Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Akademisk ordlista

   Här beskriver vi en mängd vanliga ord och begrepp inom den akademiska världen. En del är lite åldrade eller används oftare på mer traditionella högskolor och universitet. Andra är vanliga här men kanske inte används så ofta utanför högskolan.

   A

   Akademisk kvart
   Ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något börjar 15 minuter efter utsatt tid. Det är ett gammalt uttryck som har sin grund i att studenter förr inte hade egna klockor, utan var hänvisade till kyrkklockorna. När kyrkklockan slog hade de 15 minuter på sig att hinna till föreläsningen.

   Alumn
   En tidigare student vid högskola eller universitet.

   Användarkonto
   När du har blivit antagen till kurs på Högskolan i Skövde får du ett användarkonto. Med kontot kan du logga in på Högskolans datorer, Studentportal, lärplattformen Canvas och får tillgång till trådlöst nätverk. 

   Avhandling
   Ett omfattande skriftligt vetenskapligt arbete som läggs fram vid en offentlig disputation. En avhandling brukar beskriva ett forskningsområde och ett resultat.

   C

   Campus
   Området runt Högskolan kallas för campus. På Högskolan i Skövdes campus finns föreläsningssalar, bibliotek, studentbostäder, lektionssalar, gym, grönområde, caféer och restauranger.

   Canvas
   Det är en webbaserad samarbets- och lärplattform för dig som studerar på Högskolan i Skövde. På Canvas hittar du kursmaterial, instruktioner och uppgifter. Du får tillgång till Canvas när du har aktiverat ditt användarkonto för Högskolan i Skövde och registrerat dig på din kurs.

   D

   Diploma Supplement
   Det är en beskrivning på engelska av din utbildning och dess plats i det svenska utbildningssystemet och när du tar ut din examen får du även ett Diploma Supplement.

   Disciplinnämnd
   Nämnd på Högskolor och universitet som beslutar om varning eller avstängning av student som exempelvis använt otillåtna hjälpmedel vid tentamen.

   Dispens
   Befrielse från något.

   Disputera
   När en doktorand inför publik, offentligt försvarar sin avhandling.

   Docent
   Akademisk titel. Person som i regel har fördjupat sin forskning efter avlagd doktorsexamen.

   Doktor
   Akademisk titel. Person som har disputerat, avlagd doktorsexamen.

   Doktorand
   Person som är antagen till och håller på med sin forskarutbildning. Kallas ibland även för forskarstuderande.

   E

   Examensbevis
   Ett dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen och även tagit ut den.

   F

   Fakultet
   En del av en högskola eller ett universitet som organisatoriskt står över institutionerna. Fakulteten har det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom en ämnesgrupp.

   H

   Högskolepoäng (hp)
   Det är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller den utbildning du läser på högskola eller universitet. Högskolepoäng förkortas hp. En termin heltidsstudier motsvarar 30 hp och ett läsår, 60 hp.

   I

   Institution
   En del av en högskola eller ett universitet. Vid en institution bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera ämnen som ligger nära varandra.

   K

   Kandidatprogram
   Omfattar tre års heltidsstudier, 180 hp.

   Kandidatexamen
   Examen efter tre års heltidsstudier och en kandidatexamen är 180 hp.

   Kårhus
   Studentkåren har ofta sin verksamhet i ett kårhus och det blir en naturlig samlingsplats för studenterna. I Skövde kallas kårhuset Boulogner.

   L

   Lärosäte
   En skola för högre utbildning. Lärosäte syftar oftast på högskola eller universitet.

   Läsperiod
   Terminen kan delas in i olika läsperioder och varje läsperiod avslutas med en tentamensvecka.

   M

   Magisterprogram
   När du har avslutat din kandidatutbildning kan du läsa ett magisterprogram på ett år, 60 hp, och sen ta ut en magisterexamen.

   Masterprogram
   När du har avslutat din kandidatutbildning kan du läsa ett masterprogram, två år, 120 hp och ta ut en masterexamen.

   O

   Omtentamen/omtenta
   Kan du göra om du inte får godkänt på en tentamen. En omtentamen skrivs ofta några veckor efter tentamenstillfället.  

   Opponering
   Vid en opponering försvarar du din uppsats. En opponent ställer kritiska frågor om din uppsats/ditt examensarbete.

   P

   Prefekt
   Professor eller annan lärare som leder institutionen.

   Programstudent
   Student vid högskola eller universitet som läser ett utbildningsprogram.

   Prorektor
   Ställföreträdare för universitets eller högskolans rektor.

   R

   Reell kompetens
   Kallas den kompetens du har skaffat dig på ett annat sätt än genom det vanliga skolsystemet. Det kan exempelvis vara arbetslivserfarenhet eller odokumenterade studier.

   Registrering
   När du är antagen till en kurs och har tackat ja på antagningsbeskedet måste du registrera dig på kursen för att behålla platsen. Registreringen är obligatorisk och du registrerar dig via Studentportalen.

   Rektor
   Högste företrädare för en högskola eller universitet. Rektorn utses av regeringen och förordnandet är på sex år.

   S

   Stipendium
   Gåva/ekonomiskt bidrag med syfte att stödja exempelvis studenter. En del stipendier är riktade till vissa lärosäten och ämnen, andra till ett specifikt geografiskt område eller till utlandsstudier. När du studerar finns det många olika stipendier att söka. Du måste göra en ansökan och uppfylla kraven för just det stipendium du söker. 

   Studentkår
   En medlemsstyrd intresseorganisation för studenter vid högskola eller universitet. Läs mer om Studentkåren vid högskolan i Skövde, studentkaren.se.

   T

   Tenta
   Tentamen kallas även för tenta.

   Tentamen
   Ett prov på högskola eller universitet. Det kan vara både skriftligt eller muntligt och ges i samband med kursavslut. I plural används benämningen tentamina. 

   Tentavecka
   En vecka då många tentamina hålls samtidigt.

   Tvärvetenskap
   Vetenskap som är gränsöverskridande, det vill säga anknyter till flera olika vetenskapsområden.

   U

   Universitetsadjunkt
   Lärare på högskola eller universitet med minst grundläggande högskoleutbildning.

   Uppdragsutbildning
   Kurser/utbildningar som högskolan ger på uppdrag av myndighet, organisation eller företag.

   Uppsats
   En akademisk utredning som skrivs av studenter på kandidatnivå eller på magisternivå.

   Ö

   Öppet hus
   Högskolan anordnar varje år i mars ett Öppet hus för att de som är intresserade av högskolans utbildningar och vill få en inblick i livet som student.

   Publicerad: 2020-02-07
   Senast ändrad: 2020-12-17
   Sidansvarig: webmaster@his.se