Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, FHDKA
   Magisterexamen

   Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram

   Program, Avancerad nivå, 60 hp, FHDKA
   Magisterexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Distans (Flexibel), Takt: 100%

   Anmälan

   Ange kod HS-31288 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 8 juni 2025
   Plats: Flexibel, Distans
   Takt: 100%
   Programmet har inga obligatoriska träffar

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   För att vara behörig till utbildningsprogrammet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området eller inom socialt arbete omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper). Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

   Urval

   Urvalet är baserad på en samlad bedömning av dina kvalifikationer (betyg från tidigare akademiska kurser, arbetslivserfarenhet och kurser inom relevant område för programmet, examensarbete, kan beaktas i bedömningen).

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Både i Sverige och internationellt står vi inför stora utmaningar; vi har en åldrande befolkning där allt färre ska ta hand om allt fler äldre. Digitala resurser öppnar nya möjligheter att påverka och bevaka hälsoläget hos en befolkning. Det gör det också möjligt för människor att söka information och kommunicera kring hälsa på helt nya sätt. Samtidigt väcks viktiga etiska frågor kring informationssäkerhet, behandling av personuppgifter och medborgares rätt till integritet.

   Om programmet

   Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, där hälsa studeras utifrån ett befolkningsperspektiv. Folkhälsovetenskap fokuserar på att förstå samhällets, arbetslivets, hälsosystemens, levnadsvillkorens och klimatets betydelse för befolkningens hälsa lokalt och globalt. Slutmålet är att bibehålla eller uppnå en god hälsa för såväl nuvarande som kommande generationer med fokus på jämlikhet i hälsa.

   Digitaliseringen av samhället kan främja såväl som begränsa människors möjligheter till ett jämställt och jämlikt liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. För att kunna uppnå målen kring hälsa och välbefinnande krävs medarbetare med hög kompetens inom hälsa, digitalisering och hållbarhet.

   Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation ger dig en unik kompetens att förstå och förmedla möjligheter och fallgropar med digitalisering inom hälsoområdet.

   Du får strategier för att informera och påverka beslut som förbättrar hälsan och välbefinnandet i befolkningen.

   Det här läser du på programmet

   Utbildningen genomförs helt och hållet som en nätbaserad distansutbildning och innehåller inte några moment som kräver närvaro på campus. Under utbildningens gång kommer vi att ses regelbundet i digitala möten. Däremellan arbetar du som student självständigt eller i grupp med andra studenter via en digital lärplattform. Programmet är på heltid och och motsvarande arbete och engagemang behövs för att genomföra utbildningen.

   Programmet startar med kursen Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället. Den ger dig en bra grund till avancerade studier inom ämnet folkhälsovetenskap med fördjupningen digital hälsa. Du fortsätter med att läsa kurserna Folkhälsoarbete med digitala verktyg, Hälsokommunikation i det digitala samhället, Epidemiologi samt Vetenskapliga metoder och forskningsetik.

   Utbildningen avslutas med ett 15 hp långt examensarbete. Då får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett valt ämne.

   Jobb efter examen

   Med en magisterexamen i folkhälsovetenskap får du en unik kompetens att kunna kartlägga, analysera och förstå aktuella folkhälsofrågor och för att lösa komplexa hälsoproblem. Du är väl rustad att ansvara för att driva förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete. Du får verktyg att kunna kommunicera med beslutsfattare, media, allmänheten och aktörer på både lokal, nationell och global nivå.

   Du kommer ha många olika karriärvägar att välja mellan, dina framtida arbetsgivare finns i lokala, regionala, nationella och internationella organisationer som arbetar med att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar. Exempel på arbetsgivare är lokala och regionala folkhälsoavdelningar och myndigheter, ministerier för hälsa och sociala frågor, WHO, andra FN-organ och icke-statliga organisationer.

   Läsa vidare efter programmet

   Efter avslutade studier har du möjlighet att söka dig vidare till en masterutbildning inom folkhälsovetenskap. Programmet gör dig också väl förberedd för att påbörja forskarutbildning inom ämnet hälsovetenskaper.

   Forskning inom området

   Det sker många spännande forskningsprojekt på Högskolan i Skövde inom området och programmet kommer att vara kopplat till forskningsaktiviteterna inom framförallt folkhälsovetenskap men också inom socialpsykologi, informationsteknologi, omvårdnad och RPSH. Forskning inom hälsa, hållbarhet och digitalisering sker inom forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research) på Institutionen för hälsovetenskaper. Här sker forskning för ett hälsosammare och hållbarare digitalt samhälle.

   Urval

   För det här programmet används urvalsprincipen Individuell bedömning, vilket här innebär att: Urval baseras i första hand på avklarade kurser inom folkhälsovetenskap.


   Öppet hus 9 mars

   Kom och träffa oss på Högskolans Öppet hus, lördag 9 mars kl. 11-14! 
   Studenter och personal från olika program berättar mer om utbildningarna och svarar på frågor.

   Program och mer info finns på Öppet hus.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se