Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi

   Program, Grundnivå, 180 hp, KNPPG
   Kandidatexamen

   Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi

   Program, Grundnivå, 180 hp, KNPPG
   Kandidatexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Öppnar i mån av plats 2024-07-15

   Anmälan

   15 mars 2024 - 15 april 2024

   Ange kod HS-61210 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 6 juni 2027
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   Grundläggande behörighet.
   Dessutom krävs: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper).

   Urval

   Betyg 67%, högskoleprov 33%.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska och engelska. Vissa kurser (eller delar av kurser) ges helt på engelska.
   På Högskolan i Skövde kan du läsa det unika tvärvetenskapliga programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi. Programmet har fokus på studier om hjärnan och individers välbefinnande. Behovet av kompetens inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi för att främja individers psykiska välbefinnande och därigenom även förebygga psykisk ohälsa är stort. Programmet ger dig en bred akademisk utbildning som öppnar många vägar för framtida yrkesliv och/eller studier.

   Om programmet

   Programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi ges inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap. Behovet för kompetens inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi är starkt växande på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kommer du ha en grundläggande syn på människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar, baserat på aktuell forskning.

   Det här läser du på programmet

   Kognitiv neurovetenskap är utbildningens ämnesmässiga huvudområde. Inom området studerar du biologisk psykologi såsom sambandet mellan hjärnfunktion och kognitiva förmågor som uppmärksamhet, perception, minne och förändrade medvetandetillstånd. Du lär dig om människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hjärnans anatomi och fysiologi. Kunskap kring forskningsmetodik och statistik samt hjärnavbildningsmetoder är därför centrala delar i utbildningen. Det sker i form av att du till exempel får utforma vetenskapligt experiment som innefattar att samla in och analysera data. Vetenskapligt skrivande såsom att författa vetenskapliga texter ingår också.

   Programmet har inriktning tillämpad positiv psykologi som är ett evidensbaserat ramverk med syfte att främja psykiskt välbefinnande. Inom positiv psykologi studerar du vad psykiskt välbefinnande är och vad som påverkar det. Du läser kurser i tillämpad positiv psykologi inom vilka du lär dig hålla serier av individuella samtal som syftar till att öka individens välbefinnande.

   Du kommer lära dig att bedriva målinriktade förändringsprocesser där såväl vetenskapliga mätningar av  psykiskt välbefinnande som evidensbaserade övningar ingår. Du kommer även lära dig att tillämpa förändringsinriktad samtalsmetodik såsom styrkefokuserande motiverande samtal. Du får också träna dig i ett empatiskt förhållningssätt och att förhålla dig till yrkesetiska principer.

   Programmet inkluderar även kurser i etik och socialrätt. Drygt hälften av programmets kurser ges på engelska

   Jobb efter examen

   Programmet leder till en akademisk kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap (observera, ej yrkesexamen). Tidigare studenter arbetar bland annat inom

   • företagshälsovård
   • skola
   • behandlingshem
   • kriminalvård
   • öppenvård
   • socialpsykiatri
   • arbetsmarknadsinsatser
   • rehabilitering
   • ungdomsvård
   • arbetsmiljöverket
   • barn- och ungdomspsykiatri
   • socialtjänst
   • migrationsverket
   • individ- och familjeomsorg

   Exempel på befattningar inom nämnda verksamheter är handledare, skolkurator, behandlare, projektledare, coach, pedagog, handläggare, vägledare, assistent, enhetschef, konsult, projektledare, samordnare. 

   Flera studenter har valt att gå vidare med studier på avancerad- och forskarnivå vilket i flera fall även lett fram till doktorsexamen och anställning vid lärosäte som lärare och forskare.


   Läsa vidare efter programmet

   Utbildningen leder till en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap och efter avslutat program kan du läsa vidare på avancerad nivå. På Högskolan i Skövde är du behörig till det ettåriga magisterprogrammet Kognitiv neurovetenskap – medvetandet och hjärnan (Cognitive Neuroscience – Mind and Brain). Det finns även möjligheter att läsa vidare på andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

   Forskning inom området

   Forskning i kognitiv neurovetenskap sker på Högskolan i Skövde inom forskningsgruppen "Consciousness and Cognitive Neuroscience". Det handlar om både teoretisk och empirisk forskning inom olika medvetandetillstånd såsom sömn, anestesi, drömmar och hypnos. Forskningen fokuserar till stor del på de teoretiska och filosofiska problemställningar som rör det mänskliga medvetandet. Forskarna studerar även uppmärksamhet, visuell perception, empati, etik och subjektivt välbefinnande.

   Delar av forskningen genomförs i forskargruppens EEG- och VR-laboratorium vid Högskolan i Skövde.

   Möjlighet till utlandsstudier

   Det finns goda möjligheter till utlandsstudier, både under och efter programstudierna. Lämplig tidpunkt för det varierar utifrån vilka kurser som ges och när de ges. Programansvarig och studievägledare är behjälpliga vid planering av utlandsstudier.


   Sök på våren, studera till hösten

   Ansökningsperioden för programmet öppnar 15 mars och sista dag att söka är 15 april.

   Via en ansökningsknapp på den här sidan kommer du till antagning.se där du slutför ansökan.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Studenthjälte

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-28
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se