredning.

   Oktober 2020 - September 2023 Systembiologi

   BIstånd – en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin

   Vi har nog alla sett ett bi landa på en blomma. Biet är en av våra pollinatörer – de som ger oss våra livsviktiga grödor. Faktum är att bin är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. De senaste årens rapporter visar dock att våra bin inte mår så bra. Därför ska vi i vårt forskningsprojekt, BIstånd till nordiska bin, jämföra biraser som idag används inom svensk och norsk biodling. Vilka egenskaper kan tillsammans utgöra framtidens bi?

   Januari 2019 - December 2021 Systembiologi

   Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå

   Sverige och de allra flesta andra länderna i världen har enats om att bevara biologisk mångfald, det vill säga variationen av arter och naturmiljöer. Vi behöver biologisk mångfald som är grunden till ekosystemtjänster. Några exempel på ekosystemtjänster är kolinbindning som bromsar global uppvärmning, vattenrening som ger oss rent dricksvatten och pollinering som ger oss goda skördar.

   April 2019 - December 2021 Systembiologi

   Inventering av invasiva främmande arter ”IFA” i Vänern

   Invasiva främmande arter kan påverka den biologiska mångfalden eftersom de kan konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor. Konsekvenserna av främmande arter är ofta mycket kostsamma. Det är därför viktigt att upptäcka icke inhemska arter så tidigt som möjligt för att kunna bekämpa dem. Hur är situationen i Vänern? Forskare vid Högskolan i Skövde ska genomföra en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i landets största sjö. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern.

   Januari 2021 - Oktober 2021 Systembiologi
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se