Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

   Program, Avancerad nivå, 75 hp, DISJA
   Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

   Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

   Program, Avancerad nivå, 75 hp, DISJA
   Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa utbildningsplan, kursutbud och behörighetskrav.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 50%

   Anmälan

   15 februari 2024 - 15 mars 2024

   Ange kod HS-31282 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 26 augusti 2024 - 17 januari 2027
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 50%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

   Höst 2024, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%

   Anmälan

   15 februari 2024 - 15 mars 2024

   Ange kod HS-31281 på antagning.se

   Utbildningsplan

   När? Var? Hur?

   Pågår: 26 augusti 2024 - 2 november 2025
   Plats: Skövde, Campus
   Takt: 100%

   Kursplaner

   För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen.

   Behörighet

   Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Behovet av avancerad sjukvård i hemmet ökar i takt med att vi lever allt längre. Även livsstilsrelaterad ohälsa, till exempel övervikt, stress och rökning, ökar och ställer krav på adekvat hälsorådgivning. Det är vanligt att du som distriktssköterska får göra den första hälsobedömningen inom vården, ofta via telefon.

   Om programmet

   Som examinerad distriktssköterska från Högskolan i Skövde får du en mycket bred kompetens – vilket krävs idag. Under studierna får du kunskap om hur du genomför en systematisk klinisk undersökning samt hur du bedömer, åtgärdar och utvärderar komplexa hälsoproblem utifrån patienters helhetssituation.

   Programmet innebär studier på heltid under 2,5 terminer eller på halvfart 5 terminer. Studierna bedrivs både på campus och via Högskolans digitala lärplattform Canvas. Den schemalagda undervisningen sker på måndagar och torsdagar, i största möjliga utsträckning. 

   Utbildningen ger dig behörighet att vaccinera i enlighet med barnvaccinationsprogrammet, förskriva förbrukningsartiklar samt vissa läkemedel.

   Ansökningsperiod 2024

   Datum för anmälan: 15 februari till 15 mars.

   Det här läser du på programmet

   I utbildningen ingår såväl teoretiska studier inom omvårdnad och biomedicin som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I de teoretiska studierna läser du om såväl barn och ungdomars hälsa som vuxna och äldres hälsa samt förskrivningsrätt för vissa läkemedel. Du får också med dig kursen Undersökningsmetodik och hälsobedömning, en unik kurs som ger dig ett försprång i patientmötet.

   Du genomför din VFU inom barnhälsovård, elevhälsa, kommunal hälso- och sjukvård eller primärvård. Under VFU tillämpar och fördjupar du dina kunskaper och färdigheter. Läser du programmet på halvfart rekommenderas att VFU genomförs som helfartsstudier. VFU-platserna planeras i möjligaste mån till Högskolans närområde. Utdrag från belastningsregistret ska visar inför VFU.

   Vetenskaplig teori och metod finns med som en röd tråd genom utbildningen, som avslutas med att du skriver en magisteruppsats.

   Utbildningen ges på svenska, men kurslitteratur och artiklar på engelska förekommer.

   Passar det här programmet mig?

   Distriktssköterskeprogrammet vänder sig till dig som är sjuksköterska och har 1 års yrkeserfarenhet. Du är intresserad av att arbeta riktat mot individer i sitt sammanhang, där aspekter som närmiljö och samhälle beaktas. Yrket som distriktssköterska ställer stora krav på din förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.

   Ett personcentrerat arbetssätt är grunden för att stödja och stärka individen, familjen och gruppen i det hälsofrämjande arbetet där omvårdnads- och medicinska ställningstaganden integreras.

   Jobb efter examen

   Distriktssköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är skiftande. I arbetet ingår att identifiera och bedöma patienters vårdbehov samt genomföra åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa i alla åldersgrupper.

   I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Dessutom beräknas cirka 60 procent av dagens distriktssköterskor att gå i pension under de närmaste 15 åren. Möjligheterna till anställning som distriktssköterska efter din utbildning anses därför vara goda.

   Läsa vidare

   Utbildningen ger dig en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter examen är du behörig att genomgå utbildning på forskarnivå.

   Relaterad information

   Programöversikt

   Se hur programmet är upplagt och läs mer om kurserna som ingår:
   Programöversikt: distriktssköterska

   Öppet hus 9 mars

   Kom och träffa oss på Högskolans Öppet hus, lördag 9 mars kl. 11-14! 
   Studenter och personal från olika program berättar mer om utbildningarna och svarar på frågor.

   Program och mer info finns på Öppet hus.

   Kontakt

   Programansvarig

   Studie- och karriärvägledare

   Vill du ha mer information om utbildningen?
   Vi mejlar mer information om programmet och inför ansökan!

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se