Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Reell kompetens: utbildning på avancerad nivå

   Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens – utbildning på avancerad nivå.

   Söker du en utbildning på avancerad nivå där behörighetskravet eller delar av behörighetskravet är en kandidatexamen eller yrkesexamen, men saknar en sådan? Då behöver du visa att du har kunskaper och färdigheter som motsvarar det som krävs för en sådan examen.

   Kraven finns sammanställda i examensbeskrivningar i bilaga 2 i Högskoleförordningen och är där uttryckta som mål för examen. Längre ner hittar du examensmålen för en generell kandidatexamen. Målen är uppdelade i kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. De är uppdelade på samma sätt för yrkesexamen.

   Examen inom särskilt område?

   Kräver utbildningen du söker en examen inom ett specifikt huvudområde, generell examen/yrkesexamen så rekommenderar vi att du utgår från examensbeskrivningen för respektive huvudområde alternativt närmast relevant yrkesexamen.

   Låt säga att du ansöker till Högskolans magisterprogram inom kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan. Till det här programmet efterfrågas en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Det här kandidatprogrammet ger en generell examen och inte en yrkesexamen.

   Du rekommenderas då att utgå från specificerade examensmål, eller den för examen på grundnivå, generell examen. Målen hittar du under respektive examensbeskrivning i Bilaga 2 i Högskoleförordningen (riksdagen.se).

   Så här gör du:

   • Du ska nu med egen text beskriva de kunskaper och färdigheter som du hänvisar till (enligt ovan) och även hur du har fått dem. (I vilken verksamhet/situation/kontext har lärandet skett).
   • Verifiera så mycket som möjligt av det som är skrivet i din egen text med betyg, arbetsintyg, utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område.
   • Dela in din beskrivning efter rubrikerna: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. I bedömningen läggs stor vikt vid delmålet om Självständigt arbete/examensarbete, vilket är ett arbete på kandidatnivå som omfattar 15 högskolepoäng.

   OBS!

   Tänk på att utbildningen du söker kan ha särskilda behörighetskrav. Det kan vara ett visst antal högskolepoäng inom ett specifikt område eller en gymnasial behörighet (till exempel Engelska 6). Om du inte uppfyller dem på formell väg, utan vill ansöka om bedömning av reell kompetens även när det gäller dem, då ska du visa dina kunskaper och färdighet för dem också. Rekommenderat är att du gör detta separat enligt anvisningar.

   Kandidatexamen

   Omfattning – uttryckt i formella krav

   Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

   Mål – uttryckta i kunskaper och färdigheter

   Kunskap och förståelse

   För kandidatexamen ska studenten:

   • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

   Färdighet och förmåga

   För kandidatexamen ska studenten:

   • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
   • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
   • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
   • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

   Värderingsförmåga och förhållningssätt

   För kandidatexamen ska studenten:

   • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
   • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
   • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

   Självständigt arbete (examensarbete)

   För kandidatexamen ska studenten:

   • inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
   Publicerad: 2021-08-23
   Senast ändrad: 2023-07-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se