Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Ekologi och hållbar utveckling

   Program, Grundnivå, 180 hp, EKOHG
   Kandidatexamen

   Ekologi och hållbar utveckling

   Program, Grundnivå, 180 hp, EKOHG
   Kandidatexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Öppnar i mån av plats 2024-07-15

   Anmälan

   15 mars 2024 - 15 april 2024

   Ange kod HS-61299 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 6 juni 2027
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   Grundläggande behörighet.
   Dessutom krävs: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 (eller motsvarande kunskaper).

   Urval

   Betyg 67%, högskoleprov 33%.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska och engelska. Vissa kurser (eller delar av kurser) ges helt på engelska.
   Är du intresserad av hur människan påverkar naturen, hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster hänger ihop samt hur vi kan förvalta våra biologiska resurser på bästa sätt? Då är Ekologi och hållbar utveckling en utbildning för dig!

   Om programmet

   Världen står inför en rad globala utmaningar. Det här programmet ger dig bred kunskap inom ekologi, miljö och hållbar utveckling samt förmåga att hantera en unik kombination av metoder och verktyg nödvändiga för arbetslivet, så att du kan bidra till att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer.

   Kandidatprogrammet Ekologi och hållbar utveckling är alltså ett utbildningsprogram för dig som är intresserad av:

   • hur människan påverkar naturen
   • hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster hänger ihop
   • hur vi kan förvalta våra biologiska resurser på bästa sätt

   Det här läser du på programmet

   Under utbildningens tre år kommer du lära dig grunderna i biologi – allt från celler till ekosystem. Du läser också kurser i hållbar utveckling, statistik, ekosystemtjänster, miljölagstiftning och praktisk naturvård.

   Under utbildningen får du även lära dig många av de färdigheter och verktyg som behövs för att arbeta inom branschen, som geografiska informationssystem (GIS) och ekologiska- och naturvärdesinventeringar (NVI).

   Under sista terminen skriver du ett examensarbete där du får möjlighet att fördjupa dig inom ett ämne som intresserar dig. Examensarbetet kan med fördel genomföras i samarbete med en extern aktör eller i något av våra spännande forskningsprojekt.

   Undervisningsaktiviteter

   Undervisningsformerna varierar och i utbildningen ingår såväl fältstudier, spännande exkursioner och undersökningar i labb som artbestämningar eller datorövningar, men också traditionella föreläsningar.

   Det ingår en del praktiskt arbete så det är bra om du trivs med att vara ute i skog och mark.

   Att studera vid Högskolan i Skövde betyder närhet till en fantastisk och varierande natur med flera olika naturtyper.

   Praktik

   En praktikkurs i hållbar utveckling ingår också i programmet och det finns dessutom möjlighet att läsa ytterligare en praktikkurs som fristående sommarkurs: Praktik i biovetenskap G2F.

   Praktikkurserna ger dig dels praktisk erfarenhet av arbete inom området och dels har du stora möjligheter att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

   Exempel på praktikplatser de senaste åren:

   • Länsstyrelser
   • Kommuner
   • Svenska ambassaden i Zambia
   • Archipelagos Institute of Marine Conservation
   • Universeum
   • Naturskyddsföreningen

   Internationell omgivning

   Eftersom programmet har en del samläsning med internationella kandidatprogram (Molekylär biodesign och Molekylär bioinformatik) ges en del av kurserna på engelska. Det ger dig möjligheter att träffa studenter från andra delar av världen och tillfälle att öva dina engelskkunskaper.

   Möjlighet till utlandsstudier

   Vill du studera utomlands finns möjlighet till det under eller efter programmet.

   Jobb efter examen

   Med en kandidatexamen i biovetenskap från Högskolan i Skövde blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Redan som student upparbetar du kontakter med arbetslivet, genom till exempel praktik, gästföreläsningar och examensarbete. Det gör att du har goda möjligheter att få arbete inom branschen efter avslutad utbildning.

   Du kan arbeta inom statliga myndigheter, kommuner och företag med bland annat naturvård, ekologifrågor, miljösamordning, hållbar utveckling och olika miljöutredningar och inventeringar.

   Våra studenter har bland annat fått jobb som:

   • Miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommuner
   • GIS-ingenjör på kommuner och länsstyrelser
   • Miljökonsult på till exempel COWI, WaterCircle, Enviroplanning
   • Hållbarhetskonsult på AFRY
   • Vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen
   • Skogstaxerare på Svensk Naturförvaltning

   Läsa vidare efter programmet

   Din breda vetenskapliga grund efter utbildningen ger goda förutsättningar för fortsatt utbildning inom biovetenskap på magister- eller masternivå, till exempel på något av våra program i Molekylär ekologi. Du är också behörig för studier på avancerad nivå på andra lärosäten.

   Forskning inom området

   På institutionen för biovetenskap bedriver forskningsgruppen Ekologisk modellering (inom forskningsmiljön Systembiologi) forskning som på flera sätt knyter an till utbildningen.

   Vår forskning fokuserar på människans påverkan på naturen, hur vi bevarar biologisk mångfald och hur vi på hållbara sätt kan nyttja jordens biologiska resurser. Datorsimuleringar och statistik i kombination med molekylära metoder och fältstudier utgör viktiga verktyg i forskningsgruppens arbete.


   Efterfrågad kompetens och utbildningens kurser:

   Under första året lär du dig grunderna i biologi, allt från celler till ekosystem. Här ingår bland annat kurser som

   • ger en översikt av organismvärlden och under exkursioner och bestämningsövningar lär dig hur man känner igen ett stort antal svenska växter, djur, svampar, lavar & mossor (Biologiska livsformer)
   • går igenom hur livet på jorden har utvecklats (Evolution)
   • visar på samspelet i naturen (Ekologi)

   Under andra året och första delen av år tre fortsätter sedan med mer tillämpade kurser där du får lära dig många av de verktyg som används i yrkeslivet, exempelvis:

   • hantering av digital kartinformation och databaser med olika typer av "miljödata" med hjälp av geografiska informationssystem (GIS)
   • genomförande av ekologiska inventeringar och bedömning av naturvärden (miljöbedöminngar; ekologisk inventeringsmetodik)
   • miljölagstiftning

   Under sista terminen på programmet genomför du slutligen ett examensarbete där du ska tillämpa många av de kunskaper du fått under utbildningen.

   Examensarbetet kan göras antingen i ett forskningsprojekt här på högskolan eller mer tillämpat på en kommun, länsstyrelse eller företag.

   För att jobba med frågor som rör ekologi, miljö och hållbar utveckling behöver man en blandning av olika kunskaper. Till den viktiga kompetensen som efterfrågas av många (framtida/potentiella) arbetsgivare hör bland annat:

   • organismkännedom,
   • hantering av "miljödata" med hjälp av geografiska informationssystem (GIS),
   • genomförande av naturvärdesinventeringar (NVI)
   • kunskap om miljölagstiftning

   På vårt program läser du ett stort antal kurser som ska ge dig viktiga kunskaper inom dessa områden.

   Sök på våren, studera till hösten

   Ansökningsperioden för programmet öppnar 15 mars och sista dag att söka är 15 april.

   Via en ansökningsknapp på den här sidan kommer du till antagning.se där du slutför ansökan.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Studenthjälte

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2021-10-01
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se