Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Infektionsbiologi - masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, INSYA
   Masterexamen

   Infektionsbiologi - masterprogram

   Program, Avancerad nivå, 120 hp, INSYA
   Masterexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Anmälan

   Ange kod HS-31294 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 7 juni 2026
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi.

   Vidare krävs godkänt betyg i Engelska 6 (eller motsvarande kunskaper). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på engelska.
   Infektionsbiologi är ett växande område inom biologin som kombinerar immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi och cellbiologi. Forskning och utbildning inom området är viktig för att i framtiden bättre kunna förstå och kontrollera olika typer av infektionssjukdomar. Det tvååriga masterprogrammet i infektionsbiologi vid Högskolan i Skövde har utvecklats i nära samarbete med företag inom biovetenskap och biotekniksektorn. Det innebär att du erhåller kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

   Om programmet

   På det tvååriga mastersprogrammet i infektionsbiologi lär du dig molekylära mekanismer och processer som är involverade i olika mikroorganismers patogenes samt immunförsvarets molekylära och cellulära processer. Du studerar geners och proteiners struktur samt förståelsen för deras funktion och reglering.

   Det här läser du på programmet

   Inledningsvis fokuserar du på fördjupade studier inom molekylärbiologi, bioinformatik, biostatistik och infektionsbiologi. Självständigt och omfattande arbete i laboratorium ingår som en viktig del. Tekniker som exempelvis qPCR, kloning, cellodling och proteinexpression används tillsammans med datorbaserade molekylärbiologiska och bioinformatiska verktyg för att analysera DNA, RNA och proteiner. Därefter fortsätter du med avancerade studier inom systembiologi, expressionsanalys, multivariat analys, storskalig sekvensering samt infektionsbiologi.

   Du avslutar studierna med ett mastersarbete om 45 hp – på ett företag eller lärosäte i Sverige eller utomlands. Under arbetet tillämpar du dina nya kunskaper för att självständigt lösa ett aktuellt och relevant forskningsproblem i systembiologi.

   Huvudfokus på programmet är analys av experimentell biologisk data.

   All undervisning sker på engelska

   Möjlighet till utlandsstudier

   Du har möjlighet att bedriva delar av ditt examensarbete som utlandsstudier.

   Jobb efter examen

   Du kan arbeta inom områden som mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi och infektionsbiologi. Det finns många potentiella arbetsplatser, både nationella och internationella. Analys- och läkemedelsföretag, sjukhus, liksom statliga och privata forskningsinriktade laboratorier är några exempel.

   Läsa vidare efter programmet

   Du kan fortsätta med forskarutbildning vilket flera av våra tidigare studenter gjort.

   Forskning inom området

   Du kan läsa mer om vår forskning på Systembiologi.

   Infektionsbiologi finns också som ettårigt magisterprogram.

   Magisterprogram i infektionsbiologi

   Högskolan erbjuder också ett ettårigt magisterprogram i infektionsbiologi.

   Sök på våren, studera till hösten

   Ansökningsperioden för det här programmet öppnar 15 mars och sista dag att söka är 15 april.

   Via en ansökningsknapp på den här sidan kommer du till antagning.se där du slutför ansökan.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se