Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Molekylär ekologi – masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, MOLEA

   Molekylär ekologi – masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, MOLEA

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Anmälan

   Ange kod HS-31200 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 7 juni 2026
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande) inom det biologiska området (eller motsvarande). Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis ekologisk, molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk, fysiologisk eller bioinformatisk inriktning.

   Vidare krävs godkänt betyg i Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på engelska.
   Vill du besvara ekologiska frågor med molekylära tekniker? Under den här unika masterutbildningen i molekylär ekologi kommer du att lära dig hur du kan göra det samtidigt som du får möjlighet att kombinera studier i ekologi med molekylärbiologi, bioinformatik och systembiologi. Detta nya interdisciplinära fält kommer att öppna för flera karriärmöjligheter.

   Om programmet

   Molekylär ekologi kombinerar ekologiska data med molekylärbiologiska tekniker för att adressera ekologiska frågor som:

   • Att upptäcka och karakterisera nya arter
   • Att mäta förhållandet mellan arter och populationer
   • Att spåra miljötoxiner och sjukdomar i olika ekosystem
   • Att identifiera invasiva arter
   • Att identifiera genetisk mångfald inom hotade arter för att utveckla bevarandestrategier

   Molekylär ekologi är en interdisciplinär masterutbildning som kombinerar områdena ekologi, molekylärbiologi och bioinformatik. Vid Högskolan i Skövde erbjuder vi dig en tvåårig masterutbildning i molekylär ekologi, där fältstudier samt avancerade laboratorie- och datorbaserade tekniker är framträdande delar av studierna.

   Inriktningen på dina studier

   Termin 1 och 2

   Huvudfokus under de första två terminerna är teori och laboratoriekunskap inom molekylärbiologi, samt områden som bidrar med nödvändiga metoder för studier inom molekylär ekologi. Du kommer att lära dig att planera och utföra laboratorieexperiment och att tolka och analysera genererade data med hjälp av bioinformatik och biostatistik. Laboratorietekniker som används inkluderar PCR, mutagenes, kloning, qPCR och proteinuttryck.

   Under de första två terminerna kommer du också att introduceras till aktuella forskningsspecialiseringar, teorier, tillämpningar och vetenskapliga metoder inom molekylär ekologi, med inriktning på bevarandebiologi och miljöövervakning. Det andra halvåret inkluderar också avancerade studier i systembiologi och multivariatanalys.

   Termin 3 och 4

   Under det andra året av programmet kommer du att studera nästa generations sekvensering, och tillämpad molekylär ekologi. Termin 2, tillsammans med den första halvan av termin 3, kommer att ge dig en stark grund i metodologi som används vid analys av ekologisk forskningsdata.

   Programmet avslutas med ett examensarbete (45 högskolepoäng) inom systembiologi, med inriktning på molekylär ekologi. Examensarbetet börjar halvvägs in i den tredje terminen och fortsätter under den fjärde. I examensarbetet kommer du att lösa ett relevant forskningsproblem inom molekylär ekologi, vilket gör att du kan kombinera din tidigare teoretiska kunskap och praktiska laboratorieskicklighet.

   Projektarbetet utförs individuellt under handledning av en kvalificerad handledare, vid Högskolan i Skövde, eller externt vid ett annat lärosäte, företag eller myndighet.

   Molekylär ekologi är en internationell masterutbildning, och alla kurser som ingår i programmet ges på engelska.

   Möjlighet till utlandsstudier

   Du kommer att få möjlighet att utföra en del av ditt examensarbete utomlands.

   Läsa vidare efter programmet

   Efter genomförd examen kan du fortsätta med utbildning på forskarnivå.

   Karriärmöjligheter

   Den senaste utvecklingen av nya molekylära tekniker har revolutionerat biovetenskapen, vilket har lett till ökade användningsområden inom bevarandebiologi, ekologi, evolution, jordbruk och miljöövervakning.

   Efter dina studier kan du arbeta inom akademisk, statlig eller privat sektor, till exempel på bioteknikföretag och miljökonsultföretag. Du kan också fortsätta med forskning vid offentliga eller privata forskningslaboratorier.

   < br/>

   Sök på våren, studera till hösten

   Ansökningsperioden för det här programmet öppnar 15 mars och sista dag att söka är 15 april.

   Via en ansökningsknapp på den här sidan kommer du till antagning.se där du slutför ansökan.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2023-05-23
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se