Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Statistik i SPSS för hälsovetare G1N

   Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, FH110G

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Hittar inga aktuella utbildningstillfällen. Kontakta kursansvarig eller studievägledare om du har frågor.

   Statistik är konsten att samla, sammanfatta och analysera data för att få värdefull kunskap.

   Kursen inleder med en diskussion om olika sätt att samla data på och olika kvalitetsaspekter i samband med detta. Här är begrepp som studiedesign, validitet och reliabilitet centrala.

   När väl data är insamlat kan det spännande statistiska detektivarbetet börja. Här gäller det att få en överblick och summera egenskaperna i ett datamaterial – vad säger detta datamaterial oss? Finns det några spännande intressanta mönster? Detta brukar kallas beskrivande eller deskriptiv statistik.

   De mönster man finner kan ligga till grund för slutsatser och kanske fördjupade frågeställningar. Men, det gäller att inte bli vilseledd och lurad av slump. Slump kan nämligen skapa tillfälliga mönster som enbart finns i datamaterialet och inte i realiteten. Denna teori brukar kallas för statistisk slutledning och innehåller begrepp som statistiskt säkerställd, signifikanstest och konfidensintervall.

   Kursens pedagogik bygger på att låta statistiska programvaran SPSS utföra beräkningar och fokusera på tolkning av resultat och konceptuell förståelse snarare än att fokusera på matematiska formler. Till stor del sker lärandet genom att arbeta med spännande laborationer i SPSS kombinerat med egna studier, där läromedel och föreläsningar fungerar som stöd. Under kursens gång anordnas "efterläsningar" där man har chans att diskutera med lärare och räta ut frågetecken som uppstått under självstudierna och arbetet i SPSS. Successivt tränas man i att läsa, producera, tolka, förstå och förklara statistik.

   Inom området hälsovetenskaper är behovet av statistisk kunskap stor, inte minst eftersom evidens ofta vilar på kvantitativa studier och statistik. Kursen vänder sig till yrkesverksamma hälsovetare exempelvis inom folkhälsa, friskvård, hälso- och sjukvård. Kursen vänder sig till dig som:

   • Inte läst statistik tidigare men som vill bekanta dig med ämnet genom att använda SPSS snarare än matematiska formler
   • Läst statistik tidigare, men vill repetera och lära dig SPSS
   • Kanske redan arbetar mycket med statistik och även har en handledande roll, men vill lära dig SPSS och stärka kunskaperna i hur man kan förklara och diskutera statistik

   Förhoppningen är att denna kurs visar att statistik är: praktiskt användbart, inte så komplicerat och faktiskt lite småkul.

   Om kursens innehåll och upplägg

   Vad handlar kursen om och vem ska gå den?

   Kursansvarig, Martin Gellerstedt, ger dig en kort introduktion till kursen, dess innehåll och vilken nytta du kan ha av den.

   Föreläsning om undersökningsdesign

   Varför inte se en föreläsning direkt? Den här föreläsningen, med Martin Gellerstedt, handlar om undersökningsdesign.

   Kontakt

   Examinator

   Kursansvarig

   Publicerad: 2021-02-06
   Senast ändrad: 2023-08-01
   Sidansvarig: webmaster@his.se