Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Intelligent automation - masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, INAMA
   Masterexamen

   Intelligent automation - masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, INAMA
   Masterexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Öppnar i mån av plats 2024-07-15

   Anmälan

   15 mars 2024 - 15 april 2024

   Ange kod HS-31292 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 7 juni 2026
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp.

   Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på engelska.
   Vill du ha en ledande roll i framtidens ”smarta fabrik” där digitalisering och virtuella verktyg påverkar det dagliga arbetet för båda arbetsledning och operatörer? Då är masterprogrammet Intelligent automation rätt för dig.

   Om programmet

   I framtidens smarta fabrik begränsas inte digitaliseringen till maskinutrustning och produktionssystemen utan kommer i hög grad påverka det dagliga arbetet för såväl arbetsledning som operatörer. Maskin- och produktionsutrustningen kommer att designas, konstrueras, igångsättas och köras utifrån modeller, simuleringar och optimeringar med hjälp av artificiell intelligens och annan avancerad datorteknik. Höga krav på produktivitet och leveranssäkerhet är idag en självklarhet inom modern industri, samtidigt som affärsmässighet och hållbar utveckling är naturliga inslag i alla verksamheter.

   Masterprogrammet Intelligent automation ger dig verktygen för att utveckla och kvalitetssäkra framtidens tillverkningssystem med hjälp av virtuella ingenjörsverktyg. Under många år har användandet av datoriserade ingenjörsverktyg och virtuella tekniker ökat. Det finns inget som tyder på att den trenden avtar, tvärtom. Framtidens tillverkningssystem kommer att kännetecknas av högre grad av intelligent teknik som realiseras genom autonoma, uppkopplade och smarta komponenter.

   Det här läser du på programmet

   Masterprogrammet Intelligent automation fokuserar på de kunskaper och nya tekniska lösningar som morgondagens ingenjörer behöver för att kunna möta framtidens utmaningar. Du får en helhetssyn över sambandet mellan produktionsteknik, industriell automation och informatik. Programmet täcker ett tvärvetenskapligt teknikområde som fokuserar på hur lösningar till komplexa tekniska problem och system ska utformas och hanteras ur ett livscykelperspektiv med hjälp av virtuella verktyg.

   Programmet förbereder dig för att möta kraven i den framtida smarta fabriken och innehåller kurser och moment inom exempelvis modellering, simulering, optimering, digitala tvillingar, produkt- och processdatahantering. Du läser även industriell systemfilosofi, systemtänkande samt hållbarhet och innovation.

   Utlandsstudier

   Högskolan i Skövde har partneruniversitet över hela världen och det finns goda möjligheter att studera en eller två terminer på något av dem. Läser du tredje terminen utomlands kan du avsluta med att även göra fjärde terminens examensarbete utomlands.  

   Det finns en rad stipendier (till exempel Erasmus+ för europeiska studenter) som du kan söka. Svenska studenter kan även söka extra CSN-bidrag.

   Dubbelexamen Paris och Skövde

   Du har också möjlighet att få en dubbelexamen tillsammans med Leonard de Vinci Graduate School of Engineering i Frankrike. Du läser första året i Paris och andra året i Skövde. Det ingår en fyra till fem månaders avlönad praktik på något företag i branschen och du får en examen i både virtuell produktrealisering och industri och robotik. Behörighetskraven för dubbelexamen är: En nivå av franska språket A1 rekommenderas för att påbörja studierna i Paris och en nivå B1 som krävs efter de två åren av studier för att erhålla den franska magisterexamen (franska språkkurser och examination kommer att underlättas av det franska universitetet). Denna dubbelexamensversion av programmet är inte kompatibel med SI-stipendium.

   Jobb efter examen

   Arbetsmarknaden för ingenjörer är stor och växande. Med ny teknik, nya metoder, och nya IT-stöd kan företagen ytterligare effektivisera sin produktion och göra den mer driftsäker, uthållig och lättare att anpassa till förändringar i produkt och i volym. Det är dock inte bara i industrin utan även inom andra sektorer, till exempel välfärdssektorn, som den nya tekniken kommer till nytta. Tänkbara yrkesroller är automationsexpert eller systemutvecklare. Efter några år som yrkesverksam kan du bli tekniskt ansvarig för en produktion

   Läsa vidare efter programmet

   Efter avslutad utbildning är du behörig för forskarstudier inom Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde eller andra lärosäten. Merparten av lärarna på programmet bedriver forskning inom Virtual Engineering vid Högskolan i Skövde och utbildningen knyter på så sätt an till aktuell forskning inom området.


   Sök på våren, studera till hösten

   Ansökningsperioden för programmet öppnar 15 mars och sista dag att söka är 15 april.

   Via en ansökningsknapp på den här sidan kommer du till antagning.se där du slutför ansökan.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se