Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Produktionsergonomi A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, VP760A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Inställt Höst 2023, Plats: Flexibel, Takt: 20%

   Anmälan

   Detta tillfälle har ställts in, kontakta antagning@his.se för frågor.

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 30 oktober 2023 - 14 januari 2024
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 20%
   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 högskolepoäng inom produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande kunskaper). Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Det är dags att lämna papper och penna och istället börja utvärdera arbetsmoment med hjälp av digitala verktyg. I vår flexibla distanskurs Produktionsergonomi tittar vi närmare på fysisk ergonomi och ett par av de digitala verktyg som finns idag för utvärdering av ergonomi. Naturligtvis blir det även hands-on arbete där du får prova på att utvärdera ett arbetsmoment i den digitala världen.

   Repetitivt arbete och tunga lyfta är vanligt förekommande inom tillverkningsindustrin idag, vilka på sikt kan påverka personalens fysiska hälsa. Att öka kunskapen inom ergonomi och göra investeringar leder inte bara till bättre personalhälsa, utan även ökad produktivitet och kvalitet.

   Coacha din arbetsgivare

   Genom att själv testa på digitala verktyg bygger du förståelse för vilka utvärderingsverktyg som passar din arbetsplats. I kombination med fördjupad kunskap om fysisk ergonomi bygger du så pass god kännedom produktionsergonomi att du kan utvärdera arbetsmoment för att sedan föreslå förbättringsåtgärder för din arbetsgivare.

   Fokus ligger på fysisk ergonomi

   Kursen inleds med en introduktion till området ergonomi, i denna del ingår fysisk, kognitiv och organisatorisk ergonomi. Kursens nästa del fokuserar främst på fysisk ergonomi med fördjupning i gränsvärden för fysisk belastning samt olika utvärderingsmetoder och hur dessa kan användas vid utvärdering av ergonomi i olika arbetssituationer.

   Utvärdera eget arbetsmoment

   En av kursen individuella uppgifter handlar om att du ska identifiera och beskriva ett arbetsmoment i din egna organisation, varefter du, med hjälp av den digitala tekniken, genomför en ergonomisk utvärdering för att sedan föreslå förbättringsåtgärder.

   Efter avslutad kurs kan du

   • redogöra för det tvärvetenskapliga ämnet ergonomi och integrering av ergonomiaspekter i produktionssammanhang,
   • identifiera och beskriva arbetsmoment i en arbetsmiljö där ergonomiska risker finns samt välja ergonomisk utvärderingsmetod och genomföra densamma,
   • reflektera och diskutera kring användandet av digital teknik för ergonomiska utvärderingar samt möjliga förbättringsåtgärder och dess troliga konsekvenser för olika intressenter i egna organisationen.

   Vem är kursen för?

   Den här kursen vänder sig till dig som är verksam inom industrin. Kanske arbetar du som teamledare eller produktionschef, du kan också vara arbetsterapeut eller helt enkelt bara nyfiken på området ergonomi. Det här är en bred kurs som syftar till att öka kunskapen för hur digitala tekniker för utvärdering av arbetsmoment kan användas.

    

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen är:

   • Online
   • Kort kurs (3 Högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
   • Genomförs genom självstudier samt enstaka frivilliga schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs främst på svenska, moment på engelska kan förekomma.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser

   Kontakt

   Examinator

   Kursansvarig

   Publicerad: 2023-05-27
   Senast ändrad: 2023-05-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se